Fredag 12 april 2024 - Kl. 13:06 v.15

13 april 17.00:
Askeryds missionshus
21 april 11.00:
Imanuelkyrkan, Kungsbacka

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Debatt om pastorsutbildningen

På Stefans Swärds blogg har en debatt pågått mellan Tommy Wasserman, lärare på Örebro Teologiska Högskola, och Holger Nilsson.

Holger Nilsson Visst är det stora problem med utbildning av blivande pastorer inom de lärosäten som finns både på THS och ÖTH. Därför är det bra att detta nu kommer i ljuset allt mer. Låt oss hålla debatten levande! Själv har jag skrivit tio artiklar och lagt upp på flammor.com med den tillspetsade rubriken "Katastrofal kursändring" detta med anledning av den förändrade och även nedtystade undervisningen i eskatologi. Därför varnar jag i en av artiklarna på detta sätt: "Med denna undervisning, som är en del av Örebro teologiska högskola, vill vi faktiskt avråda blivande pastorer att genomgå den. Om du känner till de som har för avsikt att gå den utbildningen, är det önskvärt att varna dem för att göra det. Vi ger denna uppmaning i kärlek och omsorg om blivande pastorer. En teologisk undervisning som vilar på en bibeltroende grund är Skandinaviska Teologiska Högskolan I Uppsala. Vi behöver nu utbildning av pastorer som får sin tro ökad på bibelordet och inte ett förmänskligande och ifrågasättande av det!"

Tommy Wasserman Det är ingen ”nedtystad undervisning i eskatologi” på Örebro teologiska högskola. Tvärtom är det grundlig undervisning i ämnet men givetvis är det utifrån en helt annan teologi än den som Holger Nilsson och hans flammor.com representerar. Denna ”kursändring” inom synen på eskatologi, bort från dispensationalismen, skedde på 70-80-talet i det nya kollegiet på Örebro Missionsskola och beskrivs väl av dåvarande läraren Lennart Thörn i en uppsats i skriften ”Finns det en evangelikal exegetik?” Jag rekommenderar Mikael Tellbes bok Tillbaka till framtiden: vad vi påstår, tror och vet om tidens slut (Libris) för den som vill veta mer.

Holger NilssonNej, jag förstår att den inte är liknande. Jag menar att det jag skriver och undervisar är väckande, däremot menar jag att det som talas på ÖTH inte väcker utan istället bidrar till en nedtoning av budskapet kring Jesu snara återkomst. Det är inte mer av andlig sömnaktighet som behövs i församlingarna utan levande eskatologisk undervisning som visar på att vi lever i den yttersta tiden. Det kan leda till uppvaknande och jag har fått flertalet vittnesbörd om att det jag skriver och talar leder till det.

Tommy WassermanFör det första så har det som sagt inte skett någon kursändring i närtid på ÖTH angående eskatologi, och för det andra så har vi helt olika åsikter om vad som är bibeltroget på detta område, och vad som är uppbyggligt respektive skadligt för Guds församling i det långa loppet. Som väl är har ”lakanspredikanterna” med sina scheman om tider och stunder som egentligen bara Gud vet numera försvunnit.

Holger NilssonNej, du har rätt i när det gäller kursändringen har den inte skett under de senaste åren, den påbörjades på 70-talet och utvecklades till vad den är idag, se Oscars Svenssons uppsats. Så här skriver Svensson om förändringen på eskatologins område i början av på processen, att den: ”väckte dock stark kritik inom Örebromissionen eftersom den inte stämde överens med den klassiska eskatologiska tolkningen.” Detta sagt om George Ladds bok som bland annat påverkade förändringen under Sigfrid Demingers ledning.Hur trovärdig skall Demingers förändringsarbete ses? Det tycker jag hans avhopp och avståndstagande från frikyrkorörelsen är ett vittnesbörd om, när han gick ut med budskapet att hans andlig hem numera är Svenska kyrkan, han trodde inte längre på frikyrkorörelsen.Kaptenen för förändringarna hoppade av det skepp som han varit med om att se till att det nu sjunker! Kvar finns den nuvarande besättningen som inte verkar vara medvetna om det som sker och bekymrad över det, utan kör vidare. Så länge det fortsätter kommer jag att avråda för studier vid ÖTH. Detta skrivit i all välmening, precis som det övriga som här finns att läsa.Några ”lakanspredikanter”, detta nedsättande utryck om den tidens predikanter, har vi inte i vår tid, så det är inte det som borde bekymra. Bekymret borde i stället vara den oförståelse och dåliga kunskap som idag präglar många församlingar när det gäller budskapet om Jesu återkomst och uppryckandet av de troende.När det gäller den senare, tron att Jesus hämtar hem sitt folk före vedermödans domar går över världen, den omfattas av en klar majoritet av de andliga ledarna inom såväl Pingströrelsen och den evangelikala i världen.Varför skulle vi inte kunna tillhöra huvudlinjen på detta område?Tror svenska teologer att de är de enda som har rätt förståelse av Guds ord? Jag har en debattartikel i denna veckas nummer av Hemmets vän som visar på den kursändring som har skett på eskatologins område. Den har genomförts utan någon större debatt på senare tid men i sommar har den blottlagts och det har varit frigörande och inte en dag för tidigt. Länk till artikeln i Hemmets Vän:http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=7679&coid=4

