Fredag 8 december 2023 - Kl. 23:52 v.49

9 dec 17.00:
Askeryds missionshus
17 dec 17.00:
Vetlanda friförsamling

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Varningar

Varningar har alltid framförts före katastrofer.

Inför Jerusalems undergång år 70 så var det många varningar som gavs.

Historikerna Josefus och Tacitus skriver om detta och vi skall återge dessa från boken Judarnas historia skriven av professor J.G Princell:

”Varningar i ord hade judafolket länge haft; varningar av andra slag saknades nu icke heller. Efter Josefus vilja vi här omtala vad han kallar "de tecken och under, som i sanning voro fruktansvärda och förebådade olyckor". Jesus hade även förutsagt att "stora skräcksyner och tecken från himmelen skola visa sig". Sju olika förebådande olyckstecken, som visade sig tid efter annan dels före, dels under själva kriget: omtalar Josefus.

- Första: ett helt år syntes, liksom stående stilla på himmelen mitt över staden, en stjärna, en komet; liknande ett upplyftat svärd.

- Andra: Strax före de första utbrotten, av kriget; eller dagar före påsken i april år 66 e. Kr. kringstrålades vid 9:de timmen på natten, altaret och templet av ett så, stort och starkt ljus; att man trodde att det var ljusa dagen, och detta fortfor en halvtimme.

- Tredje: Under samma högtid: föddes ett lamm av en ung ko, just i detsamma som översteprästen höll på att framföra henne till offer.

- Fjärde: Även hände det klockan tolv en natt vid samma högtid, att den stora östra porten till den inre tempelförgården öppnade sig helt och hållet av sig själv.   Denna port var av koppar och så tung; att om aftnarna, när den skulle tillstängas, det fordrades tjugo män för att tillsluta den; den var nattetid tillbommad med järnbeslagna tvärbjälkar, och dessutom fästad med djupt nedträngande järnbultar eller riglar i det av en enda stor sten bestående golvet därunder.

Då nu porten av sig själv hade sprungit upp, var det med stor svårighet; som tempeluppsyningsmannen med sina biträdens tillhjälp förmådde åter tillstänga den. Det allmänna folket tydde denna händelse såsom ett tecken, att Gud skulle öppna för dem en väg till lycka och befrielse; men de insiktsfullare förstod detta tecken såsom tydande därpå, att det heliga husets trygghet nu var av sig själv försvunnen samt att porten skulle komma att öppna sig för deras fienders inträdande. 

- Femte: Omkring en månad efter den ovannämnda högtiden ”visade sig en underbar, all tro överstigande företeelse, såsom Josefus uttrycker sig. "Man såg nämligen före solens nedgång i hela    trakten runtomkring i luften stridsvagnar och skaror av krigare i full rustning framtåga genom och springa omkring bland skyarna samt sluta kretsar omkring städer" - alltså en högst märkvärdig hägring.  

- Sjätte: Då den följande pingsthögtiden firades, förnummo prästerna just som de en afton gingo in i den inre tempelförgården till de gudstjänstliga förrättningarna först en skakning eller darrning av allting   omkring dem, sedan   hörde de stort buller och dån samt strax därpå det starkt ljudande ropet såsom  av en väldig skara, sägande:  "Låt oss draga härifrån!" Vad som slutligen var ännu mera förfärligt och varnande var det

- Sjunde olycksbådande tecknet: den märkvärdiga händelsen med en viss obildad lantman vid namn Jesus,  som  under sju  års tid vistades i  Jerusalem, i synnerhet  vid högtiderna, och  oupphörligt  ibland folkmassorna   framstötte ett enformigt, allvarligt verop över stad och folk. Det var vid den glada   lövhyddohögtiden av det förstnämnda året, då   staden ännu befann   sig i den djupaste fred och i det bästa välstånd, som denne man började ibland det församlade folket plötsligt ropa med hög  röst: "En  röst från öster, en röst från väster; en röst från de fyra vindarna, en  röst mot Jerusalem  och mot  templet,  en röst mot  brudgummar    och brudar,  en  röst  mot hela folket". Dessa   ord ropade han dag och natt under högtiden, i det att han drog omkring   på stadens alla gator och gränder.   Några av de mest ansedda   invånarna, mycket uppbragta över hans olycksbådande skri, grepo honom och misshandlade honom med   många slag, men likväl varken jämrade han sig eller sade någonting, vare sig till sitt försvar eller emot dem som misshandlade honom, utan fortfor att ropa såsom förut.  Folkets överstar, förmodande att mannen besjälades av ett slags gudaingivet raseri, förde honom därpå inför landshövdingen, vilken då var Albinos.

Denne lät gissla honom tills benknotorna syntes men ändå varken bad han om förskoning eller smärtan avpressa sig en tår, utan med den allra jämmerligaste ton i rösten skrek han vid varje slag: "Ve, ve Jerusalem!" 

På landshövdingens tillfrågan om vem han var, varifrån han kom och varför han ropade, sådana ord, svarade han intet annat än de upprepade orden: "Ve, ve Jerusalem!”

