Torsdag 23 september 2021 - Kl. 09:56 v.38

Vision Sverige:
Torsdag 23 sept. 19.00-22.00:
Donald Bergagård, Nils Ove Marcelind, Holger Nilsson

16 oktober:
16.00 , 18.00:
Missionshuset Fåglum.

Nu går det återigen att ha samlingar utan begränsat antal när restriktionerna lättas den 29 september. Önskas besök så kontakta mig. Även sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


När kommer Jesus?


> Läs mer!

Själaspis

Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Läs mer!SENASTE NYTT

Katastrofal kursändring. Del 6.

Vi fortsätter granskningen av den moderna litteraturen på eskatologins område.

I den förra artikeln belyste vi något av vad Mikael Tellbe skriver i sin bok med titeln Tillbaka till framtiden. I den litteraturförteckning som finns i slutet av Tellbes bok, för den som vill läsa mer, finns en rekommendation av Tom Wrights bok Ännu bättre: hoppet om himlen med nya ögon.

Denne Wright har fått flera av sina böcker översatta till svenska och utövar därigenom ett inflytande när det gäller teologisk litteratur. Vi skall begränsa oss till vad Wright har för budskap på eskatologins område.

Tellbe verkar stå bakom Wrights uppfattningar på många områden eftersom han citerar honom i sin egen bok. Man ser här hur det görs försök att omintetgöra de aktuella profetiorna om Jesu återkomst och tidens slut, genom att förlägga dessa till det första århundrandet och här hämtar Tellbe stöd från Wright då han på sidan 55 skriver: ”´Talet om tidens slut´ handlar alltså om händelser som skulle utspela sig under Jesu samtid, om romarnas skövling av Jerusalem och templets förstörelse år 70. Med inspiration från Alber Schweitzer (känd liberalteolog, vår anmärkning) menar N.T. Wright att Jesus medvetet använder sig av uttryckssätt hämtat från den judiska apokalyptiken. När Jesus talar om ´Människosonen som kommer på molnen‘ och hur ´solen förmörkas, månen mister sitt sken och stjärnorna faller från skyn´ (Matt 24:29), ska inte detta tolkas bokstavligt utan förstås som ett utpräglat symbolspråk för att beskriva inomvärldsliga, historiska händelser: Jesus menade att riket skulle komma under hans egen tid.” Slut Citat Tellbe.

Att teologer lånar av varandra för att styrka sina egen uppfattning är bekymmersamt och när man kommer i kontakt med källor från liberala teologer är man än mer ute på hal is.

När det talas i bibeltexten att Människosonen kommer på molnen och att detta förpassas till en historisk händelse på Jesu egen tid, då har man gått långt för att riva ner traditionella uppfattningar om att texten handlar om Jesu återkomst vid denna tidsålders slut.  

Wright går väldigt långt när det gäller att förpassa profetiska förutsägelser om Jesu återkomst till det första århundrandet. Så här skriver Tellbe om det på sidan 58: ”Wright hävdar till och med att Jesus aldrig talade om en fjärran, avlägsen framtid. Jesu tal om tidens slut bör alltså ses som en direkt svar på lärjungarna fråga om ´när skall det hända?´ När Jesus därför talar om att templet ska förstöras är det Jerusalems fall å 70 han förutsäger. Uttrycket ´Detta släkte som inte skall förgå förrän allt detta händer´ (Matt. 24:34), tolkar Wright som de samtida med Jesus som hör hans ord. Profetian om templets förstörelse och Människosonens återkomst gick alltså bokstavligen i uppfyllelse 40 år efter Jesu död.” Slut citat.

Det är minst sagt häpnadsväckande när denne Wright påstår att Människosonens återkomst skedde år 70. Ett sådant påstående kan leda till att väntan och tron på Jesu återkomst släcks ut hos en del läsare som inte förstår att genomskåda denna teologiska avvikelse från sund förkunnelse och uppfattning. Dylika framställningar kan vara med att ytterligare släcka förkunnelsen om Jesu återkomst, en händelse som vi aldrig levt närmare.

Inte ens Tellbe verkar kunna följa Wright förklaringar (läs bortförklaringar) till mycket av det Jesus säger kopplat till sin återkomst. Tellbe skriver därför i fortsättningen på sidan 58: ”Wrights konsekventa historiska läsning av ´talet om tidens slut´ har definitivt sina poänger, men väcker också en del frågor. Talade inte Jesus om någon annan framtid än sin egen? Gick verkligen allt i uppfyllelse år 70?”

