Torsdag 19 maj 2022 - Kl. 14:10 v.20

Vision Sverige:
22 maj. 14.00
Himlen TV7:
26 maj 21.15:Att vara redo.
27 maj: 3.15, 9.15, 15.15: Repris
Programmen kan ses på: www. himlentv7.se

21 maj, 11.00: Vetlanda
26 maj, 15.15: Vrigstad
Önskas predikobesök så går det bra att göra förfrågan om det. Även sångerskan Annica Wahlström kan många gånger också följa med och medverka med sång till gitarr.

Kostnad - endast reseersättning.


Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357
Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Väckande bok

> Läs mer!

När kommer Jesus?


> Läs mer!

Själaspis

Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Europeiska stormaktsbygget är profetiskt förutsagt   

Europeiska stormaktsbygget är profetiskt förutsagt - Holger Nilsson


Publicerad januari 2003

Bibelns profetiska ord har avslöjat den yttersta tidens stormakt. Det är den stormakt som vi nu ser växer sig allt starkare i Europa. Den profetiska beskrivningen av denna makt, är till en varning för människor att sätta sin tilltro till denna stormakt, ty den kommer att möta sin undergång. Bibeln både varnar för denna och avslöjar den i sin profetiska beskrivning. Det är också mycket intressant att se att den också avslöjar sig själv. Ty för den vakne iakttagaren, som har en förankrad kunskap i bibelordet, kan se det ena tecknet efter det andra i olika framställningar där stormakten EU själv presenterar sig. Det kan inte vara bara en tillfällighet att man kan finna sådana fingervisningar i symboliken som finns i EU-sammanhang. Vi skall i denna artikel visa på några sådana.

Låt oss börja med den bild som vi har här till höger. Detta är en affisch som redan EG tog fram. Det var EG:s råd för kulturellt samarbete som gjorde det. Bilden gör en sammankoppling genom sin illustration och text med EG och Babel – Babels torn. Texten som finns på affischen lyder: ”Europe: many tongues one vocie.” (Europa: många språk, en röst.) Denna koppling är både anmärkningsvärd och intressant. Detta med tanke på vad Babel står för i såväl Bibelns första bok, som den sista, nämligen Uppenbarelseboken.

I 1 Mos. 11 kan man se människors planer på att bygga upp något stort, Babels torn. Detta skulle hålla folken förenade. Det är ju också detta som går igen i tanken på det som nu skapas i Europa. Det som skulle skapas i Babel misslyckades. Det som nu växer fram i Europa kommer också att misslyckas. Den framtidsbild som Uppenbarelseboken ger oss är att en ängel ropar med stark röst: ”Fallet, fallet är det stora Babylon!” Upp. 18:2. Det första Babel störtades, det andra kommer också att störtas. Tänk om de ledande politiker i Europa hade insett detta! Det skulle göra att entusiasmen skulle svalna inför det som man håller på med, om de insåg vad slutet blir av EU-projektet. Istället så tror man i sitt högmod att man skall lyckas. Man har till och med Babels torn som förebild för sitt projekt Den kände konstnären Peeter Bruegels målning från 1563 av Babels torn har stått som modell i EU-sammanhang. Vi ser här Bruegels målning. Babels torn förekommer inte bara när det gäller den kampanj med affischen, som vi nämnt om. Det är också intressant att konstatera att Babels torn också stått som modell för EU-parlamentets byggnad i Strasbourg. Här är ett foto av denna byggnad.

Det är inte nog med att man använt Babels torn som förebild, dessutom utmanar man det misslyckande som människor upplevde i samband med tornbygget i Babel. En journalist i Strasbourg frågade en av EU:s ämbetsmän, varför just man använts sig av Babels torn. Han fick då till svar: ”Vad de misslyckades att fullborda för 3000 år sedan - det skall vi i Europa avsluta nu!”

Det var Gud som stoppade projektet i Babel och han kommer också att göra det med detta försök att skapa en enhet av de olika länderna i Europa. Det som nu utarbetas i Europa ligger nämligen inte i linje med Guds överordnade plan för människorna, och därför är det i strid med hans vilja. Vi kan se något av detta förklarat i Apg. 17:26: ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo.” Lägg märke till att Guds plan innefattar ”gränser”. Det är just gränserna som monteras ner i Europa nu genom Europaunionen. Det blir öppna gränser för de som bor inom unionen. Då kan man ju Fråga sig varför det skulle vara så fel? Jo, gränser gör just det att det sätter gränser för inflytande över större områden och folk, som annars skulle kunna utövas om inte gränserna fanns. Det betyder att om ett ont inflytande vill göra sig gällande över ett stort antal människor och få inflytande över dessa, då är det begränsat på grund av gränserna. Det som händer nu är att gränserna i Europa monteras ner. Det kommer att finns en som kommer att utnyttja detta - Antikrist, vid sitt framträdande! Det vi nu ser ske i Europa, det är just dessa förberedelser som behöver göras för att denne skall få sitt inflytande och sin makt över människorna i Europa. Europas folk står inför sitt val - Antikrist! Över praktiskt taget hela världen, i de olika världsdelarna tar människor emot Jesus som sin personlige frälsare. Aldrig förr i historien har så många människor blivit frälsta som nu. Det finns siffror som talar om att ca 150 000 blir kristna varje dygn! Det finns emellertid en världsdel där de kristnas antal minskar, det är Europa. Europas folk vänder i Kristus ryggen. Man kommer att få dess motsats - Antikrist! Det är onda makter och krafter som nu opererar i kulisserna för att förbereda Antikrists framträdande. Antikrists ande svävar redan över Europa. Utan att troligtvis veta om det har man just på den affisch som man framställt som en illustration över det som håller på att skapas i Europa, fått med en symbol för djävulen.

