Lördag 2 mars 2024 - Kl. 21:32 v.09

9 mars 17.00:
Askeryds missionshus
17 mars 11.00:
Pingstkyrkan Ronneby

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Avfallet i vår tid

Stöt i basunen och varna för avfallet!

David Wilkerson varnade för avfallet i sin bok.

Boken Stöt i basunen har getts ut på Marcus förlag i flera upplagor, intresset har varit stort och boken är slutsåld men kan köpas antikvariatiskt. Boken är ett väckelserop in i vår tid och är en varning för det avfall som pågår nu.

Så här skriver Wilkerson om ett område om avfallet: ”Vi lever inte i en tid då vi kan tolerera synd och olydnad. Nu är det dags att vi står upp för Guds helighet och ära. Jag klandrar de andliga ledarna för den likgiltiga attityden gentemot skilsmässor i församlingarna.

När författarna till en del av våra mest populära kristna böcker lämnar sina fruar för att gifta om sig, utan att så mycket som ge en förklaring till sitt handlingssätt, är det då inte undra på att ungdomarna tar lätt på äktenskapsbrott och skilsmässor?

Det borde vara ett tillräckligt argument för oss att Gud säger att Han hatar äktenskapsbrott. I stället för att värna om äktenskapet genom att se vad Guds ord säger, ägnar vi tid åt att hitta kryphål.

Gud har på det strängaste tillrättavisat mig för att min förkunnelse varit alldeles för tolerant och förlåtande angående äktenskapsbrott och skilsmässor.

Men jag kände inom mig alla de oskyldigas smärta, vilsenheten hos de övergivna parterna och isoleringen och skuldkänslorna hos dem som redan skilt sig och gift om sig och som fortfarande älskade Herren. Men effekten av att predika kärlek, hopp och förlåtelse blev att jag lugnade och till och med uppmuntrade människor som var i färd med att lämna sina äkta makar. De tänkte då: ”Det kanske är fel av mig, men jag förlitar mig på Guds nåd. Andra har ju blivit förlåtna – så varför inte jag?”

Jag har inte svar på alla frågor, men jag vet vad Gud har sagt till mig om det som komma skall. Kristna som blivit varnade, men som helt enkelt nonchalerar Guds vrede över skilsmässor och som finner på argument för att försvara sina onda gärningar -- kommer aldrig mer att finna ro och frid hos Gud. De nya äktenskap som de ingår kommer bara att orsaka dem än mer fördärv och olycka. Guds välsignelse kommer inte att vända tillbaka till dem och det som de trodde var svaret på deras problem blir bara en tagg i sidan. Gud har fått nog av detta och Han kommer att sända cancer och rost att förtära allt som är till en styggelse för Honom.

Meningen med den här boken är inte att läxa upp alla dem som är oskyldiga offer för skilsmässor och som nu är omgifta och söker Herren. Inte heller vill jag göra de pastorer modfällda som fallit offer för en hopplös situation. Gud vet hur Han skall skydda, ära och bruka dem som är oskyldiga. Gud är stor i sin barmhärtighet mot dem som ångrar sig och gör bättring.

Mitt syfte är att med Guds ledning visa Guds vrede över dem som tror att de kan frånsäga sig sina åtagande för att börja om med någon annan – utan att Guds vrede och dom kommer att drabba dem. Hans vrede har redan börjat visa sig i kyrkor och församlingar gentemot dessa missgärningsmän och den vreden kommer snart att visa sig för alla.

Gud säger samma sak till oss som Han sa till David: ”Du gjorde det i hemlighet, men min dom över dig kommer att bli offentlig. Mátte Gud ge oss pastorer som predikar det sanna evangeliet utan att anpassa det efter människors svagheter. Måtte Gud också ge oss tjänare som söker lära känna Guds hjärta så att de blir villiga att stå i gapet och rädda människor från deras synder. Gud, ge oss din gudsfruktan och en ny vördnad för dina gudomliga råd och rättfärdiga domar.”

Boken Stöt i basunen har getts ut på Marcus förlag i flera upplagor, intresset har varit stort och boken är slutsåld men kan köpas antikvariatsikt. Boken är ett väckelserop in i vår tid och är en varning för det avfall som pågår nu.

Så här skriver Wilkerson om ett område om avfallet: ”Vi lever inte i en tid då vi kan tolerera synd och olydnad. Nu är det dags att vi står upp för Guds helighet och ära. Jag klandrar de andliga ledarna för den likgiltiga attityden gentemot skilsmässor i församlingarna.

När författarna till en del av våra mest populära kristna böcker lämnar sina fruar för att gifta om sig, utan att så mycket som ge en förklaring till sitt handlingssätt, är det då inte undra på att ungdomarna tar lätt på äktenskapsbrott och skilsmässor?