Nej, vi kan inte hålla med om att det finns några poänger med att Wrights budskap sprids till läsare och att förlaget Libris ger ut en bok som kan medverka till än större förvirring på eskatologins område.

Tyvärr är inte detta enda exemplet på böcker som givits ut på Libris som bidragit till denna förvirring. När det gäller Libris så har de under senare år utgivit ett flertal böcker som har liberalteologiska inslag och därför bekymrat åtskilliga bibeltroende.

Detta förlag har sina rötter från 1930-talet och har tidigare haft namnet Örebromissionens förlag. Den utgivning som utgavs under det gamla namnet, skiljer sig åtskilligt från det utbud som nu finns med under förslagsbeteckningen Libris. Även detta är ett vittnesbörd om den förändrade kusen som nu blir allt mer uppenbar.

Vi skall nämna ett annat exempel på det, det handlar om en bok skriven av Stephen Travis. Titeln på den är Slutet på historien? Den är utgiven på Libris förlag och Johanneskyrkans förlag, en EFK-församling. l denna omnämnda bok ges ett annorlunda synsätt än det som varit det klassiska. I boken på sidan 65 citeras Mark 13:28-30, Bibel 2000 översättning. ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer.”

Som kommenterar under detta bibelsammanhang skriver Travis: ”Återigen syftar ´allt detta´ på händelser under det första århundradet snarare än på Jesu återkomst.”

Att omplacera många av Bibelns profetiska utsagor, som många gånger är allvarlig natur, det förekommer i modern undervisning. Detta gäller exempelvis också de allvarliga budskap som finns i Uppenbarelseboken och som ibland appliceras på det romerska riket under det första århundrande. Ett bekvämt sätt att hantera allvarliga budskap när vi lever i en tid som Paulus beskriver: ”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.” 2 Tim. 4:3.

Nåväl, vi återvänder till boken Slutet på historien? Där möter oss något av den mest häpnadsväckande uttolkningen som vi mött på. Det handlar om Israel som en bild på fikonträdet, vilket är en vanligt förekommande förståelse av bilden av fikonträdet och som stöds av andra bibelord från Gamla Testamentet. Vi vet att Jesus talar om fikonträdet i samband med sin tillkommelse och som ett tecken på denna händelse.

Då vi läser Travis bok (sid 83), tar vi del av detta: ”Var passar fikonträdet in i allt detta? Bara för att fikonträdets omnämnande i Bibeln ibland är en bild för Israel, borde vi inte förutsätta att det är så i Markus 13. När Jesus tog välbekanta bilder från vardagslivet, som till exempel får eller skörd eller fester, använde han dem på olika sätt beroende på den situation han befann sig i just då. Som vi visade i kapitel 5, såg han i Mark. 13:38-30 fikonträdets knoppning (oroligheter under det första århundradet) som ett tecken på att sommaren (Jerusalems förstöring) var nära. Detta är inte till någon vägledning för dem som idag försöker fastställa datum.” Slut citat Travis bok.

För det första så kan den avslutande meningen ses som ett försök att svartmåla den som söker profetiska vägledning genom bibelordet. Att göra det är inte några försök att ”fastställa datum”, vilket vi naturligtvis tar avstånd från och som de allra flesta bibelläsare inser att det inte går att göra. Så det påpekandet är fullständigt överflödigt att göra.

Vad vi däremot är kritiska till är Travis försök att omintetgöra Israel, fikonträdet, som det stora tidstecknet. Hans påstående om att ”fikonträdets knoppning skulle syfta till ”oroligheter under det första århundradet som ett tecken på att sommaren (Jerusalems förstöring” har vi aldrig tidigare stött på och hoppas att det är endast Travis som står för denna. Att knoppningen av fikonträdet syftar på oroligheter och sommaren skulle vara Jerusalems förstöring, talar sitt tydliga språk hur man kan förvandlade Jesu bildspråk till nästan vad som helst!

Vi förstår därför när han försöker med detta förvandlingstrick av profetior kopplade till Israel, att han skriver följande på sidan 80 om det: ”betyder inte att man helt utesluter tanken på en framtida stat som heter Israel, eller att Gud inte skulle ha några planer för en sådan nation.”

Att det nu finns en stat som heter Israel hoppas jag att Travis inte är omedveten om.  Här skulle man kunna åter se ett försöka att förflytta de aktuella profetiorna antingen tillbaka till det första århundrandet eller in i en framtid, bara de inte de är aktuella nu. Det verkar vara för känsligt!

