Måndag 3 oktober 2022 - Kl. 17:22 v.40

Holger Nilsson på kristen TV:

Himlen TV7:
20 okt.21:15:
"Uppenbarelsebokens varningar".
21 okt. 03.15, 9.15,15.15.15:
Repris

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Schengenavtalet = kontroll utan gränser

Schengenavtalet = kontroll utan gränser - Holger Nilsson


Publicerad april 2002

När vi nu ägnar en artikel åt Schengenavtalet och dess följder, gör vi det utifrån det bibliska profetiska perspektivet. Vi reagerar för att vi ser hur det kontrollsamhälle Bibeln varnar för växer, inte sakta men säkert, utan snabbt och säkert fram. Vi är inte de enda som reagerar. Det finns fler. Dessa gör det inte utifrån vårt perspektiv, men de har insett vart vi är på väg. Vi skall låta några av dess komma till tals genom att vi citerar vad de skriver om det avtal som medlemsländerna i EU anslutit sig till.

Vi kommer att citera något från boken Gränslös övervakning, som utgavs 1998 för att belysa Schengen, Europol och det europeiska polissamarbetet. På bokens baksida kan man finna följande presentation: "Gränserna mot omvärlden stängs, kontrollen av invånarna skärps. Det nya Europa är på väg att bli en fästning med övervakningskameror i varje hörn." Ja, så skulle också det antikristliga riket presenteras. Bokens författare är Nicholas Brush, redaktör för tidskriften Fortress Europe?, Janne Flyghed, kriminolog vid Stockholms universitet och Thomas Mathiesen, professor i rättsociologi vid Oslo universitet. Inledning till boken är skriven av Magnus Hörnqvist. Vi skall först ta med något av vad han skriver i denna inledning: "Schengen är på samma gång ett avtal, ett samarbete och en symbol. Det är ett avtal på gränsen till obegripligt, mellan stater i Europa. Det är en institution för praktiskt samarbete mellan polis- och kontrollmyndigheter. Och det är en symbol för utvecklingen mot en auktoritär regim." Vidare skriver Hörnqvist i sin inledning: "Ett återkommande tema i den här boken är att polisen i framtiden kan frångå principen om konkret brottsmisstanke. Det betyder att man inte behöver vara misstänkt för något brott för att bli utsatt för övervakning eller andra former av statliga tvångsåtgärder."

Medel för denna övervakning är de register som medborgarna kan registreras i. Det mest omtalade registret i detta sammanhang är SIS (Schengen information system). Ett annat komplementerande register till SIS är SIRENE (Supplement Information Required for the National Entity). Till detta skall läggas att vi nu har en sameuropeisk polis, Europol. Inom Europol arbetas med två databaserade register, det ena är ett informationsregister. Det andra ett analysregister. Angående det senare finns det verkligen anledning till eftertanke. I boken Gränslös övervakning skriver man så här angående detta register: "Vad innehåller då detta analysregister? Ja, förutom basdata av typen namn, alias ålder, nationalitet, dokumenterad brottslighet så kommer det att kunna tillföras även andra uppgifter. Ett förslag daterat 24 juli 1995 omfattade bland annat raslig härkomst, (rassische herkunft) politisk åskådning, religiösa eller andra övertygelser och uppgifter om sexuallivet (angaben zum sexualleben). När detta uppmärksammades i den svenska debatten hävdades det att dessa skrivningar hade preciserats. I ett nytt förslag till riktlinjer för detta analysregister daterat 15 november 1995 hade ovanstående kriterier ersatts med "personal circumstanses" och "lifestyle" (artikel 4). Detta utgör inte någon precisering, snarare tvärtom. De ovanstående uppgifterna om ras, politisk åskådning, sexuell läggning etc. ryms utan problem inom dessa vaga begrepp. Två månader senare kommer ett nytt förslag. Där har "personal circumstances" och "lifestyle" ersatts med "lifestyle, routine and movements" (artikel 4 punkt 1e), vilket inte heller det innebär någon nämnvärd precisering." I propositionen (prop.1996/97:164) står det att Europols analysregister kommer att innehålla uppgifter om vittnen, brottsoffer, eventuella brottsoffer, kontakter eller medhjälpare till en brottsmisstänkt person och andra personer som kan lämna uppgifter om de brott som utreds.

