Söndag 14 juli 2024 - Kl. 00:21 v.28

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Ett nytt tempel planeras

Ett nytt tempel planeras

Tempelplatsen i Jerusalem är den mest andligt laddade platsen i världen. Här finns kopplingar till judendomen, kristendomen och islam. Denna plats synes, i det profetiska ordet, hamna i ett särskilt fokus i den yttersta tiden.

Börjar vi nu se ett intressant skeende som kommer att få största betydelse i den yttersta tiden? Det finns anledning att ställa den frågan. Så här sa BBC-journalisten Tim Franks om Tempelberget: ”Om Jerusalem är smältdegeln i Mellanösternkonflikten, så är Gamla stadsdelen smältdegeln i smältdegeln och Tempelberget är smältdegeln i smältdegeln i smältdegeln.” Jerusalem och tempelberget är en knut som är svårlöst, detta sett ur såväl andlig som politisk synvinkel. Säkert är i varje fall att det blir förändringar på det här området. Om det börjar talas om förändringar här, då behöver vi följa det mycket noga. Nu är det så att vi har fått signaler på att något kan börja hända kring tempelplatsen. Judarna har sedan det förra templets förstörelse år 70 e Kr sörjt över detta. Ett nytt tempel har varit en dröm som man vänta på att få se uppfyllelsen av. Det som setts som något omöjligt fram till dags dato, kan bli verklighet. Som vi vet så har det sedan 600-talet funnits en muslimsk byggnad på tempelberget, Klippdomen, se bilden här nedan.

Det förra Templet låg på platsen inom de vitstreckande linjerna

Den kända tidningen Jerusalem Post hade en artikel den 22 juni i år. Rubriken löd: ”Kan ett tredje tempel bli byggt utan att Klippdomen förstörs?” I artikeln kan man sedan läsa om ett interreligiöst initiativ, ”Guds heliga berg vision”. Detta projekt hoppas att desarmera religiösa stridigheter genom att visa att judarnas ”sista dagars vision” kan harmoniskt anpassas till islams nuvarande arkitektoniska hegemoni på Tempelberget. Experter har räknat ut att det förra templet, det som förstördes, låg beläget strax norr om Klippdomen. Det skulle innebära att ett nytt judiskt tempel skulle kunna byggas bredvid Klippdomen. Enligt artikeln i Jerusalem Post är det flera som är engagerade i strävandena att få se detta förverkligat. Organisationen ”Rörelsen för återupprättande av Templet” är med i detta. Rabbinen, som leder Tempel Institutet och den ledande rabbinen för det återupplivade Sanhedrin, är också engagerade i detta projekt. Dessa är några som nu börjat engagera sig i den stora frågan om ett nytt tempel skall byggas på Tempelberget. Nu börjar det bli intressant. Det har också under sommaren blivit känt att en muslimsk aktivist också anser att ett nytt tempel skall byggas.

Adnan Oktar

Det är shiamuslimen Adnan Oktar från Turkiet som ställer sig i spetsen för detta. Denne Oktar är en märklig man som påverkat många med sina tankar. Han leder ett par organisationer och har också skrivit över 300 böcker! Han ger ut dessa böcker under namnet Harun Yahya. Bland dessa finns en som tar upp tecken på Jesu andra kommande! Titeln är ”The signs of Jesus second coming”. Det är ju så att även muslimer tror på att Jesus skall komma tillbaka. Nu skriver alltså denna muslim om tecken som tyder på detta. Nu skall också tilläggas att deras syn, på vad som då skall hända, skiljer sig från den som Bibeln undervisar om. Vid månadsskiftet juni-juli träffades representanter från Sanhedrin i Jerusalem och Adnan Oktar. Se bilden här.

Resultatet av detta sammanträffande är högintressant. De beslutades att tillsammans verka för att templet återuppbyggs. Motiveringen för samarbetet i denna sak är att ta ansvar för freden. Man anser att ett återuppbyggande av templet skulle gagna denna. Som vi vet har alla ansträngningar att skapa en hållbar fred i Mellanöstern misslyckats sedan Israels självständighet 1948. Att man nu skulle gå samman från muslimsk och judisk håll, för att genom ett tempelbygge skapa en fred, är ju ett nytt anmärkningsvärt steg. Vi förstår ju att det också måste till politiska beslut för att detta skulle kunna bli verklighet. Frågan är bara om man redan nu är villig att pröva denna väg eller om ytterligare ett förödande krig måste utkämpas, innan parterna blir villiga att göra något så radikalt som att låta ett nytt tempel byggas. Detta för fredens sak. Resultat av sammanträffandet i Jerusalem mellan de judiska representanterna och Adnan Oktar, blev en skrivelse. Denna publicerades på Sanhedrins hemsida och innehåller flera punkter. Vi har översatt en av dessa punkter, nr 7, med rubriken ”Plan för fred”. Så här lyder den: ”Ur en känsla av kollektivt ansvar för världsfreden och för hela mänskligheten, har vi funnit det vara den rätta tiden att ropa till Världen att det finns en väg ut för alla folk. Den är etsade i ett rop till hela mänskligheten: Vi är alla söner till en far, ättlingar till Adam, och hela mänskligheten är bara en enda familj. Fred mellan nationerna kommer att uppnås genom byggandet av Guds hus, där alla folk kommer att tjäna såsom kung Salomo förutsåg i hans böner vid invigningen av det första heliga templet. Kom låt oss älska och respektera varandra och älska och ära och hålla vår himmelske Fader i respektfull fruktan. Låt oss skapa ett hus för bön i Hans namn för att dyrka och tjäna Honom tillsammans, för hans stora medkänsla. Han vill säkerligen inte att blod från Hans skapelser spills, utan föredrar kärlek och fred för hela mänskligheten. Vi ber till den Allsmäktige Skaparen, att Du lyssnar till vårt rop. Tillsammans - var och en enligt hans eller hennes förmåga - skall vi arbeta för byggande av ett bönehus för alla nationer på Tempelberget i fred och ömsesidig förståelse.” Slut citat. Det som nu händer är intressant utifrån det profetiska perspektivet på den yttersta tiden. Utifrån detta så har undervisningen varit bl a följande:

