Lördag 24 februari 2024 - Kl. 22:24 v.08

2 mars 17.00:
Askeryds missionshus
17 mars 11.00:
Pingstkyrkan Ronneby

Betala med Swish!

Swish: 123 305 5357

Eller scanna koden nedan i din Swishapp.


Viktig bok


 > Läs mer
_________________

Aktuell bok

Läs mer

__________________

Väckande bok

> Läs mer!


När kommer Jesus?

> Ladda ner!


Själaspis

 > Läs mer!


Profetiska tider

Ladda ned som PDF!


Han & hon - Livsviktig relation

Läs mer!


Yttersta tiden

Ladda ner som PDF!


Lättläst bok!

Läs mer!


Intressant bok!

Läs mer!


Uppenbarelseboken

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Dags att ta Gud på allvar

Ladda ned som PDF


Dags att vakna upp!

Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Ladda ner som PDF!SENASTE NYTT

Andligt sovande

Fem tecken på att man är detta.

Det är nödvändigt att vakna upp ur den andliga sömnen om man skall vara redo när Jesus kommer.

Vi har nu ytterligare en artikel om andlig sömnaktighet. Det beror på att detta är mycket rådande i vårt land. Det är också så att Jesus varnade för att det skulle inträffa strax före det att Han kommer åter.

Det är ett av de största tidstecknen som en pingstpastor uttryckte det. Eftersom detta är något som Jesus varnar för i Matt. 25 kapitel så måste vi också varnade för det om vi skall vara Kristi tjänare.

Att inte gör det är en försummelse, varningarna bygger alltså på bibelordet och slutet av det vi läser i Jesu undersving är att hälften blev utestängda från bröllopsfesten. Frank Mangs insåg faran och uttryckte sin oro genom att säga: Vågar jag tro att 50% är redo? Så illa kan det vara och det kan vara värre. Därför är det vår plikt att lyfta upp detta för att inte människors skall bli kvarlämnade då Jesus kommer. Detta borde vara obligatoriskt i alla församlingar.

Vi publicerar här en artikel som handlar om tecken på att man sover andligt, den är från engelska översatt: Fem tecken på att du kanske sover andligt

I Matteusevangeliet läser vi liknelsen om de tio jungfrurna (fem visa och fem dåraktiga), som väntade på brudgummen. Det är en intressant liknelse, och bland dess många punkter för studier finns den tankeväckande uppenbarelsen att "medan brudgummen stannade, slumrade de alla och sov" Matt. 25: 5. Alla tio jungfrur sov.

Att sova är en naturlig sak att göra, men som kristna rekommenderas vi att vakna ur sömnen ~ Rom. 13:11; Och att inte sova som andra gör, utan att titta på och vara nykter.

Ni är alla ljusets barn och dagens barn: vi är inte av natten eller av mörkret. Låt oss därför inte sova som andra; Men låt oss se på och vara nyktra..1.Thes. .5:5 – 6

Vad innebär det att sova andligen? I Bibeln finns ordet "sömn" i 1 Tess. 5: 6, kommer från det grekiska ordet katheudó som betyder "att sova" och när det används metaforiskt betyder det "att ge efter för lättja och synd och vara likgiltig för ens frälsning." ~ Biblehub.

När vi väntar på vår Herre Jesu Kristi ankomst ... Kommer troende (som de fem visa jungfrurna i liknelsen) att hittas sovande? Vilka är tecknen på andlig likgiltighet? Läs mer om de fem tecknen som indikerar att du kanske sover andligt, som visas i mnemonic S-L-E-E-P.

Översikt: S - Si avsiktligt L – har Lack Of LoveE - blir E mpowered av köttet. E - är Intrasslad med The Affairs Of This Life - lev ett Prayerless liv. Troende beskrivs som sovande när de: S uppsåtligt

Den kristne som avsiktligt syndar, som njuter av synd och som gör ursäkter för att vanemässigt synda, sover andligen. Den obotfärdige troende kan inte effektivt vara ett vittne för Herren och kommer säkert att släpa efter i den kristna rasen.

Läs vad aposteln Paulus sa, "Jag disciplinerar min kropp och underkastar den: så att jag inte på något sätt, när jag har predikat för andra, själv skulle vara en bortkastad [avvisad, icke godkänd, betraktad som en förfalskning]." 1 Kor 9:27. Det är därför mycket viktigt att vi inte låter synden härska i våra dödliga kroppar, att vi lyder den i dess begär. att bli slavar under synden ~ Rom 6:12 – 16.

Det är inte okej att låta syndiga handlingar behärska oss, det är dags att vakna upp till ett rättfärdigt liv! Låt oss lägga undan varje tyngd och den synd som så lätt ansätter oss, och låt oss med tålamod springa det lopp som ligger framför oss. Att se till Jesus, vår tros upphovsman och fullkomnare. Hebr 12:1 – 2a.

