Fredag 3 december 2021 - Kl. 10:26 v.48

Himlen TV 7
16 dec. 21.20:
Att förstå vår tid
17 dec. 3.20: Repris
17 dec. 9.20: Repris
17 dec. 15.20: Repris
Länk till Himlen TV7:
https://www.himlentv7.se


5 dec. 17.00:
Vetlanda Friförsamling

11 dec. 16.00, 18.00:
Pingstkyrkan Hallstavik

12 dec. 11.00, 13.00:
Pingstkyrkan Hallstavik

Nu går det återigen att ha samlingar utan begränsat antal. Önskas besök så kontakta mig. Även sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


När kommer Jesus?


> Läs mer!

Själaspis

Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Tiden för Jesu födelse profetiskt förutsagd

Tiden för Jesu födelse profetiskt förutsagd - Holger Nilsson


När Guds son skulle komma till jorden för att födas, så var tiden för när det skulle ske, profetiskt förutsagt i Guds ord. När Jesus skall komma tillbaka, så är också den tiden profetiskt förutsagd genom de tidstecken som ger vägledning om detta. Vi ser nu dessa tecken gå i uppfyllelse - därför väntar vi att Jesus snart kommer igen! Vi brukar skriva om dessa olika tecken i vår tidning. I denna artikel skall vi istället beröra de tecken som var givna för att människor skulle förstå när tiden var inne för världens frälsare att födas. Gud hade fastställt tiden för detta och när tiden hade framskridit till den punkten i världshistorien så föddes Jesus, det sägs i Gal 4:4: "Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son". Gud hade redan efter syndafallet, till de första människorna utlovat en frälsare som skulle besegra den djävul som förfört dem:

"Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen". 1 Mos. 3:15. Denna bibelvers är den första av alla beskrivningar om den kommande frälsaren som finns i GT. Det finns inte mindre än 333 profetior i GT som beskriver den utlovade Messias. Alla fick sin uppfyllelse i Jesus. Innan vi går vidare i ämnet, vill vi visa på hur osannolikt det skulle vara att profetiorna skulle bara stämma på just Jesus, om det bara varit en slump att de gjort det. Det fanns en artikel i Science Speaks (Vetenskapen Talar) 1963, av vetenskapsmannen och matematikern Peter Stoner, där han tar upp detta. Stoner arbetade tillsammans med 600 studenter och bad dessa bedöma sannolikheten för Bibelns profetior. Studenterna skulle vara "mycket återhållsamma i sina uppskattningar". Utifrån sannolikhetsberäkning bad han sina studenter arbeta fram sannolikheten för att åtta av Bibelns profetior, som beskrev den kommande frälsaren, skulle av en tillfällighet ha fått sin uppfyllelse i just Jesus.

Profetiorna var följande: Mika 5:2, Mal. 3:1, Sak. 9:9, Sak. 13:6, Sak. 11:12, Sak. 11:13, Jes. 53:7 och Ps. 22:17. Läs gärna dessa förutsägelser som samtliga fick sin uppfyllelse på Jesus. Stoner säger att det resultat som framkom genom sannolikhetsberäkningarna var 1 på 100 000 000 000 000 000. Det betyder att det var en chans på detta stora tal, att någon skulle ha levt och varit med om uppfyllelsen av alla 8 profetiorna i sitt liv. Stoner ger en illustration på vad betydelsen är av dessa siffror: "Anta att vi tar 100 000 000 000 000 000 silverdollar och lägger dem på Texas yta. Det skulle täcka hela staten två fot (60 cm) djupt. Markera nu en av dessa silverdollar och rör om hela mängden grundligt, över hela staten. Bind för ögonen på en människa och säg till den att han kan fara vart som helst han önskar, men han måste plocka upp en silverdollar och säga att den är den rätta. Vilken chans skulle denne ha att få tag i den rätta? Just samma chans skulle profeterna haft att skriva dessa åtta profetior och ha dem alla uppfyllda på en enda människa, från deras dagar till den nuvarande tiden, om de skrev dem efter deras egen visdom. Nu var dessa profetior antingen givna genom inspiration från Gud eller att profeterna skrev dem som de trodde de skulle bli. I sådana fall skulle profeterna ha bara 1 chans på 100 000 000 000 000 000 att få dem att bli uppfyllda i en människa, men all fick sin uppfyllelse i Kristus." Så långt Peter Stoner. Denna beräkning visar ändå bara på uppfyllelsen av åtta av profetiorna i GT. Det är uteslutet att någon annan än Jesus är uppfyllelsen av GT:s profetior! Jesus - profetiornas uppfyllelse Vi skall nu återgå till profetior angående tiden vid vilken frälsaren skulle födas. Vi läser då i 1 Mos. 49:10: "Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga." Detta är en profetia över Juda stam och innehåller löftet om den kommande Messias, det är en vanlig teologisk uppfattning. Enligt denna profetia skall den kommande Messias komma innan spiran och härskarstaven vara tagen från Juda stam. Vi kan konstatera att vid tiden för Jesu födelse så var Juda den stam som inte var förskingrad. Det norra riket, Israel och dess stammar var sedan flera århundraden förskingrade. Vidare kan konstateras att Juda stam regerades av en kung, de lydde under egna lagar och hade ett eget råd som utövade makt och myndighet. Denna bild förändrades dock endast några år efter Jesu födelse. År 6 e Kr så landsförvisades Juda regent Herodes Arkelaus och hans område, bl a Judeen, blev en romersk provins. Det finns också en annan intressant observation som vi kan göra vid denna tiden. Det var att romarna tog ifrån Stora rådet (Sanhedrin) rätten att verkställa dödsdom, detta hände år 7 e Kr. I samband med detta så uttalade rabbi Rakmon följande intressanta uttalande: "Då Sanhedrins medlemmar märkte att de var fråntagna rätten till att råda över liv och död, blev de gripna av en allmän bestörtning. De täckte sina huvuden med aska och sin kropp med säcktyg och ropade: Ve oss, Juda spira har tagits ifrån oss och Messias är ännu inte kommen."