1. Ett tempel kommer att byggas. 2. Offren kommer att återupptas. 3. En falsk fred kommer att skapas. 4. Antikrist kommer genom denna fred att bedra judar och andra människor.

Det skulle kräva stort utrymme att göra en utförlig utläggning kring dessa händelser. Vi avstår därför, vi vet ju att många läsare redan har kunskap om de bibelställen som ger oss denna insikt. Alla de fyra profetiska förutsägelserna, som vi ovan presenterat, verkar också vara kopplade till varandra. Ett tänkt scenario är att en fred skapas, som det profetiska ordet avslöjar är falsk. Antikrist är mannen bakom detta verk. Vi skall se på det bibelställe som lyfter fram detta: ”Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand.” Dan.8:25.

I den engelska King James översättningen framgår det tydligare. Där har man istället för vår text: ”han skall fördärva många”, istället följande text: ”by Peace shall destroy many”. Alltså ”att genom fred skall han fördärva många”. I den hebreiska grundtexten för ordet ”fred”, det är hebreiskans ord ”shalva”, framgår det att det handlar om en falsk fred. Denna falska fred syns alltså Antikrist ligga bakom. För att judarna skall bli bedragna skulle ett utfärdande om att de får bygga upp ett nytt tempel, vara det som skulle kunna leda till accepterandet av såväl honom, som den falska fred som han skapar. Utifrån både det profetiska perspektivet och de händelser som på den allra senaste tiden skett, finns det anledning till att följa det fortsatta skeendet med stor vaksamhet. Om tillstånd och förutsättningarna kommer att läggas till rätta, så kan ett tempelbygge snabbt bli en verklighet. Adnan Okar säger i ett uttalande att på ett års tid så kan templet står klart. Förberedelser är igång på flera sätt inför ett tempelbygge. De ger oss också indicier på att den yttersta tidens profetiska händelser kryper inpå oss. Vi behöver ha förståelse för dessa, eftersom de är givna oss i Bibelns profetiska undervisning. Det säger oss i sin tur att de är av stor betydelse.


Holger Nilsson

Publicerad: 2009-09-15 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Kampen om Tempelplatsen
Kampen om Tempelplatsen
Kampen om Tempelplatsen Kampen om Tempelplatsen i Jerusalem handlar om en strid på högsta andliga nivå. Här kommer ytterligare förändringar att ske och därför är det bra att känna...
Tempelriddarorden
Tempelriddarorden
Det är inte att förvåna sig över det. Det är nämligen så att Tempelriddarna har sitt ursprung i Frimurarorden. Att det förhåller sig så, det kan man läsa i en omfattande bok på 414 sidor. Den är sammanställd av Efraim Almgren, själv Tempelr...
Striden om Tempelberget
Striden om Tempelberget
Striden om Tempelberget Återigen är Tempelberget i fokus. Allt fler judar vill kunna be där och det finns de som förbereder ett nytt tempelbygge där. Den 3 december förra året h...
Ett nytt tempel planeras
Ett nytt tempel planeras
Ett nytt tempel planeras Tempelplatsen i Jerusalem är den mest andligt laddade platsen i världen. Här finns kopplingar till judendomen, kristendomen och islam. Denna plats synes, i det ...
Tempelplatsen skakad av jordbävning
Tempelplatsen skakad av jordbävning
Tempelplatsen skakad av jordbävning I februari skakades Jerusalem om av en jordbävning - en profetisk förvarning om vad som komma skall? Den 15 februari var det en jordbävning i Isra...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Jesus kommer!
Jesus kommer!

Lyssna på en illustrerad inspelning som förklarar varför det kan vara så!...
Jesus kommer snart!
Jesus kommer snart!

Om det låter så här från varje pastor skulle vi få se ett uppvaknade i kris...
Tredje gången gillt?
Tredje gången gillt?

Blir det ett tredje världskrig? Texten här nedan är gjord av AI, det är fakt...
Ny upptrappning
Ny upptrappning

Frågan är nu bara hur detta skall sluta? Ett nytt steg i konflikten mellan R...
Kriget
Kriget

Allt går emot ett allt större hot och allvar. På ledarplats skriver Dage...
Utan fler händelser
Utan fler händelser

Vi skall inte tala om att det eller det måste ske först, det är en förrädisk i...
Hur gick det för Jesu lärjungar?
Hur gick det för Jesu lärjungar?

De flesta av Jesu lärjungar led martyrdöden, vi kan också få möta lidande. S...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Harpazo

Harpazo
Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024