När vi tittar närmare på denna affisch ser vi att stjärnorna är vända på ett speciellt sätt. Här ser vi en av dessa stjärnor. Så här ser alltså stjärnan ut som är på affischen. När denna stjärna har vänts så att två av spetsarna pekar uppåt så är det en symbol för djävulen. Detta är inget som vi har hittat på, utan detta kan man läsa i Carl G Liungmans bok med titeln: Ideogram och symboler. Vi klistrar här in en kopia från boken, där just detta behandlas:

Vi kan också visa en bild här nedan på verkligheten av att just denna symbol är förknippad med djävulen. Här ser vi den bild som man kan finna på den s.k. ”Satansbibeln”. Här ser vi i stjärnan ett ansikte tecknat, som skall föreställa satan. På det sätt som stjärnorna är vända på EU-affischen, är de symboler för djävulen. Vi vill som sagt inte tro att man medvetet har gjort detta, men den symboliskt medvetne, ser detta helt klart utifrån det symboliska språket.

Den som ser på affischen och dessutom lägger den profetiska aspekten på den antikristliga supermakten som nu framträder i Europa, ser mer. Han ser också Bibelns beskrivning hur djävulens redskap, Antikrist, skall få sitt grepp över stormakten i Europa. När vi nu är inne på symboler skall vi också ta och titta på EU-flaggan. Det är långt ifrån alla människor som vet varifrån denna krans av stjärnor på flaggan är hämtad. Den är faktiskt hämtad från Bibeln. Detta faktum slås bl a fast av Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han säger följande i en artikel i Smålands-Tidningen, den 3 nov. 1994: ”Idén med de tolv stjärnorna hämtas ur Bibeln.” Dessa tolv stjärnor i en krans, har hämtats från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken 12:1. Där kan man läsa följande: ”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.” Här återfinns alltså den krans med tolv stjärnor som stått som förebild för EU-flaggan. Man har hämtat den från Bibeln utav alla de böcker som finns i världen! Dessutom har man utav alla Bibelns böcker, 66 st. hämtat den från Bibelns sista bok. Denna bok beskriver vad som skall ske i den yttersta tiden. I det 13:e kapitlet står det om det vilddjur som skall uppstå i den yttersta tiden.Det är så gott som samtliga teologer överens om, att vilddjuret symboliserar en stormakt som kommer att framträda. Vilddjuret kommer att också personifieras i form av den starke ledaren i den yttersta tiden - Antikrist! Det är ytterst anmärkningsvärt att just symbolen för denna stormakt, själv har hämtat den ifrån den bok, som ger en profetisk beskrivning av denna!

Här finns en profetisk fingervisning för den som vill tro och förstå det! Varje gång som vi ser EU-flaggan bör våra tankar föras till den bok som den har hämtat sin symbol ifrån! Vi bör påminnas om den till synes gudomliga skickelse som kanske gjort att så har blivit fallet. Vi bör inse att vi lever i den yttersta tiden då både symbolen för stor-makten, EU-flaggan, och stormakten finns i dag framför våra ögon! Tiden har nu hunnit i fatt de profetiska förutsägelserna. Ingen vaken kristen kan förneka detta. Men den som sover har mycket svårt att se detta, just därför att han sover. Bibeln har också profetiskt förutsett detta. Läs Matt. 25, där Jesus själv ger denna bild. Den bilden ges som en varning för den tid, som strax föregår hans tillkommelse. Vi är där nu. Den som vill nonchalera den profetiska beskrivning och de profetiska varningar som vi har i vår Bibel, och som vi i dag ser verkligheten av - han är utan ursäkt!

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com


Holger Nilsson

Publicerad: Se ovan... | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Reformationen var profetiskt förutsagd
Reformationen var profetiskt förutsagd
Reformationen var profetiskt förutsagd - Holger Nilsson Publicerad december 2003 ...
Profetiskt aprilskämt
Profetiskt aprilskämt
Profetiskt aprilskämt - Holger Nilsson Publicerad juli 2004 ...
DVD: Ryssland i profetiskt ljus
DVD: Ryssland i profetiskt ljus
På denna DVD talar Holger Nilsson om det som är beskrivet i profeten Hesekiels bok kap. 38-39. Dessa profetior har ännu inte fått sin uppfyllelse men det finns mycket som tyder på att de snart kan stå inför sin fullbordan. Utveckling...
Tiden för Jesu födelse profetiskt förutsagd
Tiden för Jesu födelse profetiskt förutsagd
Tiden för Jesu födelse profetiskt förutsagd - Holger Nilsson När Guds son skulle komma till jorden för att födas, så var tiden för när det skulle ske, profetiskt förutsagt...
Flyktingströmmarna är profetiskt förutsagda
Flyktingströmmarna är profetiskt förutsagda
Det finns en profetisk förutsägelse från 1968 som vi nu börjar se uppfyllelsen av och fortsättningen av profetian är än mer allvarlig.Denna profetia är känd av många eftersom Emanuel Minos har delgett den i sin förkunnelse samt i sin bok Tag plat...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Boknyhet!

