Måndag 21 september 2020 - Kl. 22:00 v.39

Står till förfogande för kallelser till församlingar

mot endast reseersättning.


Betala med Swish!
Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.

Profetiska tider

Ladda ned som PDF!

Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Läs mer!


PDF: Det är nära nu!

Ladda ned PDF-bok!


PDF: Vägen ut!

Ladda ned PDF-bok!


SENASTE NYTT

Väckande drömmar

Två drömmar om vilddjurets märke.

Ta del av dessa drömmar som är en väckelseklocka och varning för vad som kan komma.

Vi skall ge en länk till en kvinna som berättar om två drömmar som hon haft. Den finns längst ner men innan Du går in på denna så läs gärna detta först:

Eftersom vi nu lever i ändens tid så närmare vi ju oss också tiden för det som brukar benämnas ”vilddjurets märke”. Det är något som kommer att placeras på människor och utan det så blir man utestängd från samhället så att man kan exempelvis inte köpa eller sälja.

”Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” Upp. 13:16-17

Detta kommer alltså att dela upp mänskor i två läger, de som tar det och de som inte gör det. Denna uppdelning kan redan på ett sätt ha börjat innan denna märkning kommer. Det handlar om hjärtas inställning och tron på Bibelns profetior.

Dels så är det ett mycket stort underskott på undervisning om denna del och annat i Uppenbarelseboken. Du kan själv tänka efter när Du hörde det i din församling eller i någon annan församling. Det är mycket troligt att Du aldrig har hört en sådan predikan. Detta till trots att vi är kallade att predika allt Guds ord och inte bara utvalda texter.

På grund av okunnighet om denna profetia och andra, finns det inte förståelse för hur detta kan uppfyllas praktiskt. Det blir då bara som en del av utvecklingen på teknikens område och som man kommer att mena att vi inte har någon anledning att stå utanför, för på ett sätt kommer uppfyllelsen att ske mer eller mindre naturligt.

Endast den som har tagit vara på profetiorna i Bibeln kommer att genomskåda det som kommer att ske. Det är också därför som Herren själv har gett oss denna uppmaning just i Uppenbarelseboken: ”Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." Upp. 22:7.

Den som tar vara på Uppenbarelsebokens tilltal är alltså ”salig”, det borde också vara naturligt för varje kristen att söka denna salighet och är här en del av hur vi skall få del av den, nämligen genom att ta vara på profetians ord. Om man inte gör det så är det faktiskt så att man kan förlora det som vi kallar för den ”eviga saligheten”, himlens tillvaro.

För det är genom ett tagande av det som kommer att genomföras och det är kopplats till ett antikristligt system. Det är alltså något som är tvärtemot det som har med Kristus att göra. Varningen kan inte nog understrykas eftersom som konsekvenserna är denna om man går med på det antikristliga system och dess märkning av människor:

”En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."  Upp. 14:9-12.

Vi kan alltså inte på något sätt ta lätt på profetian som är en varning för denna uppmärkning som kommer att genomföras antingen vi nu vill tro på det eller ej, ty profetiorna kommer att uppfyllas. Man kan alltså redan nu skönja om man har beredskap för uppfyllelsen. Det har kommit till vår kännedom att det finns kristna som säger att detta bara är symbolik. Det är klart att då blir man ett lätt offer när det kommer att genomföras praktiskt. Det är nämligen såsom vi kan läsa i Upp. att det handlar om just något praktiskt: ”att ta emot ett märke”. Det talar helt tydligt om att det är något som praktiskt kommer att genomföras och att det inte handlar om symbolik.  

Sedan finns det de som har attityden: ”Jag orkar inte bry mig”. Det är en väldigt slapp attityd som också kan få förödande konsekvenser. Det röjer något av ointresset för Bibelns ord, och kanske den som har en sådan attityd inte läser Bibeln speciellt mycket eller inte alls.

Att ta del av profetior som står inför sin uppfyllelse, det är inte på något sätt fanatiskt. Om vi fortfarande kommer att finnas kvar på jorden, eller om Jesus har hämtat hem sitt folk, så kommer alla som inte tar märket att betraktas som fanatiska. Detta därför att det kan handla om att var en lojal medborgare och att det som kommer att påföras människor är som en slags legitimation. Denna kan då exempelvis innehålla att man tagit ett vaccin emot en omfattande pandemi och att man därmed inte utgör en smittorisk för andra. Det har redan talats och skrivits om att man planerar ett sådant genomförande med tanke på Coronapandemin.

Vi får noga följa utvecklingen hur det blir med detta. Framförallt måste vi nogsamt följa händelserna i profetiskt ljus och vara väl införstådda med Bibelns profetord – det kan bli den avgörande räddningen!

Vi skall ge en länk där Du kan ta del av en ung kvinnas berättelse om två drömmar som hon har haft, denna inspelning är färsk och gjordes i maj månad i år 2020.

Det finns säkert de som bara avfärdar dessa drömmar och menar att det är inget att fästa sig vid, det är bara drömmar. Vi behöver vara försiktiga med att göra det för Gud själv har sagt att följande skall ske: ”Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.” Joel. 2:28

Sprid denna länk på dina sociala media och via mejl, det kan vara av avgörande betydelse att Du gör detta: https://youtu.be/vGcnFPZX8UU

De som är föraktfulla för det profetiska kommer troligen att vara på samma sätt angående dessa drömmar som artikel i övrigt. Låt oss be för dem!

