Tisdag 25 juni 2024 - Kl. 01:46 v.26

23 juni 17.00:
Vetlanda Friförsamling
29 juni 10:30:
Arken Värnamo
Israels vänners konferens


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Evolutionsteorin

Det är just bara just en teori. (Bild Världen Idag).

Ta del av denna klargörande artikel.

Så här skriver Göran Schmidt i Världen idag: ”Evolutionsteorin handlar delvis om skeenden som går att observera, som till exempel olika anpassningsmekanismer hos levande varelser. Men den är framför allt en historisk vetenskap med anspråk på att förklara händelser i det förflutna som inte kan upprepas (eftersom evolutionen ytterst bygger på slumpmässiga mutationer i dna).

De som hävdar att evolutionen är ”bevisad” har därför fel utifrån ett rent vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Det finns många anledningar att vara djupt kritisk till evolutionsteorin – oavsett om det handlar om dess ateistiska eller ”kristnade” version.

De båda är i praktiken oskiljaktiga eftersom det enda som skiljer dem åt är etiketten. I den här och nästa artikel kommer jag att diskutera några sådana anledningar.

Evolutionsteorin gör anspråk på att förklara hur en primitiv mikroorganism långsamt utvecklats till samtliga jordens livsformer, inklusive oss människor. Detta förklarar darwinister med att slumpmässiga förändringar i arvsmassan (dna) – mutationer – skapar variation, från vilken det naturliga urvalet (selektionen) sedan kan välja det bästa genom att de bäst anpassade individerna får flest ungar/barn, vilket i sin tur leder till artbildning.

Vid sidan av mutationer finns det också andra faktorer som bidrar till variation och artbildning, men mutationer är förutsättningen för dem alla.

En grundförutsättning för att evolutionsteorin ska kunna fungera är att det finns en mekanism som kan skapa ny biologisk information som kodar för nya strukturer och funktioner, det vill säga nyskapande mutationer. Den centrala frågan blir vilken evidens det finns för att mutationer verkligen förmår göra detta?

Låt oss formulera några delfrågor:

Kan slumpen skapa meningsbärande information, rent generellt?

Svar: Nej. Evidensen för motsatsen är däremot överväldigande. När slumpen påverkar informationssystem, som texten i ett dokument eller ett datorprogram, leder det i praktiken alltid till att information går förlorad. Vi inser det också intuitivt.

Vilka nyskapande mutationer är dokumenterade hos djur och människor?

Svar: Inga, förutom i generna för de celler i immunförsvaret (B-lymfocyter) som producerar antikroppar. Där står mutationerna under cellens kontroll, ungefär som när ingenjörer ibland använder slumpgeneratorer vid lösning av vissa matematiska problem. Mutationer bidrar annars till åldrande och förorsakar hundratals cancerformer, liksom tiotusentals genetiska sjukdomstillstånd.

I relation till dessa skadliga effekter är andelen fördelaktiga mutationer ytterst liten. Fördelaktiga mutationer förekommer i naturen, men är i praktiken alltid nedbrytande till sin karaktär genom att de stänger av gener eller kontrollen av gener och därmed det som generna kodar för. Det kan liknas vid att ett kontaktfel som släcker en lampa kan ha fördelen av att spara el.

Det finns inga mutationer dokumenterade hos människan som är både fördelaktiga och konstruktiva. Det är heller inget förväntat; vi har lärt oss att undvika strålning och kemikalier som förorsakar mutationer.

Vilka nyskapande mutationer finns dokumenterade hos mikroorganismer?

Svar: Inga. Fördelaktiga mutationer uppträder hos tarmbakterien E coli med en frekvens av cirka en per miljonen, men inte heller hos dem är de konstruktiva. Däremot utnyttjar mikroorganismer mutationer för att skapa mångfald i syfte att garantera sin överlevnad.

I extrema situationer gör sig bakterier kvitt information för funktioner och strukturer som inte är nödvändiga för dess överlevnad, ungefär som invånarna i ukrainska städer har sprängt sina broar och annan infrastruktur för att överleva utmaningen av ryska angrepp.1 Fossil evidens visar att bakterier förblivit bakterier.

Slutsats: Fundamentet för den evolutionära tankekonstruktionen saknas. Slumpmässiga mutationer förstör snarare än bygger upp, helt i enlighet med vad vi intuitivt förväntar oss.

Fotnot: 1. Stone Marcia, ”For microbes, Devolution is Evolution”, Bioscience 64 nr 10 (2014) 956”

Göran Schmidt

kemiingenjör, biolog, ordförande i föreningen Genesis.

I en publicerad kommentar till den föregående artikeln av Göran Schmidt så skriver Christer Angerbjörn så här: ”Det är inte mycket till Gud om han säger att han är allsmäktig och ändå inte kan skapa utan helt vila i händerna på slumpen och dess slumpvisa mutationer liksom den starkaste överlevnad.”

Stackars de kristna som låter sig påverka så att man får en sådan liten Gud, tillsamman med de andra som sätter sin tilltro på evolutionsteorin finns ett ord – lurad.

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2022-09-01 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Evolutionsteorin
Evolutionsteorin
Det finns många starka argument emot den. En del tar evolutionsteorierna som självklara, mycket beror på att de aldrig har tagit del av några motargument. Därför är det viktigt att nå ut med sådana. Vi ger genom denna artikel tillfälle till de...
Evolutionsteorin stämmer inte
Evolutionsteorin stämmer inte
Debattinlägg i Dagen. Det är viktigt att kampen mot evolutionsteorierna fortsätter. Därför var det glädje att se ett nytt inlägg om detta i Dagen. Här följer ett utdrag från debattinlägget, hela kan läsas på länken som finns längst ner på denn...
Evolutionsteorin – bara en teori
Evolutionsteorin – bara en teori
De första människorna i Edens lustgård vilseleddes av en lögn från Satan. I den sista tiden är det mängder av människor som förleds av honom genom lögnen om att vi är till genom evolution. Enligt undersökningar så är den största orsaken til...
Evolutionsteorin
Evolutionsteorin
Ta del av denna klargörande artikel. Så här skriver Göran Schmidt i Världen idag: ”Evolutionsteorin handlar delvis om skeenden som går att observera, som till exempel olika anpassningsmekanismer hos levande varelser. Men den är framför allt en ...
Evolutionsteorin
Evolutionsteorin
Ovanstående bild förkommer ofta i samband med att evolutionsteorin presenteras. Det är viktigt att veta om att evolutionsteorin är just en teori. Först skall sägas att det inte på något sätt är konstigt att evolutionsteorin presenteras i sk...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Oro för storkrig
Oro för storkrig

För ett par dagar sedan skrev vi om risken för att ytterligare storkrig kan...
Viktig uppgift
Viktig uppgift

Open Doors har en kampanj som möjliggör att vi kan sända en hälsning till de so...
Platt jord
Platt jord

Skall man behåll någon trovärdighet skall man överge denna! Att det går f...
Mera krig?
Mera krig?

Det pågår ett lågintensivt krig startat av Hizbollah. Riskan är att detta bl...
Andlig träning
Andlig träning

Vi behöver bli andligt starka, dramatiska förändringar med krig kan stunda....
Andliga muskler
Andliga muskler

Det som görs nu har vi nytt av då – det vi inte gör nu är försent att göra då!...
Hjälp!
Hjälp!

De behöver nu hjälp med att få sina uppbyggda kyrkor taklagda. En av våra s...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Harpazo

Harpazo
Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024