Lördag 21 maj 2022 - Kl. 18:36 v.20

Vision Sverige:
22 maj. 14.00
Himlen TV7:
26 maj 21.15:Att vara redo.
27 maj: 3.15, 9.15, 15.15: Repris
Programmen kan ses på: www. himlentv7.se

21 maj, 11.00: Vetlanda
26 maj, 15.15: Vrigstad
Önskas predikobesök så går det bra att göra förfrågan om det. Även sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!

När kommer Jesus?


> Läs mer!

Själaspis

Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Katastrofal kursändring. Del 3.

Vi belyser återigen hur denna kursändring skett.

I vår förra artikel hänvisade vi till ett examensarbete utfört vid Göteborgs universitet gjort av Oscar Svensson. Namnet på det är Ett sekel av pentekostal eskatologi.

Vi har påtalat hur en man vid namn George Ladd har påverkat svensk kristenhet när det gäller eskatologin. En bidragande orsak till detta är hans bok De yttersta tingen. Ladd har haft en stor påverkan på nuvarande Evangeliska frikyrkan, tidigare Örebromissionen.

På 70-talet skedde en förändring av denna missionsskola, den leddes av Sigfrid Deminger och har lett fram till en förändring av Örebro missionsskola till Örebro Teologiska högskola. En påtaglig förändring gjordes med utgångspunkt av Deminger, som senare i en uppmärksammad artikel i tidningen Dagen förklarade han att numera ville kopplas samman med Svenska kyrkan och inte frikyrkan.

Dessförinnan han hann alltså påbörja ett olyckligt förändringsarbete av den Missionsskola som lärt upp ett stort antal blivande pastorer att tro på Bibelordet. Numera förekommer det liberalteologiska tankar i en akademisk miljö för blivande pastorer som utbildas där. Detta sätter naturligtvis också prägel på de nyutbildade pastorerna och därigenom också de församlingar som de sedan förkunnar för.

Vi vill inte alls svartmåla dessa pastorer, det är inte i huvudsak deras fel att de påverkats, det stora ansvaret ligger naturligtvis på de som leder den utbildning som blivit beroende av statliga bidrag och därmed har kurslitteraturen också fått anpassats därefter. Det har gjort att en del som påbörjat skolan slutat den i besvikelse över vad de mött där.

Detta sagt bara som en bakgrund när den gäller hur den eskatologiska undervisningen på den nuvarande skolan har förändrats till vad den är idag. Vi skall återvända hur Oscar Svensson beskriver förändringen i sin avhandling: ”En viktig ingång i Sverige fick Ladd genom Örebro Missionsskola som då ägdes av Örebromissionen. Under 70-talet genomgick skolan en förnyelse där man under Sigfrid Demingers ledarskap sökte hitta en ny teologisk grundsyn. I den processen blev Ladds böcker kring bibelsyn och bibeltolkning viktiga och flera kullar av studenter fick så småningom läsa hans nytestamentliga teologi. Publiceringen av Ladds De yttersta tingen väckte dock stark kritik inom Örebromissionen eftersom den inte stämde överens med den klassiska eskatologiska tolkningen. Örebromissionens eskatologi var nämligen, liksom Pingströrelsens, tydligt förankrad i dispensationalismen. Enskilda ur lärarkollegiet fick stå till svars men försvarade den nya eskatologiska linjen.” Slut citat. 

Vi ser alltså här hur det i början av det nya synsättet väckte starka reaktioner i Örebromissionen. Idag har detta motstånd eliminerats och den nya eskatologiska undervisningen har blivit den grund som blivande pastorer får sig till del. Det är därför inte att undra på att dessa inte har förståelse för den tidigare undervisningen när de möter den.

Så är bilden idag och den som har huvudansvaret för den eskatoliska undersvingen av blivande pastor på denna skola är Mikael Tellbe, som gått vidare i Ladds fotspår. Om detta skriver Oscar Svensson följande:

”En av de tydligaste rösterna för Ladds eskatologi blev så småningom författaren och läraren i Nya testamentet vid Örebro Missionsskola Mikael Tellbe. 1997 kom hans bok Lammet och Odjuret ut på Libris förlag och trycktes sedan i flera nya upplagor, den senaste 2015. Boken väckte snabbt uppmärksamhet och Tellbe beskriver senare att han efter att boken kom ut fått ägna mycket tid åt att föreläsa om dessa frågor i olika församlingar (bland annat pingstförsamlingar), på bibelskolor, teologiska seminarier och för pastorer och präster.

Tellbe är inte pingstvän men genom sin roll som lärare på Örebro teologiska högskola, där många blivande pingstpastorer och andra pingstvänner studerat och studerar, genom sina föreläsningar och genom sina böcker om eskatologi har han haft ett ganska stort inflytande på Pingströrelsens syn i dessa frågor.   I Lammet och Odjuret ifrågasätter Tellbe flera gånger den dispensationalistiska läsningen där man läser ”de bibliska profetiorna bokstavligt” och gör en ”skarp distinktion mellan Guds plan för Israel och församlingen”. Liksom Ladd menar han att det är ”tveksamt om det är rätt att så tydligt skilja på Guds plan för Israel och Guds plan för församlingen som man gör i den dispensationalistiska tolkningen”. Tellbe tycker dessutom inte att man i en bokstavlig tolkning av Johannes visioner tar hänsyn till Uppenbarelsebokens utpräglade symbolspråk. Istället hänvisar han i en fotnot till Ladds De yttersta tingen och menar att ”I en mer nyanserad form av den futuristiska tolkningen tar man avstånd från… den skarpa distinktionen mellan Israel och församlingen som kännetecknar dispensationalismen.” Tellbe tar också tydligt avstånd från den dispensationalistiska tanken att församlingen ska ryckas upp före vedermödan och hänvisar istället till Ladd i fotnoten som är kopplat till detta resonemang. Även i slutet av boken under rubriken För fortsatt läsning skriver Tellbe att: ”För den som vill fördjupa sig i Bibelns syn på framtiden rekommenderas G E Ladd, De yttersta tingen”. Han rekommenderar även andra böcker, exempelvis Ericksons bok om tusenårsriket, men det är ändå intressant att Ladd nämns först.” Slut citat.

Visst är det så att denne Ladd också kan nämnas först när det gäller att förändra den eskatologiska undervisningen i svensk kristenhet, till vad den är idag. Numera är det sällsynt med en levande eskatologisk förkunnelse. Den har ersatts som en teologisk sanning som många gånger saknar liv, en sanning om att Jesu återkomst en gång skall ske. Ibland kan det ges intrycket av att det kan handla om hundratals år innan det sker. Det blir ett budskap som varken väcker eller håller församlingarna vakna utan bidrar till den andliga sömnaktigheten som Jesus varnade för skall inträffa strax innan Han kommer åter, Matt. 25.

Ett stort ansvar vilar på de som är med och bidrar till denna sömnaktighet, men också ett ansvar för att vi verkar för att ett andligt uppvaknade skall ske innan det är för sent!

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2018-07-04 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Katastrofal kursändring. Del 8.
Katastrofal kursändring. Del 8.
I ytterligare en artikel skall vi stanna upp inför den kursändring som skett när det gäller den eskatologiska undervisningen. Det är av stor vikt att vi får våra ögon öppnade för vad som bidragit till att förkunnelsen om Jesu återkomst blivi...
Katastrofal kursändring. Del 5.
Katastrofal kursändring. Del 5.
Litteraturen har en stor påverkan när det gäller kursändringen som har skett på eskatologins område. Vi har i den förra artikeln gett några exempel på Mikael Tellbes bok Lammet och odjuret. Tellbe fortsätter i en annan bok med titeln Tillba...
Katastrofal kursändring. Del 7.
Katastrofal kursändring. Del 7.
Vi har kunnat ge flera exempel på hur det har skett en kursändring på eskatologin område och fler finns. Att kristenheten har påverkats av olika förkunnare och litteratur när det gäller synen på Jesu återkomst, det är helt uppenbart. Vi ska...
Katastrofal kursändring. Del 4.
Katastrofal kursändring. Del 4.
Vi fortsätter att belysa den kursändring som skett på eskatologins område de senaste årtiondena. I den förra artikelns avslutning tog vi med ett citat från Mikael Tellbe där han rekommenderar George Ladds bok De yttersta tingen. Det är helt...
Katastrofal kursändring. Del 3.
Katastrofal kursändring. Del 3.
Vi belyser återigen hur denna kursändring skett. I vår förra artikel hänvisade vi till ett examensarbete utfört vid Göteborgs universitet gjort av Oscar Svensson. Namnet på det är Ett sekel av pentekostal eskatologi. Vi har påtalat hur en...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Läsa mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift
Senaste artiklarna
President Emanuel Macron
President Emanuel Macron

Återigen har han skapat förvåning. På Europadagen 9 maj förbluffade Emman...
Lånet
Lånet

Livet är ett lån som boken på ett bibliotek det skall lämnas igen m...
Vad händer efter döden?
Vad händer efter döden?

Bibeln ger svaret på frågan. Den bok som ses på bilden här ovan är skriven a...
Natoansökan undertecknad
Natoansökan undertecknad

Det var bönerna som räddade Sverige undan krig 1953. Nu när Natoansökan unde...
Hoten har börjat
Hoten har börjat

Nu är bara frågan på vad reaktion kommer att bli – för den kommer. Så här ka...
Farliga tider
Farliga tider

Sverige måltavla för rysk aggression. ”Medlemskap i Nato gör Finland och...
Natomedlemskap
Natomedlemskap

Vad blir den ryska reaktionen på det? ”På fredagen den 13 maj presenteras de...
Populära artiklar 2022
 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

Svenskarna börjar vakna

Svenskarna börjar vakna
"Tomma hyllor i butikerna predikar om oro hos folket. Att 45 % av svenskarna...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022