Vidare får ett analysregister innehålla uppgifter om politisk åskådning, ras eller etniskt ursprung om sådana uppgifter är nödvändiga med hänsyn till ändamålet med analysen och om uppgifterna kompletterar redan befintliga uppgifter om personen i fråga. Därmed kan polisen i de medlemsländer vars nationella lagstiftning tillåter lagring av uppgifter om personer mot vilka det inte föreligger någon brottsmisstanke, överlämna sådan information till Europol." Slut citat.

Vi har tagit med detta långa citat, därför att det känns angeläget att belysa vilken otydlig beskrivning som finns angående Schengenavtalet befogenheter. Lägg också märke till avslutningen av citatet där det sägs att även om inte konkret misstanke om brott föreligger om en person, kan information överlämnas till Europol. Här läggs fältet öppet för att registrera praktiskt taget vem som helst. Vad kan detta innebära för framtiden? - Ett kontrollsamhälle utav oanade mått!

Vilket maktmedel mot medborgarna för en antikristlig regim! Allt detta sker medan Europas befolkning i stort sett är helt ovetande om register och lagtexter som sätts i funktion och utarbetas över huvudena på en inte ont anande befolkning. SIS-registret utgör ett gott hjälpmedel för att ha kontroll över medborgare. I detta register var det på våren 1997 registrerat 4,6 miljoner personer och föremål. Vad är den aktuella siffran i dag? Den som trott att Schengenavtalet skulle handla om frihet, utökad frihet att resa och fritt röra sig, tvingas nu inse att det mest av avtalet handlar om dess motsats. Av 142 artiklar i avtalet handlar 4 om det som kan betecknas "ökad rörlighet", 138 artiklar handlar om ökad kontroll och slutna gränser mot EU-länder. Genom Schengenavtalet utvidgas polisens befogenheter och kontrollen över medborgarna utökas. Talet om frihet stavas nu: - kontroll.

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com


Holger Nilsson

Publicerad: Se ovan... | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Frihet med kontroll
Frihet med kontroll
Det ger frihet att resa, men det finns en baksida – kontroll. Längst ner ses en skärmdumpning från Deutsche Welle med automatisk översättning genom Google. Tidningen refererar till BBC NEWS. Det är mer än 1 400 klarsynta kyrkliga ledare i S...
Kontrollsamhället på väg
Kontrollsamhället på väg
Nu skissas det på detta, det som bara för en liten tid kunde ses som science fiction. Vi skall citera från vad Nya Dagbladet skriver: ”Under flera års tid har en ”allians” för projektet ID2020 bestående av bland annat Microsoft, Rockefeller Fou...
Nu ökar kontrollen
Nu ökar kontrollen
Det banar väg för det antikristliga systemet. En följd av Coronapandemin är en ökad kontroll över människan. Det kan motiveras med att vi behöver få kontroll på spridningen och därmed behöver vi ha kontroll på människorna som sprider epidemin. ...
Kontrollen över människor tilltar
Kontrollen över människor tilltar
Ny anmärkningsvärda uppgifter och uttalanden. Vi har tidigare skrivit om vad som händer i Australien, nu kommer fler rapporter som är häpnadsväckande. Lyssna till vad som rapporteras från Australien:  Australia Has Fallen - YouTube På d...
Kontrollsamhället är här!  
Kontrollsamhället är här!  
Kontrollsamhället är här! - Holger Nilsson Publicerad augusti 2004 Vi har ...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Senaste artiklarna
Tredje världskriget
Tredje världskriget

Fler och fler varnar för risken av ett tredje världskrig. Varför skulle inte...
Rubriken säger allt!
Rubriken säger allt!