En bok som vill väcka till insikt.

Det handlar om det avfall som nu råder.

Senaste artiklarna
Vad händer efter döden?
Vad händer efter döden?

Bibeln ger svaret på frågan. Den bok som ses på bilden här ovan är skriven a...
Natoansökan undertecknad
Natoansökan undertecknad

Det var bönerna som räddade Sverige undan krig 1953. Nu när Natoansökan unde...
Hoten har börjat
Hoten har börjat

Nu är bara frågan på vad reaktion kommer att bli – för den kommer. Så här ka...
Farliga tider
Farliga tider

Sverige måltavla för rysk aggression. ”Medlemskap i Nato gör Finland och...
Natomedlemskap
Natomedlemskap

Vad blir den ryska reaktionen på det? ”På fredagen den 13 maj presenteras de...
Väckande budskap
Väckande budskap

Det handlar om ett ryskt anfall mot vårt land. I serien Samhällskollaps...
Rikedomen rostar
Rikedomen rostar

Världen kommer att skakas på alla områden i den sista tiden. Nu kommer den e...
Populära artiklar 2022
 Nu behöver vi vara beredda

Nu behöver vi vara beredda
Som Guds folk behöver vi också höja vår beredskap. I dessa dagar är det mång...

Ryska hotet

Ryska hotet
Hotet ligger högt, fyra på en femgradig skala. Försvarsmakten har idag haft...

 Osäkerhet inför framtiden

Osäkerhet inför framtiden
Vad kommer att hända? Den 24 februari 2022 skrivs in som början av ett...

Ryssland på krigsstigen

Ryssland på krigsstigen
Efter beslutet i riksdagen framstår än mer Sverige som en fiende i ryska ög...

Svenskarna börjar vakna

Svenskarna börjar vakna
"Tomma hyllor i butikerna predikar om oro hos folket. Att 45 % av svenskarna...

EU
Skall regera som en Gud
Nästa ledare i Europa
Europas frälsare?
EU går mot kontroll
I Coronavirusets spår
Slutreplik i Dagen
EU-artikel i Dagen
Debattartikel i Dagen
EU belyses i Dagen
EU och framtiden - Holger Nilsson
Vart är EU på väg? - Holger Nilsson
EU utökar sin makt
EU på väg mot slutmålet - Holger Nilsson
Sensationella planer för EU! - Holger Nilsson
Europas framtid står på spel - Holger Nilsson
Omröstning om chip i Bryssel - Holger Nilsson
Vad händer i Europa? - Holger Nilsson
Vad kommer att hända i Europa? - Holger Nilsson
Vart är Europa på väg? - Holger Nilsson
Europa på väg in i bergvägg - Holger Nilsson
EMU = Europa mot undergång - Holger Nilsson
Europas framtid står på spel - Holger Nilsson
Europa i Gungning - Holger Nilsson
Europa i fokus - Holger Nilsson
Kontrollsamhället i Europa formas nu - Holger Nilsson
Europa gestaltas nu efter profetiorna - Holger Nilsson
Romarriket uppstår - Holger Nilsson
EU på väg mot full kontroll - Holger Nilsson
Vilddjurets rike i mörker - Holger Nilsson
Vilddjuret hyllas - Holger Nilsson
Vägen banas för den store ledaren - Holger Nilsson
Vi har varnat för EU - Holger Nilsson
EU blir nu ett kontrollsamhälle - Holger Nilsson
EU går vidare mot - Holger Nilsson
Allt fler är oroade över utvecklingen i Europa - Holger Nilsson
Kontrollen skärps på medborgare i Europa - Holger Nilsson
Europa är på farlig kurs - Holger Nilsson   
EU blir en kontrollstat som hotar medborgarna - Holger Nilsson   
Det antikristliga kontrollsamhället byggs nu upp - Holger Nilsson
EU-vilddjuret kopplar greppet på sitt byte - Holger Nilsson
Europa i profetiskt ljus - Holger Nilsson
Nu kopplas greppet på Europas medborgare - Holger Nilsson  
David Wilkerson ser den profetiska uppfyllelsen i Europa - Holger Nilsson
Europa mot profetians uppfyllelse - Holger Nilsson
Snabba steg mot Antikrists rike - Holger Nilsson 
Sverige maktlöst inför EU-vilddjuret - Holger Nilsson
Nu formas den antikristliga stormakten - Holger Nilsson
Europas ruttna hjärta - Holger Nilsson  
I Europas ruttna hjärta straffas rättfärdigheten - Holger Nilsson
Fördärvets människa blir slutet för Europa - Holger Nilsson   


Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2022