L- har Lack Of Love

Om vi finner att vi hatar våra liv, hatar andra och till och med hatar det som rör Gud, då sover vi som troende inte bara, vi är oförmögna att vara sanningsenliga ambassadörer för Kristus.

Att ha brist på kärlek är det andra tecknet på att vi sover andligt, och det är också ett av tecknen att förvänta sig när vi närmar oss världens ände.

Många falska profeter skall uppstå och bedra många. Och eftersom ondskan skall överflöda, skall mångas kärlek kallna. Matteus 24:11 – 12a

Bibeln uppmuntrar oss att säga: "Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är från Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. för Gud är kärlek (1 Joh 4:7–8)

Låt oss därför be Gud att väcka vår önskan att lära känna honom och älska honom mer; att älska oss själva – vi, som är skapade till Hans avbild; och att älska andra som vi älskar oss själva.

E– drivs av köttet.

Att leva enligt våra köttsliga önskningar är ett annat tecken på att vi sover andligt. Och när vi verkar i ilska, girighet, hämnd, lust etc., erkänns vi snabbt som pretendenter och hycklare i kyrkan; utan några genuina vittnesbörd om att ha förändrat liv. Att vara bemyndigad av våra köttsliga instinkter är också en öppen dörr för att leda oss bort från Gud; för när vi inte har någon kontroll över våra andar, jämförs vi med en stad som är nedbruten och utan murar. Ords 25:28.

Ett av de viktigaste målen som kristna är därför att sluta göra köttets gärningar och istället visa Andens frukt (kärlek, glädje, fred, tålamod, mildhet, godhet, tro, mildhet, måttlighet ~ Gal 5:19 - 23) i våra liv.

Som troende bör vi inte få kraft av vårt kött, utan av den Helige Ande. Och oavsett de olika situationer vi befinner oss i bör vi "stå upp för situationen" som söner [och döttrar] till Gud och leva våra liv på ett gudfruktigt sätt. ty alla som leds av Guds Ande, de är Guds söner ~ Rom 8:14.

Detta är viktigt eftersom de som är i köttet [lever ett liv som tillgodoser syndiga begär och impulser] inte kan behaga Gud. För det köttsliga sinnet är fiendskap mot Gud, men att vara andligt sinnad är liv och frid. ~ Rom 8:1 – 8.

Eär Intrasslade med detta livs angelägenheter

Det fjärde tecknet på att vara andligt sovande pekar på troende som föredrar att leva sina liv enligt detta livs diktat; de blir så småningom fruktlösa konvertiter som avsiktligt inte lyder Guds befallningar.

Vi blir fruktlösa som kristna när målen att tillfredsställa våra behov i det här livet blir viktigast och viktigare än att lyda Guds bud.

Denna intrassling [att vara mer involverad] i livets angelägenheter är verkligen en yttre indikation på hur vi ser på Gud inombords. Vi antyder att Gud inte är mäktig nog att hjälpa oss att uppnå våra olika mål; och istället gör vi var och en saker, som Frank Sinatras sång säger, "My Way". Låt oss som kristna väcka vår tro på Gud och undvika de situationer där pengar, världens sätt och människor: Diktera våra val. Påverka våra beslut. Vänd våra hjärtan mot Gud.

.Det bör inte finnas några kompromisser i vår kristna tro. Kom ihåg att vi inte kan leva som andra människor gör, och det är inte möjligt för oss att tjäna två mästare. Gud har utvalt oss till att vara soldater, och för att behaga honom ska vi vara fria från intrassling och tjäna honom helhjärtat ~ 2 Tim 2:4.

P– leva ett strållöst liv.

Troende som inte inser behovet av bön [med bibelstudier och ibland med fasta] sover andligt och försvagas.

Ett liv utan bön, eller att leva ett liv utan bön, är det femte tecknet på att man sover andligen. och det är grundorsaken till nederlaget i det kristna livet.

Som kristna kan vi inte låta oss kastas omkring och misshandlas av motståndets, vedermödans och olyckans vindar. Det är inte vår del.

Även om vi inte är undantagna från tragedierna i detta liv, kan vi fortfarande bli segrare i varje situation vi står inför. Gud har lovat att "när du går genom vattnen skall jag vara med dig. Och genom floderna skall de inte svämma över dig, när du vandrar genom elden skall du inte brännas. inte heller skall lågan tändas på dig" ~ Jes 43:2.

En kristen är lika stark som sitt böneliv. Låt oss därför falla på knä och åkalla den levande Guden att stärka oss. att befria oss, och att göra en väg. Gud är bara en bön bort och vi kan inte vara för upptagna, för sårade eller för deprimerade för att be. . . Kom ihåg att alla våra andliga strider utkämpas och vinns på våra knän.

