Tisdag 17 maj 2022 - Kl. 06:14 v.20

Vision Sverige:
22 maj. 14.00
Himlen TV7:
26 maj 21.15:Att vara redo.
27 maj: 3.15, 9.15, 15.15: Repris
Programmen kan ses på: www. himlentv7.se

15 maj, 17.00: Vetlanda
21 maj, 11.00: Vetlanda
26 maj, 15.15: Vrigstad
Önskas predikobesök så går det bra att göra förfrågan om det. Även sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!

När kommer Jesus?


> Läs mer!

Själaspis

Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Vi väntar på Jesu återkomst

Det är det saliga hoppet för de troende.

Vi kan nu vara mycket nära denna händelse.

Detta hopp har burit de troende och förkunnats till uppmuntran och vänta genom tiderna. Vi skall ta med ett avsnitt från Hans Andréns bok Guds plan för den sista tiden, så här skriver han:

”Nedan följer några exempel på personer som trodde på Jesu osynliga återkomst före Daniels 70:e årsvecka, i den apostoliska kyrkan före 313 e.Kr.   År 30— 100 Clement of Rome — hävdade att Jesus skulle komma snart och plötsligt och hämta de kristna till Himlen.

År 96 — 150 Hermas   Herden - undervisade år 130 om att de kristna skulle räddas från jorden före den stora vredens tid. År 100 Barnabas brev — talar han om uppståndelsen och mötet med Jesus. År 100—160 Didache (det grekiska teologiska verket) - förutses att Jesus skall hämta hem församlingen före Antikrists framträdande. År 170 — 236 Hippolytus skrev i sitt verk "Avhandling om Kristus och Antikrist" om att vi skall ryckas bort och att vi skall leva i väntan på att detta välsignade hopp skall fullbordas. År 200 —258 Cyprian - skriver att de troende snabbt skall tas undan vreden som snart skall komma över världen. År 240 — 304 Victorinus - skriver om församlingens evakuering i sin kommentar till Uppenbarelseboken. År 245 — 325 Lactantitus - framhåller i sin kommentar till apokalypsen att de kristna skallflyttas undan för att undgå Antikrists förföljelser. År 306 — 373 Efraim Syriern — skrev att "alla Guds utvalda ska samlas tillsammans före den kommande vedermödan   och ska föras till Herren för att de inte vid någon tid ska se den prövning som ska överta världen."

400 e.Kr. blev Guds levande församling marginaliserad och hamnade i skuggan av Katolska kyrkans dominans, vilket till slut resulterade i ett stort avfall från Bibelns läror och medeltidens mörker tog över, även om det fanns öar av ljus även där det fanns brinnande troende. Det har alltid funnits en levande Guds församling även om den under vissa tider varit marginaliserad. Ibland fanns det också andra ljuspunkter när Tex. kung Konstantin, genom ediktet i Milano år 313 e.Kr. stoppade de fruktansvärda förföljelserna mot de kristna. Det negativa var att Konstantin samtidigt införde ett statskyrkosystem, vilket har präglat Europa under stora delar av dess historia. Först med Martin Luther och reformationen upptäcktes Bibeln budskap igen, genom bibelöversättningsarbetet på en mängd olika språk. Läran om Jesu osynliga återkomst och hämtande av Guds församling, innan Daniels 70:e årsvecka startade var tydlig hos Paulus och apostlarna, men även efter reformationen.

Här är några namn som undervisade om uppryckandet innan är 1830: År 1639 — 1723 Mather, år 1687 — Peter Jurieu, år 1738 — Philip Doddridges, år 1740 — Morgan Edwards, år 1748 — John Gills, år 1763 James Macknight och år 1792 Thomas Scott. Det finns givetvis många fler fram till år 1830. Efter år 1830 finns det många förkunnare som undervisar om Pre-Tribulation, att Jesus kommer på skyn för att hämta sin församling före Daniels 70.e. årsvecka startar. År 1850 — 1924 Clarence Larkin, år 1909 Scofield, år 1930 Harry Ironside, år 1970 Hal Lindsey, år 1970 Tim LaHaye, år 1970 Jerry B. Jenkins. Det finns givetvis många fler, men detta är bara exempel.

Tittar man på perioden 1980 — 2021 finns det ett antal internationella förkunnare som tror på ett uppryckande innan Daniels 70:e årsvecka startar. Här är några exempel: Grant Jeffrey, David Wilkerson, Kevin O'Connor, Jesse Smith, Andy Woods, Jerry Jenkins, Chuck Missler, Perry Stone, Amir Tsarfati och Robert Breaker. Det finns givetvis många andra, men som sagt är detta bara några exempel.  I Sverige finns det en hel del förkunnare som delar Pre-Tribulation synen. Här är några exempel: Birger Claesson, Gösta Karlson, Folke Thorell, Dan Johansson, Stanley Sjöberg, Göran   Duveskog, Eva Windahl, Curt Johansson, Per-Arne Imsen, Hans Jansson (Uppsala), Hans Jansson (Huskvarna), Owe Lindeskär, Jack-Tommy Ardenfors, Karl-Henrik Wallerstein, Barbro Erling, Holger Nilsson, Henry Nordin, Siegfried Luikert, KG Larsson, Anders Griph, Owe Marcelind, Sven Almkvist, Carl-Gustav Severin och Lasse Leven. Det finns givetvis många fler även i Sverige. Detta är bara några exempel.

Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att John Nelson Darby inte är källan till uppryckandet som eskatologisk grundsyn och det före Daniels 70:e årsvecka (den 7-åriga Vedermödan) startar. Källan finns istället i den ursprungliga Apostoliska församlingen som hade respekt för Guds Ord och som i flera fall själva var ögonvittnen till vad som hade hänt runt Jesus. De var ju Jesu lärjungar!