Det borde vara ett tillräckligt argument för oss att Gud säger att Han hatar äktenskapsbrott. I stället för att värna om äktenskapet genom att se vad Guds ord säger, ägnar vi tid åt att hitta kryphål.

Gud har på det strängaste tillrättavisat mig för att min förkunnelse varit alldeles för tolerant och förlåtande angående äktenskapsbrott och skilsmässor.

Men jag kände inom mig alla de oskyldigas smärta, vilsenheten hos de övergivna parterna och isoleringen och skuldkänslorna hos dem som redan skilt sig och gift om sig och som fortfarande älskade Herren. Men effekten av att predika kärlek, hopp och förlåtelse blev att jag lugnade och till och med uppmuntrade människor som var i färd med att lämna sina äkta makar. De tänkte då: ”Det kanske är fel av mig, men jag förlitar mig på Guds nåd. Andra har ju blivit förlåtna – så varför inte jag?”

Jag har inte svar på alla frågor, men jag vet vad Gud har sagt till mig om det som komma skall. Kristna som blivit varnade, men som helt enkelt nonchalerar Guds vrede över skilsmässor och som finner på argument för att försvara sina onda gärningar -- kommer aldrig mer att finna ro och frid hos Gud. De nya äktenskap som de ingår kommer bara att orsaka dem än mer fördärv och olycka. Guds välsignelse kommer inte att vända tillbaka till dem och det som de trodde var svaret på deras problem blir bara en tagg i sidan. Gud har fått nog av detta och Han kommer att sända cancer och rost att förtära allt som är till en styggelse för Honom.

Meningen med den här boken är inte att läxa upp alla dem som är oskyldiga offer för skilsmässor och som nu är omgifta och söker Herren. Inte heller vill jag göra de pastorer modfällda som fallit offer för en hopplös situation. Gud vet hur Han skall skydda, ära och bruka dem som är oskyldiga. Gud är stor i sin barmhärtighet mot dem som ångrar sig och gör bättring.

Mitt syfte är att med Guds ledning visa Guds vrede över dem som tror att de kan frånsäga sig sina åtagande för att börja om med någon annan – utan att Guds vrede och dom kommer att drabba dem. Hans vrede har redan börjat visa sig i kyrkor och församlingar gentemot dessa missgärningsmän och den vreden kommer snart att visa sig för alla.

Gud säger samma sak till oss som Han sa till David: ”Du gjorde det i hemlighet, men min dom över dig kommer att bli offentlig. Mátte Gud ge oss pastorer som predikar det sanna evangeliet utan att anpassa det efter människors svagheter. Måtte Gud också ge oss tjänare som söker lära känna Guds hjärta så att de blir villiga att stå i gapet och rädda människor från deras synder. Gud, ge oss din gudsfruktan och en ny vördnad för dina gudomliga råd och rättfärdiga domar.”

Boken Stöt i basunen har getts ut på Marcus förlag i flera upplagor, intresset har varit stort och boken är slutsåld men kan köpas antikvariatsikt. Boken är ett väckelserop in i vår tid och är en varning för det avfall som pågår nu.

Så här skriver Wilkerson om ett område om avfallet: ”Vi lever inte i en tid då vi kan tolerera synd och olydnad. Nu är det dags att vi står upp för Guds helighet och ära. Jag klandrar de andliga ledarna för den likgiltiga attityden gentemot skilsmässor i församlingarna.

När författarna till en del av våra mest populära kristna böcker lämnar sina fruar för att gifta om sig, utan att så mycket som ge en förklaring till sitt handlingssätt, är det då inte undra på att ungdomarna tar lätt på äktenskapsbrott och skilsmässor?

Det borde vara ett tillräckligt argument för oss att Gud säger att Han hatar äktenskapsbrott. I stället för att värna om äktenskapet genom att se vad Guds ord säger, ägnar vi tid åt att hitta kryphål.

Gud har på det strängaste tillrättavisat mig för att min förkunnelse varit alldeles för tolerant och förlåtande angående äktenskapsbrott och skilsmässor.

Men jag kände inom mig alla de oskyldigas smärta, vilsenheten hos de övergivna parterna och isoleringen och skuldkänslorna hos dem som redan skilt sig och gift om sig och som fortfarande älskade Herren. Men effekten av att predika kärlek, hopp och förlåtelse blev att jag lugnade och till och med uppmuntrade människor som var i färd med att lämna sina äkta makar. De tänkte då: ”Det kanske är fel av mig, men jag förlitar mig på Guds nåd. Andra har ju blivit förlåtna – så varför inte jag?”

