Fredag 12 augusti 2022 - Kl. 04:18 v.32

Holger Nilsson på kristen TV:

Himlen TV7
18 augusti, 21:15:
Vandra smala vägen.
19 aug, 3.15, 9,15, 15,15: Repris

Vision Sverige:
18 aug: 19.00
19 aug: 8.00: Repris
19 aug: 19.00
20 aug: 8.00: Repris
I dessa program kommer flera att medverka och samtala och det kommer att belysas olika synsätt på den yttersta tidens händelser och Jesu återkomst.

21 aug. 11.00:
Betania, Värsås
27 aug. 18.00:
Jönköpings fria församling
Bruksg. 7, Huskvarna
Sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Ner på knä!

På söndag klockan 12.00!

Nu är det dags att vi omvänder oss!

Om vi verkligen vill se en förändring av vår situation är det dags att göra lite uppoffringar, att be och inte bara låta andra ta ansvar för det, de tär en personlig angelägen där vi måste ta ansvar och inte uppträda som olydiga barn.

Frågan är snarast vad hindrar dig att be en stund klockan 12 på söndag?

Det kan finnas en del som är upptagna, men många kanske de allra flesta har inga giltiga ursäkter för att inte be då. Men de som är upptagna vid den tiden kan ta en annan tid och gå ner på knä och be för landet. Sedan kan man också som ett barn vara trotsigt: jag ber när jag vill.  Ja, vill man inte be så finn det ingen som tvingar, men kanske detta förslag kan vara början på ett disciplinerat böneliv. Inget kan i så fall vara mer betydelsefullt om det kan frambringas.

Gud har gett oss vägen i sitt ord för att få en förändring i vårt land.

Först måste förändringen äga rum i våra liv innan det sker. Det är Guds ord som säger detta:

”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, 1 ödmjukar sig och 2 ber och söker mitt ansikte och 3 omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och = förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” 2 Krön. 7:13-14.

Vi har satt in 1 2 3 i versen här ovan för att visa på vad det handlar om samt ett = visar vad som utlovas om vi följer de stegen som är angivna. Vi har pest (ett mera modernt ord för det är pandemi).

Coronan kan bli det verktyg som får oss att vända och omvända oss till Gud.

Gud vill använda detta för ett högre syfte: att vi skall leva våra liv för Honom. Det handlar inte om att be Gud ta bort Corona från landet, det handlar om att han tar bort synden, likgiltigheten, ljumheten och sömnaktigheten i våra liv. Då kan vi få bort Corona också, för om vi gör som Gud har talat i de citerade sammanhanget står det att: Han ska skaffa läkedom åt landet.

Detta är Guds väg – sedan är det upp till oss om vi vill gå den.

Vi behöver böja våra knän alla som kan. Nu handlar det inte om att sitta bekvämt och be att Coronansmittan upphör. Det handlar om betydligt högre saker i den andliga världen. Det handlar om omvändelse för oss troende. Gud ger ovanstående budskap som vi ser i verserna till ”mitt folk”.  Det handlar om de som bekänner sig till Gud och skall vara Hans folk.

Om vi nu böjer knän, vi som kan, andra kan sitta eller stå, och ber så är det en hälsning från oss till Gud om att vi ödmjukar oss inför Honom och vill omvända oss. Detta är vad Gud önskar och Han har välbehag i att se en knäböjande kristenhet i det här landet. Det har Han väntat på – låt Honom inte vänta längre!

Om vi vill ha mer bibelverser och förståelse för vad som har gått fel så kan Du läsa nedanstående budskap som en troende kvinna sände till oss, reagera inte om du tycker det är hårda ord – det är Gud ord: och är på olika sätt och i olika grad en del av den verklighet som finns ibland oss som Guds folk, leta inte bara något att kritisera utan försök att i ödmjukhet ta del av budskapet:

Det är viktigast att be om en väckelse bland Guds folk. Det är GUDS FOLK som BÄR ANSVARET FÖR LÄGET i LANDET och måste "GÖRA BÄTTRING"... 

🔥

Hosea 4: 1 Herren har sak med landets inbyggare...4. dock bör man ICKE så mycket gå till rätta med någon annan, som man bör GÅ TILL RÄTTA MED PRÄSTEN, 6. det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap… 12...en TROLÖSHETENS ANDE har fört dem VILSE.

🔥

Överallt där vi ser Paulus uppmana till bön så är det DE TROENDE han uppmanar oss att bedja för - inte de otroende. Alla troende är ett konungsligt prästerskap (1Petr 2:9) och domen börjar på Guds hus (1 Petr 4:17) eftersom AVFALLET I församlingarna gör att ”Våldet reser sig som ett ris för ogudaktigheten”.  (Hes 7:11)

🔥

I Apg. 11:26 började lärjungarna att kallas "kristna" av ANDRA. Troligen för att de liknande Kristus. (Som det ska vara! Gal 4:19 och 1 Joh. 2:6; 1 Joh. 4:7; 2 Kor 3:18 Kol 1:28).  Idag ÄR DET PRECIS TVÄRTOM. "kristna" kallar sig så medan folket ofta inte ser någon skillnad på dem och "världen". Det är en skam!

