Tisdag 6 december 2022 - Kl. 09:35 v.49

Holger Nilsson på kristen TV:

Vision Sverige
9 dec 22.00
Repris 10 dec. Ej fastställd tid.

18 dec 17.00: Vetlanda Friförsamling

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Storkrig?

Känd expert varnar. (Skärmdumpning Svenska Dagbladet).

Mönstret för att starta krig verkar nu upprepas.

Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelse­analys, Lunds universitet ser mönstret sedan tidigare för att få en anledning till att starta krig. Agrell  skriver i Svenska Dagbladet:

Den 17 december 2021 offentlig­gjorde det ryska utrikes­ministeriet en lista med krav på säkerhets­garantier från Nato, fast i realiteten från USA. Listan är anmärkningsvärt långt­gående och preciserad och innehåller uteslutande krav på västliga eftergifter utan några motprestationer från rysk sida. Nato skall lämna bindande garantier för att Ukraina aldrig tillåts bli medlem av alliansen. Men Nato skall också kring­skära möjligheterna att stationera trupp och krigsmateriel i de länder som blivit medlemmar i Nato efter 1997, något som bland annat skulle gälla Polen och de baltiska staterna. Dessa länder skulle därmed i praktiken överges av Nato, eftersom det inte längre skulle vara möjligt att försvara dem i enlighet med Nato-stadgan. Som om detta inte var nog skall inte länder som Finland och Sverige släppas in i Nato, något som uttryckligen bekräftades från ryskt håll.

Listan lades fram efter en period av ökande spänning till följd av ryska trupp­koncentrationer kring Ukraina. Ryssland skapade alltså först en kris för att sedan lägga fram sina krav för att sänka spänningen och upprätta ett nytt normal­läge, fast nu på ryska villkor.

Kraven är i sig talande. De avslöjar en ambition att återgå inte bara till en rysk säkerhets­buffert västerut av samma slag som efter andra världs­kriget utan också en återgång till sovjetisk maktpolitik i geostrategiska termer, där Ryssland definierar det man presenterar som legitima säkerhets­intressen gentemot omgivande stater, inte enbart de baltiska staterna och Polen utan även Finland och Sverige. Dessa staters suveränitet erkänns alltså inte, utan de behandlas som ett slags lydriken, underkastade den mäktige grannens säkerhets­intressen, en tillsynes märklig anakronistisk konstruktion i det 21:a århundradet.

Flera kommentatorer har förbryllats av dessa långt­gående krav och varit benägna avfärdat det hela som skrämskott avsedda att mjuka upp motparten, i detta samman­hang den amerikanske presidenten. Förklaringen kan då vara en välkänt makt­politisk taktik där en kris skapas och följs av långtgående krav och där motparten tvingas till eftergifter för att undvika ytterligare eskalation. Offret görs ansvarigt för fortsatt spänning och avkrävs lämpliga tributer för att (för stunden) lugna ner läget.

Denna förklaring är inte särskilt hopp­ingivande, men en alternativ tolkning är knappast mer optimistisk. Eftersom Ryssland vet att kraven inte bara är svårsmälta utan komplett oantagbara – de skulle innebära att Nato självmant kollapsade och USA gjorde säkerhets­politisk bankrutt i Europa – kan detta vara själva avsikten. Oantagbara krav är ett från historien välkänt sätt att åstadkomma ett casus belli (krigstillfälle), en ursäkt för en makt­politisk positions­framflyttning eller angrepp i en eller annan form. Till skillnad från alternativet ovan handlar det här inte om att pressa fram efter­gifter utan att göra motparten till synda­bock för egna planerade övergrepp.

De långtgående krav som Österrike-Ungern i juli 1914 riktade mot Serbien efter attentatet i Sarajevo var medvetet oantagbara. På samma sätt var de tyska kraven på Polen 1939 omöjliga för den polska regeringen att acceptera och de sovjetiska kraven på Finland i november 1939 inte avsedda som ett förhandlings­underlag utan som ett diktat – Sovjet­unionens säkerhets­intressen bestämdes av geografin och var inte förhandlings­bara. Inte för inte använde den finländske presidenten Sauli Niinistö i sitt nyårstal ordet ukas (påbud, förordning) för att beskriva den ryska stats­ledningens framstöt åtta decennier senare.

