Fredag 12 augusti 2022 - Kl. 05:47 v.32

Holger Nilsson på kristen TV:

Himlen TV7
18 augusti, 21:15:
Vandra smala vägen.
19 aug, 3.15, 9,15, 15,15: Repris

Vision Sverige:
18 aug: 19.00
19 aug: 8.00: Repris
19 aug: 19.00
20 aug: 8.00: Repris
I dessa program kommer flera att medverka och samtala och det kommer att belysas olika synsätt på den yttersta tidens händelser och Jesu återkomst.

21 aug. 11.00:
Betania, Värsås
27 aug. 18.00:
Jönköpings fria församling
Bruksg. 7, Huskvarna
Sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Väckande drömmar

Två drömmar om vilddjurets märke.

Ta del av dessa drömmar som är en väckelseklocka och varning för vad som kan komma.

Vi skall ge en länk till en kvinna som berättar om två drömmar som hon haft. Den finns längst ner men innan Du går in på denna så läs gärna detta först:

Eftersom vi nu lever i ändens tid så närmare vi ju oss också tiden för det som brukar benämnas ”vilddjurets märke”. Det är något som kommer att placeras på människor och utan det så blir man utestängd från samhället så att man kan exempelvis inte köpa eller sälja.

”Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” Upp. 13:16-17

Detta kommer alltså att dela upp mänskor i två läger, de som tar det och de som inte gör det. Denna uppdelning kan redan på ett sätt ha börjat innan denna märkning kommer. Det handlar om hjärtas inställning och tron på Bibelns profetior.

Dels så är det ett mycket stort underskott på undervisning om denna del och annat i Uppenbarelseboken. Du kan själv tänka efter när Du hörde det i din församling eller i någon annan församling. Det är mycket troligt att Du aldrig har hört en sådan predikan. Detta till trots att vi är kallade att predika allt Guds ord och inte bara utvalda texter.

På grund av okunnighet om denna profetia och andra, finns det inte förståelse för hur detta kan uppfyllas praktiskt. Det blir då bara som en del av utvecklingen på teknikens område och som man kommer att mena att vi inte har någon anledning att stå utanför, för på ett sätt kommer uppfyllelsen att ske mer eller mindre naturligt.

Endast den som har tagit vara på profetiorna i Bibeln kommer att genomskåda det som kommer att ske. Det är också därför som Herren själv har gett oss denna uppmaning just i Uppenbarelseboken: ”Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." Upp. 22:7.

Den som tar vara på Uppenbarelsebokens tilltal är alltså ”salig”, det borde också vara naturligt för varje kristen att söka denna salighet och är här en del av hur vi skall få del av den, nämligen genom att ta vara på profetians ord. Om man inte gör det så är det faktiskt så att man kan förlora det som vi kallar för den ”eviga saligheten”, himlens tillvaro.

För det är genom ett tagande av det som kommer att genomföras och det är kopplats till ett antikristligt system. Det är alltså något som är tvärtemot det som har med Kristus att göra. Varningen kan inte nog understrykas eftersom som konsekvenserna är denna om man går med på det antikristliga system och dess märkning av människor:

”En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."  Upp. 14:9-12.

Vi kan alltså inte på något sätt ta lätt på profetian som är en varning för denna uppmärkning som kommer att genomföras antingen vi nu vill tro på det eller ej, ty profetiorna kommer att uppfyllas. Man kan alltså redan nu skönja om man har beredskap för uppfyllelsen. Det har kommit till vår kännedom att det finns kristna som säger att detta bara är symbolik. Det är klart att då blir man ett lätt offer när det kommer att genomföras praktiskt. Det är nämligen såsom vi kan läsa i Upp. att det handlar om just något praktiskt: ”att ta emot ett märke”. Det talar helt tydligt om att det är något som praktiskt kommer att genomföras och att det inte handlar om symbolik.  

Sedan finns det de som har attityden: ”Jag orkar inte bry mig”. Det är en väldigt slapp attityd som också kan få förödande konsekvenser. Det röjer något av ointresset för Bibelns ord, och kanske den som har en sådan attityd inte läser Bibeln speciellt mycket eller inte alls.

Att ta del av profetior som står inför sin uppfyllelse, det är inte på något sätt fanatiskt. Om vi fortfarande kommer att finnas kvar på jorden, eller om Jesus har hämtat hem sitt folk, så kommer alla som inte tar märket att betraktas som fanatiska. Detta därför att det kan handla om att var en lojal medborgare och att det som kommer att påföras människor är som en slags legitimation. Denna kan då exempelvis innehålla att man tagit ett vaccin emot en omfattande pandemi och att man därmed inte utgör en smittorisk för andra. Det har redan talats och skrivits om att man planerar ett sådant genomförande med tanke på Coronapandemin.

Vi får noga följa utvecklingen hur det blir med detta. Framförallt måste vi nogsamt följa händelserna i profetiskt ljus och vara väl införstådda med Bibelns profetord – det kan bli den avgörande räddningen!