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2020-06-23 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Gud talar genom drömmar
Gud talar genom drömmar
Gud talar genom drömmar ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga m...
Ytterligare ett väckande budskap
Ytterligare ett väckande budskap
Läs själv denna märkliga uppenbarelse och bedöm själv trovärdigheten av den. Vad som gör denna uppenbarelse trovärdig, är att den hitintills visat sig stämma. Det handlade om en kyrka som skulle byggas och en allé som skulle planteras, vilket ...
Drömmar som gått i uppfyllelse
Drömmar som gått i uppfyllelse
Drömmar som gått i uppfyllelse ”Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar...
 Väckande drömmar
Väckande drömmar
Ta del av dessa drömmar som är en väckelseklocka och varning för vad som kan komma. Vi skall ge en länk till en kvinna som berättar om två drömmar som hon haft. Den finns längst ner men innan Du går in på denna så läs gärna detta först: Eft...
Syner och drömmar
Syner och drömmar
Det finns många exempel på personer, som upplevt Jesus i syner och drömmar och genom dessa kommit till tro. Nu kommer rapporter om mängder av personer som blivit omvända genom att Jesus uppenbarat sig för dem i syner och drömmar och även talat ...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube
Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!

Senaste artiklarna
En döende skapelse
En döende skapelse

Ovanstående bild är en skärmdumpning från Dagens Nyheter förra året. Det har...
Grodan som blev en prins
Grodan som blev en prins

Men en liknande tro finns det faktiskt många som tror på. Läs hur någon har...
Jesus kommer mycket snart!
Jesus kommer mycket snart!

Det är en fråga som vi behöver stanna upp inför. Inom den internationella pi...
Andens frihet
Andens frihet

Idag är nästan allt uppstyrt i förväg och i det närmaste tidsanpassat på mi...
Att predika
Att predika

Det handlar alltså att man inte är i människors tjänst. Att man sedan betj...
Frimodighet i förkunnelsen
Frimodighet i förkunnelsen

Vi behöver mycket av sådan förkunnelse i vårt land för Bibeln innehåller mycket...
Frimodighet
Frimodighet

Pastorerna behöver var frimodiga och leda församlingar in i detta. Inte...
Populära artiklar 2020
Skapandet av en världsreligion

Skapandet av en världsreligion
Vi kan inom närtid komma att få se hur en världsreligion presenteras. Nu är...

 I Coronavirusets spår

I Coronavirusets spår
Nu blev ett profetiskt tilltal från början av 1970-talet uppfyllt. Vi känner...

Coronaviruset orsakar kaos

Coronaviruset orsakar kaos
Nu skakas Kinas ekonomi om, börserna faller. Skall den kinesiska stormakten...

 Profetisk varning

Profetisk varning
Fyra år före Coronaspridningen. Från C-G Bergstrands blogg hämtar vi de...

Påven välsignar avgudar, fruktbarhetsgudinnor

Påven välsignar avgudar, fruktbarhetsgudinnor
Hur man kan anse honom sin andliga vägledare är förvånande. En ceremoni...

PROFETIOR
Dröm om 2020
Kristinebergsprofetian
Väckande drömmar
Profetisk varning
Profetiskt tilltal
I Coronavirusets spår
Ytterligare ett väckande budskap
Märklig profetia
Profetia i Pravda
Profetisk artikel!
Yonggi Chos varning
Profetiskt från 1860
Profetisk precision i tid och rum
2017 – profetiskt år
Vad kan komma att hända i Sverige?
Flyktingströmmarna är profetiskt förutsagda
Antikristligt kontrollsystem
Ekonomisk krasch på gång?
Varnad genom en dröm
Planerar Putin krig?
Ryssland och Baltikum
Lewi Pethrus om varför domen kommer - Holger Nilsson
Sverige - profetiskt varnat - Holger Nilsson
Bibelns profetior framlyfta i FN - Holger Nilsson
Drömmar som gått i uppfyllelse - Holger Nilsson
En dröm om Jesu återkomst - Holger Nilsson
Uppvaknande inför yttersta tiden - Holger Nilsson
Profeten Hesekiels profetia - Holger Nilsson
Jesus talade i drömmen - Holger Nilsson
Forskare varnar för att "domedagen" närmar sig - Holger Nilsson
Nytt tempel förbereds - Holger Nilsson
Iran - ett hot mot freden - Holger Nilsson
Iran väntar på 12:e imamen - Holger Nilsson
Vi går mot profetiornas uppfyllelse - Holger Nilsson
Märkliga förutsägelser - Holger Nilsson
Gud talar genom drömmar - Holger Nilsson
Newtons profetia om slutet - Holger Nilsson
Profetisk dröm om branden på Karmelberget - Holger Nilsson
Dröm om Jesu tillkommelse - Holger Nilsson
Är vi redo? - Holger Nilsson
1200-tals profetia om Jerusalem - Holger Nilsson
Herrens tilltal till sitt folk i Sverige
Dags för rannsakan! - Holger Nilsson
Sömnaktighetens tid - Holger Nilsson
Profeten Anton Johansson - Holger Nilsson
Uppryckandet - Holger Nilsson
En varnande dröm - Holger Nilsson
En syn angående Jerusalems betydelse - Holger Nilsson
Profetisk dröm om Jesu andra tillkommelse - Holger Nilsson
Profetisk dröm om uppryckandet av de troende - Holger Nilsson


Tidsmaskin

ANNONS:

ANNONS:
Klimatkonspirationen...666 >
Läs mer om boken här!

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2020