För att ännu mer varna de troende för att se detta som ett tidstecken skriver Travis i den efterföljande mening av det som vi citerat: ”Men det innebär att kristna bör vara väldigt försiktiga med att tro att en sådan stat är ett tecken på att profetiorna har gått i uppfyllelse på ett särskilt sätt, eller att det tyder på att Jesu återkomst står för dörren.” När man läster detta så får man nästan uppfattningen att värsta som kan hända är att Guds folk väntar på Jesus!    

Travis skriver alltså om det skulle kunna bli en framtida nation som heter Israel. Återigen, vi har det största tidstecknet på alla moderna kartor som visar på en stat som heter Israel! Vi behöver inte vänta på det som redan finns, men vad vi behöver göra är att vänta på Jesu återkomst, nu när vi har det tecken som Travis tydligen vill förflytta till en eventuell uppfyllelse i framtiden.

Ser vi inte de tecken som nu finns inför våra ögon, kommer man inte att i en framtid få se det heller - då är det för sent att se profetiornas uppfyllelse!

 

 

 

 

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2018-07-10 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Katastrofal kursändring. Del 6.
Katastrofal kursändring. Del 6.
Vi fortsätter granskningen av den moderna litteraturen på eskatologins område. I den förra artikeln belyste vi något av vad Mikael Tellbe skriver i sin bok med titeln Tillbaka till framtiden. I den litteraturförteckning som finns i slutet a...
Katastrofal kursändring. Del 5.
Katastrofal kursändring. Del 5.
Litteraturen har en stor påverkan när det gäller kursändringen som har skett på eskatologins område. Vi har i den förra artikeln gett några exempel på Mikael Tellbes bok Lammet och odjuret. Tellbe fortsätter i en annan bok med titeln Tillba...
Forskare slår larm: Framtiden är katastrofal
Forskare slår larm: Framtiden är katastrofal
Forskare slår larm: Framtiden är katastrofal Den slog ner som en bomb: rapporten om jordens uppvärmning. Världens tillstånd är mycket mer allvarligt än man hitintills förestä...
Katastrofal kursändring. Del 4.
Katastrofal kursändring. Del 4.
Vi fortsätter att belysa den kursändring som skett på eskatologins område de senaste årtiondena. I den förra artikelns avslutning tog vi med ett citat från Mikael Tellbe där han rekommenderar George Ladds bok De yttersta tingen. Det är helt...
Katastrofal kursändring. Del 8.
Katastrofal kursändring. Del 8.
I ytterligare en artikel skall vi stanna upp inför den kursändring som skett när det gäller den eskatologiska undervisningen. Det är av stor vikt att vi får våra ögon öppnade för vad som bidragit till att förkunnelsen om Jesu återkomst blivi...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube
Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!


NY BOK!
En bok som vill utmana,beröra och inspirera Dig!
Läsa mer:
https://flammor.com/ny-bok-p1722.html

Senaste artiklarna
Radio Vättervåg
Radio Vättervåg

Pingstkyrkan i Jönköpings närradio, fredagen 24 september: 9.00. Repris:18.00...
Vision Sverige
Vision Sverige

Donald Bergagård, Nils Ove Marcelind, Holger Nilsson. Ämne: Jesu återkomst.Länk...
Kontrollen över människor tilltar
Kontrollen över människor tilltar

Ny anmärkningsvärda uppgifter och uttalanden. Vi har tidigare skrivit om vad...
Måste vaccinera dig
Måste vaccinera dig

Trycket hårdnar på befolkningen i länderna. Artikeln är skriven av journalis...
Förstår vi budskapet?
Förstår vi budskapet?

Förstår vi vad händelserna betyder? Ser vi tecknen som visar på den tid...
Rubriker
Rubriker

Förstår vi vad dessa betyder? Rubrikerna visar på tillståndet i världen. De...
Upprop
Upprop

Protestmarscher anordnas i Sverige. Nu är det dags att säga ifrån angåen...
Populära artiklar 2021
Döden går fram

Döden går fram
Hur skall Corona försvinna? Bibeln ger svaret! Pandemin går fram över la...

Märkligt foto

Märkligt foto
Fotot är taget på Hjälmargården. Vid första anblicken kan det synas var ett v...

ID för alla på jorden

ID för alla på jorden
Bibeln har redan varnat för detta. Se på bilden här ovan, den är talade för...

Lever vi i den sista generationen?

Lever vi i den sista generationen?
Bibeln vill ge oss svaret på den frågan. På fotot här ovan ses en gren av e...

Nu ökar kontrollen

Nu ökar kontrollen
Det banar väg för det antikristliga systemet. En följd av Coronapandemin är...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2021