Tisdag 25 juni 2024 - Kl. 00:44 v.26

23 juni 17.00:
Vetlanda Friförsamling
29 juni 10:30:
Arken Värnamo
Israels vänners konferens


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Lidandets teologi

Hur skall vi se på lidandet?

Guds ord ger svaret och det är det som vi behöver ha som riktmärke.

Det är av stor vikt att vi har förståelse för lidandet, inte minst nu när vi framöver kan kastas in i ett sådant. Vi har blivit skonade från krig i drygt 200 år och det gör att vi tror det skall fortsätta att vara så. Inget kan vara farligare med en sådan inställning. Det finns politiker som varnar för krig i Europa och även flera bland Guds folk har fått sådana tilltal och uppenbarelser att så kan ske.

Vi behöver förbereda oss och inte minst utifrån Guds ord och se på lidandet från det perspektivet. Den versen som finns på bilden ovanför denna artikel ger oss ett grundläggande perspektiv.

Det lidande som vi kan få möta, det kan inte ens jämföras med den härlighet som kommer den troende till del om vi skulle lida eller dö. Lidandet kan inte ens jämföras med den härlighet som väntar. I annan översättning står det att lidandet betyder ”ingenting” i jämförelsen med det som väntar.

Detta ger oss perspektiv på lidandet och det är väldigt viktigt att vi har detta som grund i vårt lidande som kan bli stort.  Vi behöver alltså förbereda oss på lidande och vi behöver ha undervisning om detta i församlingarna.

Det pågår ett stort lidande i världen för många kristna. En av de värsta länderna där kristna lider och dör för sin tro är Nordkorea. Det finns kristna som förstår att de måste genomgå detta. Vi skall citera hur en kristen i Nordkorea återgett detta och det publicerades i Open Doors magasin för februari. Stöd gärna denna organisation: www.open-doors.se

Vi återger här ett litet avsnitt från denna lidande kristna kvinna: ”Ur andra människors perspektiv måste vårt lidande verka som ett fördömt liv; men detta lidande är en välsignelse från vår Far som har tillåtit det i våra liv eftersom det är en genväg till Fadern. Han känner till vårt lidande och lyssnar på våra böner. Vi tackar vår Far som har gjort så stora saker ´för att förbereda livet för oss. Vi, som får ta del av hans oerhörda nåd, inser och förstår verkligen hans ord: 'Människan lever inte av bröd allena, utan av varje ord som kommer från Fadern. Det innebär att alla som följer hans ord har välsignade liv. Det jag tackar mest för är att Gud Fader använder mig till att vara hans tjänare. jag vill ägna mitt liv, ända till döden, till att upphöja honom.”  Slut citat.

Vilket stort och välsignat vittnesbörd som vi får ta dela av denna lidande trossyster i Nordkorea! Må Gud hjälpa oss att kunna mogna som troende så att vi har samma hållning inför lidandet. Men vi kan på olika sätt förbereda oss och det handlar mycket om att ha rätt inställning till lidandet.

1.       För det första får vi inte bli överraskade om lidandet kommer och vi drabbas. Från de första kristna intill nu har det varit ett lidande. Läser vi i Apostlagärningarna så startade de kristnas situation med lidande med misshandel, fängelse och annat från första stund. De kristna tog detta som en naturlig del av deras ställning för Jesus. Han som själv fick lida så oerhört för att vi skulle bli försonade med Gud.

2.       För det andra bör vi inte bli förvånade över lidandet, aldrig bli tagen med överraskning inför det. Vi behöver vara beredda på det. Detta kan komma plötsligt över oss, mycket snabbt och då behöver vi inte stå frågande över vad som händer. Det som sker är något som skaror världen över genomgår. Varför skulle inte vi också få göra det? Låt oss inte bli förvånade av lidande om det skulle drabba oss. Så länge vi är i den här världen så är det en del av vår tillvaro här.

3.       Vi bör inte heller skakas om i vår tro på grund av det eller bli nedslagna och förtvivlade.  Så här säger Guds ord:  ”Tappar du modet i nödens stund, då blir din kraft liten.” Ords. 24:10. Modlöshet och förtvivlan gör oss svaga.

4.       Låt inte lidandet få oss att tvivla på Gud och på Hans kärlek. Den är oförändrad till oss även om vi får lida. Det är de ofrälsta som alltid vill ifrågasätta Guds existens om det är svårigheter och lidande. Vi skall inte ha en sådan hållning utan vara rotade i tron.

