Lördag 2 december 2023 - Kl. 10:02 v.48

9 dec 17.00:
Askeryds missionshus
17 dec 17.00:
Vetlanda friförsamling

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Evolutionsläran - en lära utan bevis   

Evolutionsläran - en lära utan bevis - Holger Nilsson


Publicerad mars 2002

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Detta är förklaringen som Bibeln ger oss på våra frågor om världsalltets uppkomst, livet och vårt ursprung. Det är en god förklaring, kortfattad talande och dessutom har den aldrig behövt ändra sig. När man inte längre vill erkänna Gud och honom som skapare så var det naturligt att hitta på någon alternativ förklaring, hur orimlig den än var. Var det för att man fann det obehagligt med tanken på en Gud och att man en dag skall göra räkenskap för sitt leverne, som man ville få andra förklaringar till alltings uppkomst? Evolutionsteorin kom fram, en teori som hela tiden har måst revideras. Guds ord har aldrig behövt revideras, den står fast vid sitt: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Det finns många forskare och vetenskap som insett det ohållbara i evolutionsteorierna och åtskilliga är de forskare som anammar skapelseläran som förklaring till livets uppkomst. Sammanslutningar av sådana vetenskapsmän har bildats bl a i USA, Kanada, England och Australien. Man har sett att det saknas bevis för evolutionsläran och att det är en lära som bygger på teorier. Vi skall här återge några uttalanden som understryker just detta att bevis saknas för evolutionsläran. Vi har i dessa vetenskapsmäns uttalanden, markerat sammanhanget där ordet bevis förekommer, i det de säger. Vi börjar med ett uttalande av Charles Darwin, utvecklingslärans förgrundsgestalt, ett uttalande som är nog så anmärkningsvärt.

Charles Darwin

Charles Darwin: ”Det finns två a’ tre millioner arter på jorden, ett tillräckligt observationsfält skulle man tro. Men det måste sägas i dag, att trots alla ansträngningar av tränande iakttagare har inte en enda förändring från en art till en annan kunnat bevisas.”

Ethridge, engelsk vetenskapsman, i fyrtio år föreståndare för British Museum, världens största museum med väldiga naturvetenskapliga avdelningar: ”I hela detta museum finns inte minst sak, som bevisar arternas härkomst från övergångsformer. Utvecklingsläran är icke grundad på iakttagelser och fakta. Pratet om människosläktets ålder är av samma värde. Detta museum är fullt av bevis på hur galna dessa teorier är.”

William Dawson, en av världens främsta geologer, rektor vid Mc-Gill universitetet i Montreal, Kanadas främsta lärdomssäte: ”Utvecklingsläran är en av de egendomligaste föreretelser i mänskligheten. Den är ett system, som saknar varje bevis, och som stödes allenast genom obestämda analogier och talesätt och genom den tillfälliga och konstlade sammanställningen av dessas olika delar. Det är egendomligt att en dylik teori kan finna några anhängare.”

Rudolf Virchov, tysk läkare, professor i patanatomi. Tysklands största namn i anatomi och fysiologi, banbrytande vetenskapsman och grundläggare av cellurarpatalogien, svulstläran och antropologien, mycket kunnig i arkeologi: ”Det är helt och hållet nonsens. Det kan inte på vetenskaplig väg bevisas att människan härstammar från apan eller något annat djur. Alltsedan läran kom på modet har alla vetenskapliga fakta pekat i rakt motsatt riktning.”

Herman Nielsen, känd dansk medicinsk vetenskapsman och kunskapsteoretiker: ”Huruvida arter eller sorter skulle härstamma från varandra, föreligger inga bevis för. En gradvis övergång från en art till en annan är en oacceptabel teori. Jag förnekar kort och gott evolutionen, sådan som många naturforskare uppfattar den, ty den saknar bevismaterial och strider mot vår nuvarande djupare vetenskap om de levande organismerna.”

William Bateson, engelsk zoolog, den centrala gestalten i uppbyggandet av ärftlighetsläran: ”När studenterna från andra vetenskapsgrenar spörjer oss om vad man nu rent allmänt tror om arternas uppkomst, så har vi inget klart svar att ge. Även om orsakerna till vår tystlåtenhet är många och olika, så är de likväl alla av ett och samma slag. Allt eftersom vi kommit fram till större kunskap om levande väsen och deras utpräglade egenskaper, har vi fått ett starkare intryck av ofruktbarheten av beviset för dessa spörsmål om alltings uppkomst. –Vilka skrytsamma gissningar som fått passera ostraffade!”

Woodruff, amerikansk vetenskapsman, professor i naturvetenskap vid Yale-universitetet: ”Biologerna är för närvarande, och sannolikt för alltid, absolut ur stånd att skaffa sig empiriska bevis på något av huvudspörsmålen angående livets uppkomst på jorden.”

H. H. Newan, amerikansk vetenskapsman, professor vid Chicago universitetet: ”Även om evolutionisten endast motsträvigt går med på det, är han likväl nödgad att erkänna, att det absolut icke finns något bevis för organisk evolution.”

Lionel Beale, engelsk biolog, professor vid Kings College, London: ”Det finns inte några bevis för att människan härstammar från eller står i förbindelse med några andra organismer i naturen genom utveckling eller någon annan process.”

Alfred Wallace, engelsk naturforskare: ”Alla tillgänglig bevis och påträffade fakta strider mot läran om förvärvade egenskaper.”

Artur Ernest Wilder-Smith, professor: ”Det finns inga vetenskapliga bevis på att utvecklingsläran är sann. De fossila bevismaterialen stämmer inte. Evolutionsteorin är det största skämtet som sagt i vetenskapen – den som tror på den måste se lite dimmigt på tillvaron.”

(Samtliga citat, utom det avslutande, är från boken På jakt efter apmänniskan av Toralf Gulbrandsen. Det sistnämnda citatet är från Dagen 8 oktober 1985.)

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com


Holger Nilsson

Publicerad: Se ovan... | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Evolutionsläran - statistisk omöjlig  
Evolutionsläran - statistisk omöjlig  
Evolutionsläran - statistisk omöjlig - Holger Nilsson Publicerad oktober 2002 Den som t...
Evolutionsläran - en lära utan bevis   
Evolutionsläran - en lära utan bevis   
Evolutionsläran - en lära utan bevis - Holger Nilsson Publicerad mars 2002 ...
Evolutionslärans orimlighet
Evolutionslärans orimlighet
Viktigt att kunna bemöta evolutionsläran. Vi återger här en artikel från Världen idag. Läs denna viktiga text: ”Evolutionsläran bygger helt och hållet på föresatsen om godartade mutationer. Men mutationer förstör – de skapar ingen ny, uppbyggan...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!

Hög tid att vakna upp inför tystnaden om Jesu återkomst! En bok som vill väcka till insikt. Läs mer: Ny bok! | Flammor - profetisk tidskrift

Senaste artiklarna
Vision Sverige
Vision Sverige

Vision Sverige. Samtal med Christer Åberg och Holger Nilsson. Programledare...
Sodomsamhället
Sodomsamhället

Detta sker genom en massiv framlyftning genom media, tv, filmer mm. Om du vi...
Vikten av bönen
Vikten av bönen

Hur håller du dig andligt vaken i mörka tider? Lewi Pethrus skriver i si...
Insiktsfullt budskap
Insiktsfullt budskap

Domen och Jesu återkomst – avgörande inslag i folkväckelsen. Olof Edsinge...
Assemblies of God
Assemblies of God

Tag tid och läs igenom detta dokument så får du biblisk klarhet i dessa så aktu...
Gardell
Gardell

En sådan galenskap kan väl bara inträffa i Sverige. Gardells budskap är på m...
Bottennapp!
Bottennapp!

Att utnämna Gardell som profet ett av de största bottennapp som gjorts inom sve...
Populära artiklar 2023
Allvarligt budskap

Allvarligt budskap
SVERIGE, KRIGET STÅR FÖR DÖRREN Carmelia Adeström medverkar på Vision Sveri...

Uppenbarelse

Uppenbarelse
Som alltid med uppenbarelser och profetiska tilltal skall de prövas. Så här...

Inför sin fullbordan?

Inför sin fullbordan?
Peter Plars, präst, har sänt oss detta aktuella budskap. ”Kommer vi i v...

Vakna upp!

Vakna upp!
Kommer 2023 att bli ett år av största profetisk betydelse? Ta del av den...

Vad kan hända?

Vad kan hända?
Så här i inledningen på 2023 kan vi påminna oss om denna bok skriven 2019. De...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2023