Holger NilssonJa, visst här står ju två uppfattningar emot varandra och ÖTH sprider ju sin i tron att deras är sann.Den kursändring som finns bevittnat i Oscars Svenssons uppsats och den förändring som skedde i Örebro under 70-talet är också bekräftad i uppsats i skriften ”Finns det en evangelikal exegetik?Hur trovärdigt är det när man så totalt lagt om kursen på 70-talet? Var denna förra så fel och den nuvarande så rätt? Och varför? Var det statliga bidragen som lockade? Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Vilken frukt bar den tidigare undervisningen? En sak är att reflektera över är hur framgångsrikt John Ongman och hans efterföljande och utbildade pastorer var i sin förkunnelse. Ställ den i jämförelse med de resultat som dagens EFK-pastorer uppnår. Av frukten känner man trädet. Detta är tankar som ÖTH borde rannsaka sig inför.

Tommy Wasserman Ja, vilken frukt bar egentligen den tidigare undervisningen? Var det den som gjorde att människor kom till tro? Byggde den på en sund bibeltolkning? Villken framgång skulle lakanspredikanterna ha idag? Funkar det att gå på stan med plakat om att domedagen är nära? Viktiga frågor. Jag rekommenderar Mikael Tellbes nya bok om eskatologi. Eftersom du talar dig så varm om Skandinavisk Teologisk Högskola så vill jag även upplysa om att de under lång tid (under Swärds ordförandeskap) sökt statligt stöd. Tycker jag det är fel? Nej, men jag tycker det är fel att förtiga detta och att kritisera

Holger Nilsson Den tidigare undervisningen fungerade tydligen; människor kom till tro i betydligt större utsträckning än den som sker nu genom EFK-pastorerna. Om den var så osund är det märkligt att det skedde. Inte visste jag att ”lakanspredikanter” gick på stan med plakat om att domedagen är nära – det var nytt för mig. Jag har läst i Tellbes bok, bland annat där han kritiserar mig, Stanley Sjöberg och Dan Johansson. Det vore bättre att han granskade sin egen förkunnelse och vad den lett till. Nr det gäller Skandinavisk Teologisk Högskola, så visst har de sökt bidrag men frågan är vad de gör med dessa. Apropå Swärd så skrev han om detta redan den 26 Juli 2012 under rubriken ”Slutinlägg i debatten om teologin och pastorsutbildningar.”Så här skriver han: ”Det är ett problem med statsbidragen och statsberoendet för teologiutbildningar. Det skapar beroenden och styrning av verksamheten som blir helt felaktig. Sedan är det olika, hur olika utbildningsanstalter försöker hantera detta.”Och på tal om kursändring skrev Stefan i samma inlägg: ”När ett samfund rör sig bort från väckelse, Gudsuppenbarelse och en levande Bibelundervisning – beror det nog på att ett annat paradigm har tagit över pastors- och prästutbildningen.”Så här presenterar Skandinavisk Teologisk Högskola sig: ”Teologisk profil: ”Högskolan är en evangelisk karismatisk högskola med ett hjärta för väckelse och öppenhet för hela Kristi kropp och ska bedriva sin undervisning grundad på bibeltro och klassisk kristen bekännelse, karismatiskt liv och väckelsekristendom, med de rötter som kristendomen har i Israel och det judiska folket och med öppenhet för hela Kristi kropp.”Den profilen skulle ÖTH ha, då hade inte Skandinavisk Teologisk Högskola behövts! Om ÖTH går in på den vägen skall Gud rusta era pastorskandidater. Det är inte högskolepoäng utan andlig kraft och smörjelse, detta grundat på bibeltro, som gör oss skickliga för den andliga striden.