Men Niinistö varnade också för en utveckling där stormakterna gör upp sinsemellan över huvudet på de små staterna och på deras bekostnad. Två sådana förödande uppgörelser föregick andra världskriget och banade i praktiken väg för kriget. I München 1938 ledde den brittiske premiär­ministern Chamberlains eftergifts­politik till att Tjecko­slovakien offrades i den fromma förhoppningen att freden därmed skulle vara tryggad – peace in our time med Chamberlains trosvissa formulering.

Knappt ett år senare var tiden kommen för nästa stormakts­uppgörelse över huvudet på mindre stater. I den hemliga delen av den så kallade Molotov-Ribbentrop­pakten delade Sovjet­unionen och Tyskland upp hela bältet av randstater från Svarta Havet till Ishavet mellan sig i intresse­sfärer där vardera parten gavs fria händer. Kraven på Finland hösten 1939, och anfallet den 30 november, var en direkt följd av denna uppgörelse, vars innebörd småstaterna bit för bit varseblev.

Historien beskriver nu ett olycks­bådande cirkulärt mönster. Sovjet­staten hade i och med Versailles­freden 1919 placerats bakom ett bälte av randstater, en cordon sanitaire. Med Molotov-Ribbentrop­pakten likviderades denna europeiska säkerhets­ordning och med Jalta-överenskommelsen 1945 konfirmerades Sovjetunionens säkerhets­politiska överhöghet över ett nytt randstats­bälte, nu ritat västerut. Allt detta föll samman med Warszawa­paktens och Sovjet­unionens upplösning.

I och med de ryska kraven i december 2021 är Europa tillbaka i denna geopolitiska dragkamp med dess dystra facit av krig och krigshot. Ryssland kräver nu uttryckligen en återgång till Stalins och Peter den stores buffert­zoner. De direkt berörda småstaterna är inte förhandlings­parter utan förhandlings­objekt. Till det olycks­bådande cirkulära mönstret hör att hot om militära åtgärder nu framförs explicit liksom att de stora återigen bör göra upp över huvudet på de små, och att föreställningen om eftergifter nödvändiga i fredens namn kan leda till det motsatta, till ett storkrig som kan vänta runt hörnet.” Slut artikeln i SVD.

Den kommande veckan kommer samtal att hållas mellan bland annat USA och Ryssland. Kommer det inte till uppgörelse under dessa samtal ökar risken för krig. Bed för samtalen!


Holger Nilsson

Publicerad: 2022-01-06 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Storkrig?
Storkrig?
Mönstret för att starta krig verkar nu upprepas. Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelse­analys, Lunds universitet ser mönstret sedan tidigare för att få en anledning till att starta krig. Agrell  skriver i Svenska Dagb...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Läsa mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift
Senaste artiklarna
Svärdet går fram!
Svärdet går fram!

Den profetiska varningen om svärdet i svensk kristenhet ser vi hur den besa...
Jesus kommer mycket snart!
Jesus kommer mycket snart!

Tänk att man kan få höra en sådan här predika idag, det är nästan sällsynt....
Lots tid upprepas nu!
Lots tid upprepas nu!

Detta är ett av de största tidstecken på Jesu återkomst. En högaktuell predi...
Åtta miljarder
Åtta miljarder

Det innebär att det är 8 miljarder munnar att mätta. Enligt uppgifter f...
Tre toppmöten
Tre toppmöten

Det var G20, B20 mötet och COP 27. Vi behöver lyssna in vad som sades på...
Kontroll av människan
Kontroll av människan

Detta kommer att kunna motiveras för den goda sakens skull. Det är inte bara...
Häpnadsväckande planer
Häpnadsväckande planer

Det är inte bara världen som Klaus Schwab vill omstrukturera. Klaus Schwa...
Populära artiklar 2022
Avskedets stund

Avskedets stund
Du fällde en tår vid avskedets bår, en hälsning den sista du gjo...

 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022