- Det var ju det han var, Jesus hade fötts några år tidigare, men det vara bara det att de inte visste om det! Av dessa exempel på händelser kan vi dra slutsatsen att profetian om den kommande Messias i 1 Mos. 49:10, måste gått i uppfyllelse före år 6-7 e Kr, vilket vi alltså nu vet skedde. Vi skall ta upp en annan profetia som visar på tiden för Messias kommande. Det är Mal. 3:1 som lyder: "Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter." Profeten Malaki var den siste av GT:s profeter. Han profeterade om en budbärare som skulle bereda vägen för Herren. Judarna hade nu bara att skåda efter denne budbärare, vilket vi nu vet var Johannes Döparen. Jesus bekräftar att Malakis profetia var en uppfyllelse på Johannes Döparen när han säger om honom: "Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig." Matt. 11:10 Vi kan även konstatera att i Malakis profetia framgår också att templet skulle finnas kvar när Messias kommer: "komma till sitt tempel". Templet fanns på Jesu tid men ödelades år 70 e Kr. Vi skall ta med ytterligare en profetia som anger tiden för den kommande Messias, denna är den som kan anses vara mest tydlig i sin förutsägelse. Dan. 9:24-26: “Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten."

Först kan nämnas att när det talas om "den Smorde" här i texten, skall vi komma ihåg att det hebreiska ordet för Messias och det grekiska ordet för Kristus, bägge betyder "den smorde". När det gäller ordet "veckor" som förekommer i texten, så är det ordet "shabua" i hebreiskan, vilket bokstavligen menas "sju". Judarna hade allmänt en tidsräkning med årsveckor. När det alltså i texten står veckor så kan det enligt grundtexten läsas sju, och tas gånger antalet som anges. Profetian förutsäger först "sju veckor" (sjuor, grundtext). Det talas alltså om sju sjuor, =49 år, enligt årveckorsberäkningen som var bekant för judarna. Under den tiden kunde vi läsa att: "gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter." Det blev också den tid som det visade sig att det tog att uppbygga Jerusalem, 49 år. Sedan talas det om "sextiotvå veckor" (sjuor, grundtext), alltså 62 gånger 7, vilket blir 434 år. Tillsammans med den först angivna tidsperioden på 49 år, läggs alltså 434 år, vilket då blir 483 år. Denna tid skulle räknas från "det ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas." Vi skall bara kort konstatera att böcker som behandlar denna profetia, visar hur exakt denna profetia gick i uppfyllelse och den angivna tid visade sig stämma. Den profetiska tidsangivelsen, angiven i Daniels bok, löpte fram till just tiden för Jesu död på korset. Det var också enligt profetian tiden då den Smorde skulle förgöras. Så exakt beskrivs alltså denna viktiga händelse och tiden för den av profeten Daniel redan på 500-talet f Kr. En annan tydlig profetia i dessa versar från Dan. 9, är profetian om Jerusalems förstörelse och templets ödeläggelse. Jerusalems förstörelse Detta kommer efter det att vi läst om hur "den Smorde förgöras, helt utblottad." Sedan står det: "Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer." Detta fick också sin bokstavliga uppfyllelse när det romerska väldet, med sina härar under Titus ledning ödelade Jerusalem och templet år 70 e Kr. Sammanfattningsvis kan sägas att de olika profetiorna som vi här har visat på från GT, pekar på en bestämd tidsperiod. Under denna tidsperiod föddes Jesus. Efter det så förändrades bilden. spiran togs från Juda stam, templet ödelades, de 69 årsveckorna passerades. Dessa olika tecken som fanns angivna såsom vägledning i GT är uppfyllda och har sedan dess inte stämt in på någon annan tid. Det profetiska ordet ger vägledning för den som vill rannsaka det och vill vara ärlig. Långt fler och tydliga profetior har vi faktiskt när det gäller Jesu andra tillkommelse. GT talar om Jesu första kommande 333 gånger. När det gäller Jesu andra tillkommelse så är det totala antalet i GT och NT inte mindre än 569 gånger som denna händelse berörs.