Tommy Wasserman Jag står givetvis helt bakom hans kritik av enligt min inställning osund undervisning om eskatologi. Det är inget fel på eskatologi i sig, vi tror på Jesu tillkommelse, så det är inte tal om det. Nej, jag har aldrig påstått att lakanspredikanter gick med plakat på stan och varnade för domens dag - det är bara att annat exempel på avarter som jag anser har gjort många människor stor skada. Vi får nog vara överens om att vi inte är överens. Jag är för övrigt också glad att Swärd kan reagera på tvivelaktiga profetior. Ibland hänvisar han till sunt förnuft och den analys han gör som statsvetare, etc. Väl så.

Holger Nilsson Gott att läsa att ni tror på Jesu tillkommelse! Innebär det också att ni tror att Jesus kan komma och hämta hem sitt folk när som helst och ryckas Honom till mötas som det står i 1 Tess 4:16-17. ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.  Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren”?

Tommy WassermanVi som skola har inte skrivit ner vad ”vi” tror annat än att Lausannedeklarationen är en av dokumenten vi hänvisar till. Jag personligen tror att Jesus ska komma åter men ingen vet när och jag vet ingen lärare på ÖTH som trott annorlunda. Däremot finns det många som gärna dömer oss.

Holger NilssonDet är gott att ni tror att Jesus kommer åter, det hade ju varit ytterst anmärkningsvärt om ni inte gjort. Men jag frågade också denna fråga: Innebär det också att ni tror att Jesus kan komma och hämta hem sitt folk när som helst och ryckas Honom till mötas som det står i 1 Tess 4:16-17. ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.  Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren”?Att det riktas kritik mot er är inte det samma som att döma.

Tommy Wasserman Vad gäller frågan hur man hanterar bidragen så känner vi oss trygga med hur vi förbereder pastorer inom ALTs fyraåriga program (som numera inte bara drivs av EFK), inte minst genom att de är placerade i församlingspraktik från början till slut. Sen att de lär sig en hel del om bibeltolkning och att vi försöker undvika fundamentalism och bokstavstro är något som en del säkert kommer fortsätta haka upp sig på.

Holger NilssonVi behöver inte använda orden fundamentalism och bokstavstro, som uppfattas som uppfattas som nedsättande, när vi kan tala om Bibeltro.  Det grundinställning som varit den förhärskande i tidigare pastorsutbildningar har varit att blivande pastorer skall stärka i sin tro på bibelordet – inte försvagas. Det är inte mindre tro som behövs, utan mer och starkare. Många blev nog fundersamma när den tidigare rektorn för ÖTH Pekka Mellegård, prisade en bok. Evolutionens Gud. Det är därmed inte sagt att alla lärare på ÖTH tror på evolutionen. Gör Du?Ja, visst kommer många att fortsätta att haka upp sig på ÖTH, det är inte för inte som detta sker, ni borde förstå det och ha självkritik.I Dagen har genom några debattinlägg Teologiska Högskolan i Stockholm varit under luppen. Det är nu dags att ÖTH också kommer under luppen.  Det finns som sagt ett missnöje med skolan och ni gjorde klokt i att lyssna till den kritik – både för er egen skull och de pastorer som utbildas där.

Tommy Wasserman Jag kan inte se att den statistik du hänvisar till kan ta till någon som helst intäkt för att den långt drivna eskatologi du företräder skulle vara sund.

Holger Nilsson Den kan vara nog så sund som någon annan eskatologisk uppfattning och det är inget som säger heller att den minoritetsuppfattning som tydligen finns bland yngre svenska pastorer är rätt – tvärtom.

Tommy Wasserman Holger, det smärtar mig att säga detta men jag har ingen lust att delta i din inkvisition som speglar ett ständigt behov av att dra gränser mellan de rättrogna och de andra som man ska ta avstånd från. Nu går du från eskatologi till evolution och kräver nya besked (som du sedan tydligen publicerar på din hemsida till varning). Jag kan säga så mycket att jag tror det är förödande att på detta sätt diskvalificera andra troende, inklusive de som tror på att Gud verkat genom evolution. Jag skulle kunna fråga ut dig om än det ena, än det andra, huruvida du tror att EU är ett av vilddjuren i Upp, om du använder kreditkort, eller om du tror att jorden är några tusen år gammal, men jag avstår, du behöver inte svara.