🔥

ORSAKERNA är många, bla. FALSKA LÄRARE OCH PROFETER, ulvar i fårakläder (2 Petr 2:1-2) som gärna, för lön/ betalning talar det folket vill höra (Matt 24:11-12; Mika 3: 5,11; Apg. 20:35, Jer. 23:16-17, 21-22; Hes 13:19) som satt sig på MOSE STOL, som Jesus sa, och gärna vill ha titlar, betraktar församlingarna som "sina" och ser sig själva som lite förmer än andra (Matt 23:2). Personer, drivna av egna ambitioner som i antikrists ande, (1Joh 2;18) säger att vi alla bara är syndare... trots att vi som pånyttfödda troende är nya skapelser... Detta gör att LAGLÖSHETEN FÖRÖKAS och KÄRLEKEN hos de flesta KALLNAR (Jud. 2:4,18; Matt 24:12) Och för deras skull blir SANNINGENS VÄG SMÄDAD (2 Petr 2:2).

🔥

Många drivs (ofta ovetande) av Antikrists ande i det att de FÖRNEKAR ATT KRISTUS KOMMER i KÖTTET ÄVEN IDAG (2 Joh. 1:7) - i de troende (Kol 1:27; Rom 8:29, Gal 2:20, 1 Joh. 4:2). Man är själv inte fri, utan förblindad och kan därför inte hjälpa andra ut i frihet (2 Tim 3:5, 2 Petr 2:19). Ändå lovar man himlen till alla och säger 'Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet'; (Upp 3:17) eller "Allt står väl till, allt står väl till, och ändå står inte allt väl till" (Jer. 8:11).

🔥

Många är det som "icke längre fördrar den sunda läran, utan efter sina egna begärelser SAMLAR åt sig LÄRARE hoptals, alltefter SOM DET KLIAR DEM I ÖRONEN". ( 2 Tim 4:3).

🔥

Präster och pastorer UNDERVISAR FÖR BETALNING…. under det att de stödja sig på Herren och säga: »Är icke Herren mitt ibland oss? Olycka skall ej komma över oss.» (Mika 3:5,11). Men om en blind leder en blind, faller båda i gropen. (Matt15:14).

🔥

BIBELORDET ÄNDRAS ofta utan tanke på orden i Upp 22: 18-19. 

🔥

LÄRJUNGARNA SKULLE LÄRAS ATT HÅLLA ALLT VAD JESUS BEFALLT (Matt 28:20, Rom 1:5) och När lydnaden helt kommit välde bland de troende skulle de/vi vara redo att näpsa ALL olydnad (2 Kor 10:6).  Så var är lärarna i våra församlingar?  Idag är oftast våra sk. "möten" och "gudstjänster" ENMANSFÖRESTÄLLNIGAR utan den mångfald av tjänster som alla var tänkta att bidra till uppbyggandet av Kristi kropp. (1 Kor 14:23, 26).

🔥

GUDS PROFETER TYSTAS ofta precis som förr (Amos 2:12; Jes. 30:10-11, Mika 2:6) och därför glesnar det i "kyrkorna". (Jer. 12:10-11, Matt 23:38)

Men ”KRISTUS I EDER, VÅRT HÄRLIGHETSHOPP” (Kol 1:27) är både församlingens hopp och Sveriges. Den första församlingen bad för sig själva och sina trossyskon. Inte för omvärlden! Låt oss göra detsamma. 

🔥

I många ”kyrkor och ”församlingar” BEBLANDAR MAN SIG MED AVGUDAR genom att bjuda in företrädare för andra religioner att verka i sina lokaler, tex. Yogalärare, något som Gud förbjuder (2Mos 20:3, 1 Krön 5:25) ”Om du säger: »Se, vi visste det icke», så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar”. (Ord 24:12).

❤️

Vi ska bedja för landet och den plats där vi bor, (Jer. 29:7) men först och främst att Gud tar bort täckelset från våra egna ögon så vi ser vad evangeliet verkligen innehåller och fullheten av vad Jesus faktiskt gjorde på Golgata kors samt hur vi i praktiken får det att fungera i våra liv.

Annars kan vi inte vara det ljus inför världen som Gud vill. (Matt 5:16).

Så bed tex.  Psalm 51 och Efs. 1:17-22 Efs. 3:24-21 för oss alla. 

På söndag klockan 12 böjer vi knä och ber, det kan vi göra söndag efter söndag – nu när gudstjänster inte kan besökas i kyrkorna så kan vi hålla den största av alla gudstjänster i våra hem – bönegudstjänster!

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2020-12-04 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar