Söndag 14 juli 2024 - Kl. 00:29 v.28

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Upptagenheten i vår tid

Detta är något som präglar människors liv.

Det är också det som gör att det kristna livet utarmas och står i fara att dö ut.

Detta följande är ett av kapitlen i boken Dags att vakna upp:

Upptagenheten i vår tid

Människorna som levde på Noas tid visste inget om det som skulle komma att inträffa. Vi har redan citerat vad Jesus säger om den tidens människor: ”de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla.” Matt. 24:39.

Varför var de så omedvetna? Det var för att de nonchalerade Noas budskap och hans arbete på arken och budskapet som var förknippat med detta. I stället prioriterade de det vardagliga livet så att de inte hade förmågan att höja sin blick för att se och inse vad som skulle komma.

Människorna lät alltså det vardagliga livet så totalt behärska dem så att de inte förstod vad tiden var slagen. Vi skall här citera vad Peter Fjellstedt skriver som kommentar till människornas liv på Noas tid. Han gör det i sin kommentar till sammanhanget i Matt. 24: ”De åt och drack, gifte sig o. s. v. liksom om eljest intet var att göra och betänka. Ju mer de timliga bestyren, även sådana som i sig själva är lovliga, upptaga människans sinne och uppmärksamhet, desto bekymmerlösare blir hon om det som rör hennes eviga väl.”

Vi skall inte underskatta hur det vardagliga livets sysselsättning, som kan synas helt lovligt, kan bli till fördärv för det andliga livet. Detta skedde på Noas tid och det är helt uppenbart att det är likadant i vår tid. Många har förlorat sitt andliga liv just genom att upptagenheten av annat har tagit över så att det andliga livet har förkvävts och dött.

Detta är en mycket förrädisk fälla att hamna in i, och just därför har så många gått under i den. Den är farlig, därför att det många gånger handlar om helt oskyldiga ting. Det är sådana som tar vår tid och som egentligen är helt berättigade.  Det är bara det, att upptagenheten och hängivandet av sin tid åt dessa ting blivit så stora att tiden för att vårda det andliga livet reduceras och till slut inte finns kvar. Man kan säga att på detta sätt så har många till följd av en andlig förkvävning förlorat sitt andliga liv.

Precis som vårt kroppsliga liv måste uppehållas genom att vi intar föda, så behöver det andliga livet också den andliga näring som finns i bön och bibelläsning. Såsom kroppen dör om den inte får mat, på samma sätt kan en människa lida den andliga döden om hon inte får andlig näring.

Här pågår en kamp om människans andliga liv, och som vi inte kan bortse från. Det finns en berättelse som är talande och som belyser detta: Det var en indianhövding som talade till sin stam om två hundar inuti hans huvud: Den ena hunden är vit, god och tapper, den andra hunden är svart, hämndlysten och ilsken. Båda hundarna kämpar in i döden. En ung krigare, som inte kunde vänta till slutet på historien, frågade: "Vilken av hundarna vinner?" Hövdingen svarade: "Den jag matar."

Vi behöver ha insikt om detta klart för oss vad det rent praktiskt innebär. Det finns mycket som är andligt nedbrytande t.ex. inom litteraturen och filmens område. Om vi intar mycket av detta så kan man säga att ”vi matar den svarta hunden”. Det är så att vi påverkas av det vi ser, läser och tar in, antingen till nedbrytande eller uppbyggande av det andliga livet. Vi behöver därför inför detta ställa oss frågan vad som gagnar oss och vårt andliga väl och utifrån det göra våra val.     

Den absolut starkaste födan för ett andligt liv är Guds ord. När det förhåller sig så, blir frågan: Hur mycket av detta tar vi in i vårt liv?  En andra fråga är: Hur tar vi emot Guds ord?

Jesus ger oss en mycket talande liknelse på detta område. Det är när han undervisar om såningsmannen som sådde säd. Denna liknelse finns återigen i de tre evangelierna Matteus, Markus och Lukas.

Det framgår av Jesu undervisning att säden är Guds ord. Jesus visar i liknelsen varför ett gott resultat kan utebli. Han talar om fyra olika jordmåner som säden kan falla i. Låt oss stanna bara vid en av dessa, den där säden föll bland tistlar och där det inte ledde fram till någon skörd.