De läste Ordet i GT som blev Guds Ord så tidigt som cirka 200 f.Kr. och de tidiga skrifterna från apostlarna exempelvis 1 - 2 Tessalonikerbrevet och Galaterbrevet från år 48 — 52 e.Kr. och Romarbrevet från år cirka år 50 e.Kr. Kolosserbrevet, Filemonbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, 1 Petrusbrevet, 1 Timoteusbrevet, Titusbrevet, Hebreerbrevet, 2 Petrusbrevet, 2 Timoteusbrevet och Judasbrevet från år 60 e.Kr. Under 80 — 95e.Kr. var även 1 - 3 Johannesbrevet och Uppenbarelseboken tillgänglig. De visste att det var Guds Ord och de läste som det stod under den Helige Andes ledning och hjälp. På samma sätt måste vi idag år 2021 göra och be om uppenbarelse och urskiljning, så den Helige Ande enligt Daniel 12:4, 9 kan upplysa våra hjärtans djup om den fulla sanningen, i de Heliga skrifterna. Jesu osynliga återkomst, genom uppryckandet av Guds församling till himmelen har alltså sin källa i Guds Ord, i Bibeln. Både 1 Tessalonikerbrevet och senare 1 Korinterbrevet är viktiga källor till Jesu osynliga återkomst tillsammans med en rad andra Bibelställen som pekar i samma riktning, t.ex. Upp. 12:5b: "Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron."

Jesu osynliga återkomst är alltså väl förankrat hos de första kristna och det många hundra år före John Nelson Darbys dagar. Låt oss därför upphöra med uttryck som att det "är bara Darbyism eller bara Dispentionalism" (tidsåldrar i Bibeln). Det grekiska ordet Eon betyder just tidsålder och Bibelns uppdelning i tidsåldrar är tydlig. Det står i Daniels bok 12:4, 9 att kunskapen (om det profetiska ordet) skall växa till i ändens tid. Det finns därför anledning att tro att vår insikt klarnar alltmer ju närmare    uppryckande av Jesu Brud vi kommer.  Vi får be den Helige Ande om profetisk klarsyn i denna sista tid. I en välkänd sång sjunger vi: Snart är han här, snart är han här, snart kommer Jesus igen. Därför käre läsare gör dig redo, han kommer! ” Slut citat från Andréns bok.

Till detta kan läggas att en överväldigande stor majoritet av världens pingstvänner tror på uppryckandet före vedermödan. Även en majoritet av världens evangeliska tror det också, detta enligt undersökningar. Det kan vara bra att ha med i tanken för oss i det lilla landet Sverige.

Det kan finnas andra uppfattningar, men vi skall betrakta varandra som bröder och systrar i Herren ändå i så fall och absolut inte låta detta vara något som splittrar gemenskapen i Kristi kropp.          


Holger Nilsson

Publicerad: 2022-03-07 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Irans president väntar en messias
Irans president väntar en messias
Irans president väntar en messias Irans president slutar aldrig att förvåna. Han drivs av en shiamuslimsk religiös uppfattning. Denna gör att han är villig att sätta världsfre...
Stora ekonomiska förändringar väntar
Stora ekonomiska förändringar väntar
Stora ekonomiska förändringar väntar Är en global ekonomisk kollaps förestående? Tecken i tiden tyder på att en sådan kan inträffa. Denna artikel publicerade vi i årets numme...
En dröm om Jesu återkomst
En dröm om Jesu återkomst
En dröm om Jesu återkomst Vi har fått ta del av en dröm som en av våra prenumeranter haft, och förmedlar den också till våra läsare: Här följer i korta ordalag det jag drömde: J...
Krig och Jesu återkomst
Krig och Jesu återkomst
Fotot på allén här ovan ger oss kanske vägledning om det. Det handlar om en syn som är flera årtionden gammal, förmodligen från första delen av 1970-talet. Den som fick denna uppenbarelse var pastor Ingvar Harknäs. Detaljer i uppenbarelsen kan ...
En folkrörelse som väntar Jesus
En folkrörelse som väntar Jesus
En folkrörelse som väntar Jesus Vi behöver vara många som deltagare i denna rörelse. Tillhör du som läser detta den skara som väntar på Jesu återkomst? Det behövs ett gigantiskt...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Läsa mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift
Senaste artiklarna
Hoten har börjat
Hoten har börjat

Nu är bara frågan på vad reaktion kommer att bli – för den kommer. Så här ka...
Farliga tider
Farliga tider

Sverige måltavla för rysk aggression. ”Medlemskap i Nato gör Finland och...
Natomedlemskap
Natomedlemskap

Vad blir den ryska reaktionen på det? ”På fredagen den 13 maj presenteras de...
Väckande budskap
Väckande budskap

Det handlar om ett ryskt anfall mot vårt land. I serien Samhällskollaps...
Rikedomen rostar
Rikedomen rostar

Världen kommer att skakas på alla områden i den sista tiden. Nu kommer den e...
Hjälp!
Hjälp!

Flera kyrkor behöver nu takläggas och det saknas medel till det. Det är...
Kriget fortsätter
Kriget fortsätter

Det är ett krig mellan stormakterna USA – Ryssland. Vi behöver förstå at...
Populära artiklar 2022
 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

Svenskarna börjar vakna

Svenskarna börjar vakna
"Tomma hyllor i butikerna predikar om oro hos folket. Att 45 % av svenskarna...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022