Tidstecken som visar på Jesu andra tillkommelse är oändligt många fler än vid hans första kommande. Dessa tecken pekar på att vi lever i den tid när vi kan räkna med att detta inträffar. Vi har ingen ursäkt för att säga att vi inte kan veta om detta. Naturligtvis kan vi inte veta "dag eller stund", som Jesus själv säger i Matt. 24:36. Detta är ofta ett citerat uttryck från tvivlare och ljumma kristna, när det talas om Jesu andra tillkommelse. Men man har då missat den upplysning som Jesu ger endast några versar tidigare, efter det att han belyst flera tecken till sin tillkommelse. Han säger nämligen: "När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren." Matt. 24:33 Observera orden: "vet ni att han är nära". Detta säger att vi kan ha vetskap om i vilken tid vi kan förvänta Jesu andra tillkommelse. Trots alla tidsteckens uppfyllelse i vår tid, kan man missa budskapet om vad dessa har att säga. Ja, man kan till och med ha kunskap om vad bibelordet säger om detta och ändå vara oberörd och ointresserad. Så var det vid Jesu första kommande. När Jesus hade fötts i Betlehem, så står det om Herodes: "Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärde och frågade ut dem, var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty så är skrivit genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel." Matt. 2:4-6. Det står alltså om den tidens andliga ledare att de hade kännedom om profetian var Messias skulle födas, men ändå missade de att ta emot honom i Betlehem. De lät de visa männen från Östern fara själva till Betlehem för att hylla den Messias som där var född. Själva satte de sig inte i rörelse för att göra det, de hade en huvudkunskap om profetiorna, men det berörde inte hjärtat och de missade därför denna stora händelse. Måtte det inte vara så med vår tids andliga ledare och oss alla i den generation, då tidstecknen tyder på att Jesu andra tillkommelse står för dörren. (Bibelcitaten är från Svenska Folkbibeln.)

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com


Holger Nilsson

Publicerad: Se ovan... | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Profetiskt om denna generation      
Profetiskt om denna generation      
Profetiskt om denna generation - Holger Nilsson Publicerad mars 2004 ”Den som har öron h...
EU och framtiden
EU och framtiden
Det är dags att vi lyssnar in dessa. De är ganska entydiga och ger signaler om ett federalt EU. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso verkar inte leva i tvivel om utvecklingen för EU. I uttalande i The Telegraph den 7 maj, säger...
Yttersta tidens förfall
Yttersta tidens förfall
Yttersta tidens förfall Bibeln har gett en profetisk beskrivning på hur människorna skall vara i den yttersta tiden. Den överensstämmer med den bild vi har nu. Man behöver inte ha Bibe...
Egypten och framtiden
Egypten och framtiden
Egypten och framtiden ”Jag skall uppegga egyptier mot egyptier, broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike.” Jes.19:2 Ovanstående bibelo...
Tidens allvar
Tidens allvar
Tidens allvar Vi kan stå inför stora förändringar. Det finns flera tecken som tyder på att så kan ske. Bibelns profetior har förvarnat oss om att stora förändringar skall ske i...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube
Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!


NY BOK!
En bok som vill utmana,beröra och inspirera Dig!
Läsa mer:
https://flammor.com/ny-bok-p1722.html

Senaste artiklarna
Knutby
Knutby

Det är den andliga förklaringen till detta andliga haveri. Knutby är ett beg...
Julkalendern på TV
Julkalendern på TV

Det är gott att det finns kristna alternativ till smörjan på SVT. Att man vi...
Spänningen Ryssland-Ukraina
Spänningen Ryssland-Ukraina

Vad kommer detta att leda till? Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten – som...
Spänningen i Mellanöstern
Spänningen i Mellanöstern

Ta del av en rapport från Israel. Amir Tsarfati är en kristen israel som är...
Spänningen ökar
Spänningen ökar

Kina hotar med Harmagedon om länder försöker stoppa dem. Kinas planer på att...
Larmet går!
Larmet går!

Denna variant orsakar panik i världens länder och börserna faller. ”Världen...
Första advent
Första advent

Då är det viktigt vilket budskap som predikas. Då människor kommer, som kansk...
Populära artiklar 2021
Missionsarbetet i Tanzania

Missionsarbetet i Tanzania
December -21. Nu har ytterligare en kyrka kunnat färdigställts, det är den i...

Döden går fram

Döden går fram
Hur skall Corona försvinna? Bibeln ger svaret! Pandemin går fram över la...

Märkligt foto

Märkligt foto
Fotot är taget på Hjälmargården. Vid första anblicken kan det synas var ett v...

ID för alla på jorden

ID för alla på jorden
Bibeln har redan varnat för detta. Se på bilden här ovan, den är talade för...

Lever vi i den sista generationen?

Lever vi i den sista generationen?
Bibeln vill ge oss svaret på den frågan. På fotot här ovan ses en gren av e...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2021