Jag har inte svar på alla frågor, men jag vet vad Gud har sagt till mig om det som komma skall. Kristna som blivit varnade, men som helt enkelt nonchalerar Guds vrede över skilsmässor och som finner på argument för att försvara sina onda gärningar -- kommer aldrig mer att finna ro och frid hos Gud. De nya äktenskap som de ingår kommer bara att orsaka dem än mer fördärv och olycka. Guds välsignelse kommer inte att vända tillbaka till dem och det som de trodde var svaret på deras problem blir bara en tagg i sidan. Gud har fått nog av detta och Han kommer att sända cancer och rost att förtära allt som är till en styggelse för Honom.

Meningen med den här boken är inte att läxa upp alla dem som är oskyldiga offer för skilsmässor och som nu är omgifta och söker Herren. Inte heller vill jag göra de pastorer modfällda som fallit offer för en hopplös situation. Gud vet hur Han skall skydda, ära och bruka dem som är oskyldiga. Gud är stor i sin barmhärtighet mot dem som ångrar sig och gör bättring.

Mitt syfte är att med Guds ledning visa Guds vrede över dem som tror att de kan frånsäga sig sina åtagande för att börja om med någon annan – utan att Guds vrede och dom kommer att drabba dem. Hans vrede har redan börjat visa sig i kyrkor och församlingar gentemot dessa missgärningsmän och den vreden kommer snart att visa sig för alla.

Gud säger samma sak till oss som Han sa till David: ”Du gjorde det i hemlighet, men min dom över dig kommer att bli offentlig. Mátte Gud ge oss pastorer som predikar det sanna evangeliet utan att anpassa det efter människors svagheter. Måtte Gud också ge oss tjänare som söker lära känna Guds hjärta så att de blir villiga att stå i gapet och rädda människor från deras synder. Gud, ge oss din gudsfruktan och en ny vördnad för dina gudomliga råd och rättfärdiga domar.”

"Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare." Hebr. 13:4.

Guds ord säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:9.

Det står alltså: ”Om vi bekänner”, inte försvarar, eller kallar det något annat än synd, då finns det förlåtelse.  Det är den väg som Gud visar på – låt oss går den!

Boken här nedan tar bland annat upp det som handlar om skilsmässa, omgifte mm. Beställ från Flammor: 1 ex för 50:-, 3 ex för 100:- porto.

 

 

 

 


Holger Nilsson

Publicerad: 2023-03-03 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Avfallet är stort
Avfallet är stort
Världen Idag säger ifrån på ledarplats om detta avfall. (Skärmdumpning Världen Idag). På ledarsidan den 23 mars skriver Jonas Adolfsson, tf. chefredaktör om hur ytterligare n församling kapitulerat och väljer en väg bort från Guds ord. Dett...
Avfallet
Avfallet
Det är allvarligt när detta påverkar blivande pastorer. Vi har tidigare visat på hur Örebro Teologiska Högskola, numera ALT, har förflyttat sig från en tidigare fast bibeltro till steg i mer liberal riktning.   Än värre är det med Ens...
Avfallet i vår tid
Avfallet i vår tid
David Wilkerson varnade för avfallet i sin bok. Boken Stöt i basunen har getts ut på Marcus förlag i flera upplagor, intresset har varit stort och boken är slutsåld men kan köpas antikvariatiskt. Boken är ett väckelserop in i vår tid och är en...
Det stora avfallet – Apostasia
Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft några tuffa år bakom oss med både det ena och det andra. Enormt stora bränder i bl.a. Kalifornien och Australien, och Europa har haft översvämningar där det kommer att...
Avfallet
Avfallet
Han har en agenda som ingen tidigare påve har haft. Redan dagen efter att den nuvarande påven Franciskus tillträtt, samlade han ledarna för alla de större religionerna och detta också tillsammans med ortodoxa kristna, protestantiska samfund...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Ny kristen TV-kanal
Ny kristen TV-kanal

Donald Bergagård, Holger Nilsson och Ralf Johansson samtalar om frågor krin...
Apokalyps
Apokalyps

Spänningen mellan Ryssland och NATO blir alltmer uppenbar. Dmitrij Medvedev,...
Kärnvapenrisk
Kärnvapenrisk

Det är inte någon skrämselpropaganda som vi för fram, det är var experter bedöme...
Putins kärnvapen
Putins kärnvapen

Det visar nya avslöjande dokument. Idag den 28 februari så är det en mängd a...
Mörker över världen
Mörker över världen

Rapport efter rapport talar om detta – dags att alla förstår allvaret. Det...
Sådd och skörd
Sådd och skörd

Nu skördar Sverige att man vänt sig bort Guds bud! Vi har nu fått rapporter...
Harpazo
Harpazo

Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Det stora avfallet – Apostasia

Det stora avfallet – Apostasia
Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Snärjande tider kommer

Snärjande tider kommer
Jonas börjar tala vid 30.00....Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024