Återuppväck ditt böneliv Den kristnes böneliv måste utvecklas och stärkas, för det är vår plats för skydd och tillflykt. Bön är den viktiga linjen för anslutning till Gud, och det är ett sätt att förbli i Kristus.

NOTERA: När alla våra ansträngningar badar i bön till Gud blir våra liv meningsfulla och fruktbara [åstadkommer mycket]; för utan honom kan vi inte göra någonting ~ Johannes 15: 5. Låt oss inte längre förbli "under de omständigheter" vi befinner oss ... Stå upp och be! Låt oss frimodigt gå till nådens tron, så att vi kan få barmhärtighet och finna nåd att hjälpa i nödens stund.

Artikeln är översatt med automatöversättning. Hela artikeln på engelska med bilder finns på denna länk: https://apinpointoflight.wordpress.com/2018/11/21/five-signs-you-might-be-spiritually-asleep/


Holger Nilsson

Publicerad: 2023-09-16 | Permalänk |

Fler artiklar

Liknande artiklar
Väck de sovande!
Väck de sovande!
Var med och väck för det handlar nu om att väckas för att vara redo då Jesus kommer! Vi vill påstå att det är kris när det gäller budskapet om att Jesus kommer åter. Det är näst intill totalt tystnad om detta. Det är Bibelns näst största oc...
Vaksam eller sovande?
Vaksam eller sovande?
Det är den stora och avgörande frågan som vi alla måste ställa oss. Detta är kopplat till Jesus återkomst – ändå är det många andligt sovande nu. Jesus själv varnar kraftigt för detta: ”Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv,...
Sovande eller vakande?
Sovande eller vakande?
Hur är vårt förhållande till den allvarliga utveckling som är för handen? Här kan vi pröva oss alla. Vi kan ha olika förhållningssätt, förstå allvaret eller att bortse från det. Det som nu håller på att utvecklas inför våra ögon med tanke på k...
Överleva andligt och dö för Jesus
Överleva andligt och dö för Jesus
Det kan också bli en verklighet i vårt land. Det som är allra viktigast är att överleva andligt i kommande dagar. Kanske när det inte går att samlas som vi nu gör i kyrkorna och kapellen.  Redan under pandemin så gick det inte på närmare tv...
 Sovande kristna
Sovande kristna
Om inte det sker ett uppvaknande så kommer det att sluta illa, läs Matt.25:1-13. Den bild som Jesus ger är att många inte kommer att vara redo då han kommer trots att man hade som inriktning att vara det. Det är dags att tala klartext: Situ...
Sök på Flammor
Flammor på Youtube

Ny bok!
Nu har tiden kommit för avslöjandet av hur stora delar av svensk frikyrklighet har förändrat undervisningen om den yttersta tiden och Jesu återkomst.

Läs mer: Boknyhet! | Flammor - profetisk tidskrift


Senaste artiklarna
Harpazo
Harpazo

Elonora Lathi skriver om detta i sin bok När allting blir annorlunda. Efter...
Varning
Varning

Nu understryks återigen det allvarliga hotet som finns om krig. Så här skri...
Fattar vi?
Fattar vi?

Vår generation i Sverige upplever ett hot som vi inte tidigare gjort, hotet bes...
Sverige hotat
Sverige hotat

Sverige befinner sig fortsatt i ett allvarligt säkerhetsläge. Så här skriver...
Europa fruktar
Europa fruktar

Europa rustar sig för vad Putin kan tänkas göra. Krigsretoriken likaväl s...
Farlig tid
Farlig tid

Och nu larmas det om än farligare tider. Så här skriver TT: ”De närmast...
Det stora avfallet – Apostasia
Det stora avfallet – Apostasia

Författare till boken är Elonora Lahti. Så här skriver Elonora: ”Vi har haft...
Populära artiklar 2024
Jesu tillkommelse eller världskrig?

Jesu tillkommelse eller världskrig?
Kan det finnas någon vägledning i denna fråga? Naturligtvis kan vi inte med b...

Vakna Europa

Vakna Europa
I sitt tal riktade sig Niinistö särskilt till Europa och uppmanade kontinenten...

Vedermödan

Vedermödan
Då kommer halva jordens befolkning att dö. De krigsmoln som syns nu kan...

Snärjande tider kommer

Snärjande tider kommer
Jonas börjar tala vid 30.00....

Inbjudan

Inbjudan
20 jan 10-18 Betel Klädesholmen 3 feb 10-18 Allianskyrkan Varnhem...Tidsmaskin

ANNONS:

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?

Kristen Topplista från JesusSajten.se Blogghubb

© www.flammor.com 2002 - 2024