Holger NilssonTommy, tack för att Du velat delta i samtalet, men när jag ställer frågor är det inte frågan om inkvisition” (nu är Du ovarsam med ditt ordval igen), det handlar bara om några frågor som jag ställer.Jag är öppen för att besvara frågor, det är jag van vid att göra vid frågestunder i samband med mina predikningar.Det är också ett intresse av vad ni lärare på ÖTH tror och inte tror i församlingarna uti i landet när dessa sänder sina pastorskandidater till ÖTH. Så det är inte bara jag som är intresserade, det är ju fullt naturligt att församlingarna också är det.Att jag lägger ut det på min blogg är inte konstigare än att samtalet har förts offentligt på Stefan Swärds blogg.När det gäller frågan om evolution så är det bekymmersamt att dessa teorier som förs fram från de som måste finna ett alternativ till att Gud har skapt världen, att dessa tränger in i kristna led. Vi tror på sann vetenskap, men obevisade teorier behöver vi inte böja knä inför.Bara en sådan tanke som att det skulle det skett en evolution borde mellanarterna finnas i än betydligt större antal än arterna egentligen, vi ser inga sådana. Inte heller när man gräver i jorden finns det – helt enkelt därför att det finns inga sådana.Guds skapade djuren efter sina arter står det. Vidare att: ”Gud såg på allt som han gjort, och se, det var mycket gott.” Han har skapat och det var gott. En i evolution handlar det om att den starke dödar den svage, blod och död – det finns inget gott i evolutionen - men Guds skapande är gott. Moses har beskrivet hur det gick till – sedan är det upp till var och en att tro det eller ej.Börjar man rasera orden i Moseböckerna är man med i ett raserande av resten av Bibelordet. Hur allvarligt det är att inte tro på Moses det framgår av det som Jesus säger till människor redan på Hans tid, och det är allvarligt idag också: ”Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev.  Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?" Joh. 5:46-47.Jag har inget emot dig personligt, jag kan skilja på sak och person. Det är inte så att jag vill vara ovän med er lärare på ÖTH, jag ber för Dig och andra lärare att ni skall ändra kurs tillbaka till den som John Ongman lade grunden till – en fast tro på Gud och Hans ord. Jag har en förhoppning att det skall ske redan denna termin. Tack för en hyfsad samtalston.

 

 

 

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2018-08-20 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Debattinlägg i Hemmets Vän
Debattinlägg i Hemmets Vän
Det handlade om att det finns så många tysta andliga ledare. Tyvärr så är det faktiskt så. Vi kan inte heller bara säga att det är från det andliga ledarskapet som det är tyst, det kan nog sägas om kristenfolket i stort. Man brukar i rekla...
Debattartikel i Världen Idag
Debattartikel i Världen Idag
Vi behöver uppta denna bibliska sanning som tidigare varit en självklar del av förkunnelsen.Något som på senare år har tappats bort eller kommit i skymundan är predikningar om evighetsallvaret. Hur har det då kunnat bli så att det nästan aldrig tal...
Debattartikel i Aftonbladet
Debattartikel i Aftonbladet
Förförelse och förvirring nu nere på bebisnivå!   Nu är det verkligen hög tid att säga ifrån! Jag tänker på en bok som lanserades helt nyligen. Den är skriven av Susanne Pelger, lektor vid Lunds universitet. Boken är en bilderbok ...
Debattinlägg i Hemmets Vän
Debattinlägg i Hemmets Vän
Vi behöver stanna upp och rannsaka oss inför vad som gör att frikyrkorna upplever kräftgång och tillbakagång. Vi kan då knappast förbigå predikans betydelse om vi skall få se en positiv utveckling och församlingar som växer. Sven Nilsson var in...
Debattartikel
Debattartikel
Angående homosexuella, människors lika värde och bibelordet om utlevd homosexualitet. Vi fick nedanstående debattartikel av Christer Olsson som vi här publicerar. Artikeln kan sägas handla om alla människor har i grunden samma värde. Det är ve...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Avfall
Avfall

Dags att alla får insikt i vad som håller på att ske! Vill vi ha progressiv...
Varnar för krig
Varnar för krig

Nu är det dags att inse allvaret! EU:s chefdiplomat och utrikesrepresent...
Ljum kristendom
Ljum kristendom

Andlig ljumhet är mycket påtaglig i Sverige - vi behöver omvända oss från d...
Viktig bok!
Viktig bok!

Beställ en alldeles ny bok, skriven av Johan Carlsén. Ta del av undervisning...
Splittrade barn
Splittrade barn

Hur har det blivit så här? Den frågan behöver ställas. Inför omröstning i Sv...
Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken

En film som visar vad som kommer att hända under vedermödan, den värsta tid i m...
Israel höjer beredskapen
Israel höjer beredskapen

Israel har nu höjt beredskapen för vad som kan hända. Så här rapporteras det...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Harpazo

Harpazo
Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024