Så här är Jesu förklaring till det uteblivna resultatet: ”Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt.” Luk. 8:14. 

Vi ser här hur något händer efter att man mottog ordet men att det sedan förkvävdes. Det är beskrivet som en process, ”allt mer kvävs”. Det sker alltså inte på en gång. Här har vi en stor del av förklaringen till att predikningarna inte ger det resultat som man borde ha rätt att förvänta sig.

Det är alltså det som finns tillsammans med ordet som får övertaget över utsädet, Guds ord. Detta sker när man i så stor utsträckning ägnar sig åt det som tillhör denna världen, att det blir det dominerande i ens liv. Det är det som beskrivs som att ”tistlarna” tar över och gör att det andliga livet dör ut.

Orsaken till detta beskrivs som bekymmer, rikedom och njutningar. Hur träffande är inte Jesu undervisning! Vi kan bara konstatera, att bekymmer om allt möjligt som vi gör oss kring vårt liv och hur vi försöker värna det genom att ständigt vara upptagna med det, i stället för det andliga livet, är ett uttryck för förkvävningen.

Det andra beskrivs av Jesus som rikedom och njutningar. En sak som vi behöver inse är att materialismen drar oss bort från Gud. Hur många kristna har inte prioriterat att sträva efter att tjäna så mycket pengar som möjligt? Inte i första hand för att satsa dessa på Guds rike, men i stället för egen tillfredsställelse och som det sägs: njutningar.

När så sker, säger Jesus i sin undervisning, att det blir förödande om man lever på det sättet. Man blandar alltså upp det kristna livet med så mycket annat att det förkvävs. Om man till exempel bara går på en söndagsgudstjänst och hör Guds ord predikas någon halvtimma och sedan resten av veckan fyller sig med allt annat, kan knappast resultatet bli något annat än det som Jesus varnat för.

Vi behöver ha detta klart för oss, och även inse det stora allvar som finns beskrivit i denna liknelse som Jesus gett oss. Hans undervisning är ytterst aktuell och får inte förbises. I den ger han en förklaring och en stark varning hur det kommer att sluta, om man fyller sitt innersta med så mycket annat än det som kan uppehålla det andliga livet – det leder till förkvävning av det.

Vi skall avsluta detta kapitel med att återge hur någon har beskrivet hur upptagenhet av en mängd annat än att vårda det andliga livet, kan ses som en Satans strategi. Så här är detta framställt som ett rådslag som Satan håller för att förhindra de kristna och att Guds rike skall utbredas:

Satan kallade nyligen till en världsomfattande konferens för demoner för att kunna fånga upp den starka och växande kristna rörelsen. I sitt inledningsanförande sade han: 

− Vi kan inte hålla kristna borta från att gå till kyrkan.

− Vi kan inte hindra dem från att läsa deras heliga bibel och få veta sanningen.

− Vi kan inte ens hålla dem från att bilda en intim relation med sin Frälsare.

− Men när de får en stark relation med Jesus, så är vår makt över dem bruten.

− Så låt dem gå till sina kyrkor, låt dem få ta sin nattvard, men stjäl deras tid, så att de inte har tid att utveckla en relation med Jesus Kristus ...

− Detta är vad jag vill att ni ska göra, sade djävulen.

− Distrahera dem från att umgås med sin Frälsare, och sysselsätt dem med andra ”viktiga” sysslor, hela dagen lång!

− Hur ska vi göra detta? skrek hans demoner.

− Håll dem upptagna med icke-väsentliga saker i livet, och hitta på otaliga aktiviteter som uppehåller deras sinnen, svarade han.

− Locka dem att spendera, spendera, spendera och låna, låna, låna.

− Övertala deras fruar att arbeta heltid och mer därtill, och män att arbeta 6-7 dagar i veckan, 10-12 timmar per dag, så att de kan ha råd med sin tomma livsstil.

− Håll dem borta från att tillbringa tid med sina barn.

– Eftersom deras familjer då kommer att splittras, så kommer deras hem inte att erbjuda någon vila från deras hårda arbete!

– Överstimulera deras sinnen så att de inte kan höra den stilla tysta rösten.