5.       Vi skall inte klaga över vår lott även om den innebär lidande och framför allt får det inte skapa agg gentemot Gud, det är en fruktansvärd sak med en sådan attityd. Den tillhör de icke troende som alltid vill ge Gud skulden för allt ont. De glömmer bort att hela världen är i den ondes våld, ”Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.” 1 Joh. 5:19. Om man förstår denna undervisning, kommer vi aldrig att ha känsla av agg emot Gud.

Vårt medborgarskap är i himlen och den här tillvaron på jorden är endast en passage på vägen dit.

Guds ord har mycket undervisning om lidandet och det är viktigt att vi har rätt perspektiv på det, inte minst om vi kommer att kasta in idet framöver.

Läs därför nedanstående bibelverser noga, skriva gärna ut denna artikel den kan bli till hjälp framöver att härda ut i lidandet. Dela den till andra också – det är viktigt.

 

Apg 14:22

och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sade: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike."

Apg 20:23

Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig.

Rom 5:3

Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod,

Rom 8:18

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.

Rom 12:12

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

2 Kor 1:5

Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får.

2 Kor 1:6

Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.

2 Kor 1:7

Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.

2 Kor 6:4

Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest,

Fil 3:10

Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död,

Kol 1:24

Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.

1 Thess 1:6

Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.

1 Thess 2:14

Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna,

1 Thess 3:3

så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sådant.

1 Thess 3:7

Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden.

2 Thess 1:4

Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.

1 Tim 5:10

Hon ska vara känd för goda gärningar: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och använt varje tillfälle att göra gott.

1 Tim 6:10

Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

2 Tim 1:8

Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft.

2 Tim 3:11

i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå! Men Herren har räddat mig ur dem alla.

2 Tim 4:5

Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Heb 2:10

För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.

Heb 4:15

Vi har inte enöverstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.

Heb 5:8

Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande.

Heb 10:32

Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande.

Heb 11:37

De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade.

Heb 12:7

Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?

1 Pet 1:11

De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa.

1 Pet 4:13

Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.

1 Pet 5:1

Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras:

1 Pet 5:9

Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden.

1 Pet 5:10

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.

Upp 1:9

Jag, er broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Upp 2:9

Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2022-02-05 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Släng ut liberalteologin ur Svenska kyrkan!
Släng ut liberalteologin ur Svenska kyrkan!
Ett svar på en insändare i Smålands-Tidningen Göran Wiking skriver i denna tidning den 7 september en insändare med rubriken ”Bibelfundamentalismen bör släppas en gång för alla. ”Jag vill komma med ett annat råd: Släng ut liberalteologin ur ...
Upprop mot Gardells teologi
Upprop mot Gardells teologi
Upprop mot Gardells teologi Det är dags att säga ifrån när det gäller Jonas Gardells förvrängda budskap om den kristna tron, om Gud och Jesus. Vi gör därför detta upprop som vänder si...
Lidandets teologi
Lidandets teologi
Guds ord ger svaret och det är det som vi behöver ha som riktmärke. Det är av stor vikt att vi har förståelse för lidandet, inte minst nu när vi framöver kan kastas in i ett sådant. Vi har blivit skonade från krig i drygt 200 år och det gör at...
Lidandets teologi
Lidandets teologi
Därför behöver vi ha förståelse för vad Bibeln säger om lidandet. ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” Joh. 16:33. Detta är vad Jesus talar till sina efterföljare. Vi skall alltså inte förvånas över det lid...
Förvirrande teologi
Förvirrande teologi
Transteologi en ny teologi som inte grundas på Guds ord. Förvirringen i samhället på sexualitets område sprider sig, det är illa när den kommer in i kyrkorna också. Det är en sak att människor som inte är troende håller på i sitt förmörkade til...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Oro för storkrig
Oro för storkrig

För ett par dagar sedan skrev vi om risken för att ytterligare storkrig kan...
Viktig uppgift
Viktig uppgift

Open Doors har en kampanj som möjliggör att vi kan sända en hälsning till de so...
Platt jord
Platt jord

Skall man behåll någon trovärdighet skall man överge denna! Att det går f...
Mera krig?
Mera krig?

Det pågår ett lågintensivt krig startat av Hizbollah. Riskan är att detta bl...
Andlig träning
Andlig träning

Vi behöver bli andligt starka, dramatiska förändringar med krig kan stunda....
Andliga muskler
Andliga muskler

Det som görs nu har vi nytt av då – det vi inte gör nu är försent att göra då!...
Hjälp!
Hjälp!

De behöver nu hjälp med att få sina uppbyggda kyrkor taklagda. En av våra s...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Harpazo

Harpazo
Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024