Den 30 september 2022 innebär att ett steg har tagits som kan få förödande kons...
Intolerans till max!
Intolerans till max!

Får det finnas bara en åsikt som är godkänd i riksdagen? Julia Kronlids tro...
Varning!
Varning!

Nämligen att det kommer att dröja innan Jesus kommer. Vi läste i en kris...
Insändare i Världen Idag
Insändare i Världen Idag

När Han har kommit är det försent. Öppet brev till svensk kristenhet....
Förstår vi allvaret?
Förstår vi allvaret?

Många politiska ledare förstår allvaret i alla fall. Som du ser av texten frå...
Högaktuell profetia
Högaktuell profetia

Står vi nu inför slutuppfyllelsen av den syn kvinnan hade i Valdres 1968? Pu...
Populära artiklar 2022
 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...

Svenskarna börjar vakna

Svenskarna börjar vakna
"Tomma hyllor i butikerna predikar om oro hos folket. Att 45 % av svenskarna...

EU
Skall regera som en Gud
Nästa ledare i Europa
Europas frälsare?
EU går mot kontroll
I Coronavirusets spår
Slutreplik i Dagen
EU-artikel i Dagen
Debattartikel i Dagen
EU belyses i Dagen
EU och framtiden - Holger Nilsson
Vart är EU på väg? - Holger Nilsson
EU utökar sin makt
EU på väg mot slutmålet - Holger Nilsson
Sensationella planer för EU! - Holger Nilsson
Europas framtid står på spel - Holger Nilsson
Omröstning om chip i Bryssel - Holger Nilsson
Vad händer i Europa? - Holger Nilsson
Vad kommer att hända i Europa? - Holger Nilsson
Vart är Europa på väg? - Holger Nilsson
Europa på väg in i bergvägg - Holger Nilsson
EMU = Europa mot undergång - Holger Nilsson
Europas framtid står på spel - Holger Nilsson
Europa i Gungning - Holger Nilsson
Europa i fokus - Holger Nilsson
Kontrollsamhället i Europa formas nu - Holger Nilsson
Europa gestaltas nu efter profetiorna - Holger Nilsson
Romarriket uppstår - Holger Nilsson
EU på väg mot full kontroll - Holger Nilsson
Vilddjurets rike i mörker - Holger Nilsson
Vilddjuret hyllas - Holger Nilsson
Vägen banas för den store ledaren - Holger Nilsson
Vi har varnat för EU - Holger Nilsson
EU blir nu ett kontrollsamhälle - Holger Nilsson
EU går vidare mot - Holger Nilsson
Allt fler är oroade över utvecklingen i Europa - Holger Nilsson
Kontrollen skärps på medborgare i Europa - Holger Nilsson
Europa är på farlig kurs - Holger Nilsson   
EU blir en kontrollstat som hotar medborgarna - Holger Nilsson   
Det antikristliga kontrollsamhället byggs nu upp - Holger Nilsson
EU-vilddjuret kopplar greppet på sitt byte - Holger Nilsson
Europa i profetiskt ljus - Holger Nilsson
Nu kopplas greppet på Europas medborgare - Holger Nilsson  
David Wilkerson ser den profetiska uppfyllelsen i Europa - Holger Nilsson
Europa mot profetians uppfyllelse - Holger Nilsson
Snabba steg mot Antikrists rike - Holger Nilsson 
Sverige maktlöst inför EU-vilddjuret - Holger Nilsson
Nu formas den antikristliga stormakten - Holger Nilsson
Europas ruttna hjärta - Holger Nilsson  
I Europas ruttna hjärta straffas rättfärdigheten - Holger Nilsson
Fördärvets människa blir slutet för Europa - Holger Nilsson   


Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022