- I sju år och fem månader fortfor den arme mannen att ropa högt samma ord dag och natt   stadens gator, blev aldrig hes, vilade högst litet, förtärde blott vad han kunde plocka upp eller vad sam kastades till honom såsom föda, sa varken ont eller gott, vare sig till dem som hånade och misshandlade  honom eller till dem som bevisade   honom  deltagande.  - "Ve, ve Jerusalem” voro städse hans klagande   ord, vilkas ständiga uttalande var honom en helig plikt.

Under högtiderna ljöd hans hemska sång högljuddast, ända tills högtiderna såg sin spådom gå i den gräsliga fullbordan. 

Ty då mannen under den förfärliga belägringen gick omkring på stadsmuren  och all den kraft han hade  ropade: "Ve, ve denna staden  återigen och  folket och det heliga huset  stannade  han plötsligt och tillade: "Ve, ve även mig  själv!"  Och medan orden voro på hans läppar, blev den profetiska tungan för alltid tystad av en sten från en av romarnas kastmaskiner, som träffade honom så att han ögonblickligen dog.

Icke blott Josefus, utan även Tacitus omtalar i allmänna ordalag några  underbara händelser, som föregingo Jerusalems förstöring. Att judarna så litet aktade på dessa och  andra varningstecken tillskriver Josefus till en stor del och det med rätta de många   falska profeter, som ofta, till och är under  den värsta nöden,  uppträdde  och  blevo av folket allmänt trodda. Bland annat  säger Josefus: Nu var  där en stor mängd  falska profeter, som   mutades  av upprorsledarna till  att förföra folket och som   förkunnade för det  att det skulle vänta befrielse från  Gud.   Därtill hade de blivit lejda för att  hindra folkets avfall och förskingring och att i stället hålla det vid mod och oförskräckthet genom   sådana  förhoppningar.”

I vår tid har vi fått varningar från profant håll, militära ledare och politiker samt flera profetiska tilltal. Ett av dessa är denna syn som kvinnan hade i Valdres 1968: Allvarlig profetia om vår tid - Holger Nilsson    | Flammor - profetisk tidskrift

Ingen skall behöva säga att vi inte blivit varnade – frågan är bara om vi lyssnat till dessa varningar.

 

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2023-11-16 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Profetiska varningar år 70 e. Kr. 
Profetiska varningar år 70 e. Kr. 
Profetiska varningar år 70 e. Kr. - Holger Nilsson Publicerad november 2003 ...
Varningar
Varningar
Inför Jerusalems undergång år 70 så var det många varningar som gavs. Historikerna Josefus och Tacitus skriver om detta och vi skall återge dessa från boken Judarnas historia skriven av professor J.G Princell: ”Varningar i ord hade judafolk...
Varningar går ut
Varningar går ut
En orsak till detta är att konflikten i Israel och Gaza kan sprida sig. ”Experten om Israel-Hamas: Kan bli global konflikt” så är rubriken över detta som sas i Nyhetsmorgon på TV4. Där varnar mellanösternexperten Anders Persson för att det som ...
Nya varningar!
Nya varningar!
Ytterligare en rapport om att hotbilden för Sverige har ökat. (Bilddumpning från Sveriges Radios sida den 20 mars) Nu kom rapporten från Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Rubriken på Sveriges radios sida är: Mustch...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!

Hög tid att vakna upp inför tystnaden om Jesu återkomst! En bok som vill väcka till insikt. Läs mer: Ny bok! | Flammor - profetisk tidskrift

Senaste artiklarna
Uppryckandet
Uppryckandet

Assemblies of God är världens största pingstsamfund, kanske värt att ly...
Putin och kärnvapen
Putin och kärnvapen

Hela tiden kommer rapporter om Putin och kärnvapenanvändning. På denna...
Putin är på gång igen
Putin är på gång igen

Denna vecka har Putin hotat två baltiska länder. Så här sägs om det senaste...
Konflikten Israel – Hamas
Konflikten Israel – Hamas

Flera länder kan komma att dras in och då kan det bli storkrig. Israels...
Hotbilder
Hotbilder

Det handlar om Ryssland och Ukraina samt att ett amerikanskt stridsfartyg blev a...
Hamas-kriget
Hamas-kriget

Om de inte hade gjort det så hade det varit noll döda. Nu är det tusental...
Vision Sverige
Vision Sverige

Vision Sverige. Samtal med Christer Åberg och Holger Nilsson. Programledare...
Populära artiklar 2023
Allvarligt budskap

Allvarligt budskap
SVERIGE, KRIGET STÅR FÖR DÖRREN Carmelia Adeström medverkar på Vision Sveri...

Uppenbarelse

Uppenbarelse
Som alltid med uppenbarelser och profetiska tilltal skall de prövas. Så här...

Inför sin fullbordan?

Inför sin fullbordan?
Peter Plars, präst, har sänt oss detta aktuella budskap. ”Kommer vi i v...

Vakna upp!

Vakna upp!
Kommer 2023 att bli ett år av största profetisk betydelse? Ta del av den...

Vad kan hända?

Vad kan hända?
Så här i inledningen på 2023 kan vi påminna oss om denna bok skriven 2019. De...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2023