– Locka dem till att spela radio, lyssna på MP3 eller CD-spelaren när de kör bil.

– Se till att TV:n, videon, CD-spelaren och deras datorer ständigt är påslagna i deras hem, och se till att varje butik och restaurang i världen kontinuerligt spelar icke-biblisk musik.

– Detta kommer att blockera deras sinnen och bryta deras förhållande med Kristus.

– Fyll soffbord med tidskrifter och tidningar.

– Fyll deras vardag med nyheter 24 timmar om dygnet.

– Fyll deras bilkörning med radiomusik.

– Låt deras brevlådor översvämmas av skräppost, postorderkataloger, tävlingar och varje slag av nyhetsbrev och PR-erbjudanden, gratis produkter, tjänster och falska förhoppningar...

– Framställ smala, vackra modeller i TV och i tidningar så att deras män kommer att tro att yttre skönhet är det som är viktigt, så att de kommer att bli missnöjda med sina fruar.

– Håll deras fruar för trötta för att älska sina män på natten.

– Om de inte ger sina män den kärlek de behöver, kommer de att börja leta på annat håll. – Det kommer att splittra deras familjer snabbt!

– Låt dem återvända från sin semester utmattade.

– Håll dem för upptagna för att gå ut i naturen och reflektera över Guds skapelse.

– Skicka dem till nöjesparker, sportevenemang, teater, konserter och filmer i stället.

– Håll dem upptagna, upptagna, och upptagna!

– Och när de träffas för andlig gemenskap, engagera dem i skvaller och småprat så att de lämnar mötet med bekymrade samveten.

– Överhopa deras liv med så många goda anledningar, så att de inte har tid att söka kraften från Jesus.

– Snart kommer de att arbeta i sin egen styrka, offra sin hälsa och familj ”för den goda saken”. – Det kommer att fungera! Det kommer att fungera! Det är en bra plan!

Demonerna gick ivrigt iväg till sina uppdrag för att överallt stimulera kristna till att bli lite mer aktiva och mer stressade, så att de engagerar sig både här och där i så många olika sammanhang som möjligt. Detta för att de ska få så liten tid som möjligt för Gud och sina familjer. Så att de inte ha tid att berätta för sina medmänniskor om kraften i Jesus som kan förändra liv.

Så har alltså detta tänkta rådslag i den onda andevärlden återgetts, vilket visar att upptagenheten av en mängd olika saker i vårt liv kan bli totalt förödande och fördärvande för det andliga livet. Både Jesu undervisning i liknelsen, som vi hänvisade till, samt det som vi här återgav, visar på allvaret av att bli så upptagen att det blir till fördärv för det andliga livet. 

Vad vi gör med vår tid – det är av största vikt för vårt andliga liv. Boken Dags att vakna upp av Holger Nilsson kan beställas från Flammor skicka ett mejl eller ring 0383-161 64. Pris 50:- + porto.


Holger Nilsson

Publicerad: 2019-08-30 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Upptagenheten i vår tid
Upptagenheten i vår tid
Det är också det som gör att det kristna livet utarmas och står i fara att dö ut. Detta följande är ett av kapitlen i boken Dags att vakna upp: Upptagenheten i vår tid Människorna som levde på Noas tid visste inget om det som skulle komm...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Jesus kommer!
Jesus kommer!

Lyssna på en illustrerad inspelning som förklarar varför det kan vara så!...
Jesus kommer snart!
Jesus kommer snart!

Om det låter så här från varje pastor skulle vi få se ett uppvaknade i kris...
Tredje gången gillt?
Tredje gången gillt?

Blir det ett tredje världskrig? Texten här nedan är gjord av AI, det är fakt...
Ny upptrappning
Ny upptrappning

Frågan är nu bara hur detta skall sluta? Ett nytt steg i konflikten mellan R...
Kriget
Kriget

Allt går emot ett allt större hot och allvar. På ledarplats skriver Dage...
Utan fler händelser
Utan fler händelser

Vi skall inte tala om att det eller det måste ske först, det är en förrädisk i...
Hur gick det för Jesu lärjungar?
Hur gick det för Jesu lärjungar?

De flesta av Jesu lärjungar led martyrdöden, vi kan också få möta lidande. S...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Harpazo

Harpazo
Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024