Vi skall ge en länk där Du kan ta del av en ung kvinnas berättelse om två drömmar som hon har haft, denna inspelning är färsk och gjordes i maj månad i år 2020.

Det finns säkert de som bara avfärdar dessa drömmar och menar att det är inget att fästa sig vid, det är bara drömmar. Vi behöver vara försiktiga med att göra det för Gud själv har sagt att följande skall ske: ”Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.” Joel. 2:28

Sprid denna länk på dina sociala media och via mejl, det kan vara av avgörande betydelse att Du gör detta: https://youtu.be/vGcnFPZX8UU

De som är föraktfulla för det profetiska kommer troligen att vara på samma sätt angående dessa drömmar som artikel i övrigt. Låt oss be för dem!

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2020-06-23 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Frälst och väckt genom drömmar
Frälst och väckt genom drömmar
Frälst och väckt genom drömmar Gud vill väcka människor till frälsning innan det är för sent, i och med att Jesus kommit för att hämta de som tagit emot honom till himlen. Här återg...
Andeutgjutelse, syner och drömmar
Andeutgjutelse, syner och drömmar
Andeutgjutelse, syner och drömmar - Holger Nilsson Publicerad september 2006 Den Helige Ande utgjuts över människor i vår tid. Detta är vad som sker världen över. Det sker något...
Tankeväckande!  
Tankeväckande!  
Tankeväckande! - Holger Nilsson Publicerad december 2004 På tidningen Dagens webbfråga får läsarna svara på vad man tror angående olika frågor. Vid ett tillfälle f...
Gud talar genom drömmar
Gud talar genom drömmar
Gud talar genom drömmar ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga m...
Drömmar som gått i uppfyllelse
Drömmar som gått i uppfyllelse
Drömmar som gått i uppfyllelse ”Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Läsa mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift
Senaste artiklarna
Läs och lyssna!
Läs och lyssna!

Ett stort antal sådana finns på Flammors sida. Tag gärna tid att ta del av d...
Rysslands ambitioner
Rysslands ambitioner

Det inser Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Så här skriver Exp...
Det stora hotet
Det stora hotet

Putins före detta talskrivare slår larm. Så här skriver Expressen: ”Kriget...
Ytterligare hot
Ytterligare hot

Kriget har ytterligare en hotfull dimension. Den stora kärnkraftsanläggni...
Kriget utvidgas
Kriget utvidgas

Det sker utan att Europa kan göra något åt det. Putin kommer nu att...
Vilddjurets märke
Vilddjurets märke

Låt oss inte förledas att tro att det handlar om symbolik. Under Antikris...
Melodifestivalen
Melodifestivalen

Hyllning till ondskan och glorifiering av djävulen på Melodifestivalen. Blan...
Populära artiklar 2022
 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...

Svenskarna börjar vakna

Svenskarna börjar vakna
"Tomma hyllor i butikerna predikar om oro hos folket. Att 45 % av svenskarna...

PROFETIOR
I ett ögonblick
Varning
Natoansökan undertecknad
Nytt hot från Ryssland
Nu behöver vi vara beredda
Profetisk kompass
Höjd beredskap
Höjd beredskap
Inför 2022
Profetiskt tilltal
Spänningen ökar
Vi behöver ha beredskap
Profetisk dröm
Dröm om 2020
Kristinebergsprofetian
Väckande drömmar
Profetisk varning
Profetiskt tilltal
I Coronavirusets spår
Ytterligare ett väckande budskap
Märklig profetia
Profetia i Pravda
Profetisk artikel!
Yonggi Chos varning
Profetiskt från 1860
Profetisk precision i tid och rum
2017 – profetiskt år
Vad kan komma att hända i Sverige?
Flyktingströmmarna är profetiskt förutsagda
Antikristligt kontrollsystem
Ekonomisk krasch på gång?
Varnad genom en dröm
Planerar Putin krig?
Ryssland och Baltikum
Lewi Pethrus om varför domen kommer - Holger Nilsson
Sverige - profetiskt varnat - Holger Nilsson
Bibelns profetior framlyfta i FN - Holger Nilsson
Drömmar som gått i uppfyllelse - Holger Nilsson
En dröm om Jesu återkomst - Holger Nilsson
Uppvaknande inför yttersta tiden - Holger Nilsson
Profeten Hesekiels profetia - Holger Nilsson
Jesus talade i drömmen - Holger Nilsson
Forskare varnar för att "domedagen" närmar sig - Holger Nilsson
Nytt tempel förbereds - Holger Nilsson
Iran - ett hot mot freden - Holger Nilsson
Iran väntar på 12:e imamen - Holger Nilsson
Vi går mot profetiornas uppfyllelse - Holger Nilsson
Märkliga förutsägelser - Holger Nilsson
Gud talar genom drömmar - Holger Nilsson
Newtons profetia om slutet - Holger Nilsson


Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022