tisdag 23 oktober 2018 kl. 17:55 v. 4310 Nov. 16.00 och 18.00:

Equmeniakyrkan Nybro


Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Aktuell bok


Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Läs mer!


Ser vi det största tidstecknet? - Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ser vi det största tidstecknet?

Vi har nu inför våra ögon det största av alla tidstecken som Bibeln ger oss på att vi lever nära Jesu andra tillkommelse, nämligen Israel. Ingen kan undgå att se detta inte bara på världskartorna, utan vi påminns nästan dagligen genom nyhetsmedia om landet. Det är den ena sidan av myntet, men ser vi den andra, den profetiska sidan?

Det är en viktig fråga. Gör vi inte det så har vi ändå missat det tilltal som är profetiskt genom landets existens och folkets återvändande dit. Saknas den profetiska dimensionen behöver vi gå till bibelordet för att finna vad det har att säga om det som nu sker. Låt oss bara se på några av alla de förutsägelser som nu är så aktuella kring Israels land och folk. Vi kan börja med det judiska folkets församlande till landet Israel. Det finns ett 60-tal profetiska förutsägelser om detta i GT och dessa handlar om församlandet som nu sker. Vi vet att judarna en gång fördes tillbaka till sitt land efter den babyloniska fångenskapen, men det är inte om det som dessa profetior handlar om. När det gällde det återvändandet var det bara från ett väderstreck man församlades, men nu handlar det om att komma tillbaka från olika länder och väderstreck, det framgår av flera profetior där det exempelvis lyder så här: ”samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn” Jes. 11:12, ”Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig. Jag skall säga till länderna i norr: "Ge hit!" och till södern: "Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände” Jes. 43:5-6, ”hämta dem ur alla länder” Jer. 23:8, ”Se jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn” Jer. 31:8, ”Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.” Hes. 36:24.

Det som omtalas här, sker nu när judarna dagligen återvänder från olika länder. Hur skulle vi kunna undgå att se detta och denna tydliga koppling till profetiorna? I dessa kan vi också finna märkliga detaljer om på vilket sätt återvändandet skall ske. Så här heter det i Jes. 60:8: ”Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?” Judarna kommer i dag tillbaka till sitt land i stor utsträckning med flygplan. När profetiorna uttalades fanns det ju inga flygplan, men beskrivningen är ändå den att de skall komma farande i luften. Det var helt säkert obegripligt då profetian uttalades, men nu vet vi i vår tid hur uppfyllelsen av denna sker. När de jemenitiska judarna skulle transporteras till Israel med flygplan, efter staten Israels bildande, så hade dessa judar aldrig sett några sådana farkoster. De kände dock till de heliga skrifterna och citerade detta bibelord när man skulle färdas till Israel med flygplanen. Så förverkligades det som profeten Jesaja uttalat ca 2700 år före dessa händelser. Tala om att vi lever i profetiska tider där profetiorna får sina märkliga uppfyllelser!

Vi skall se på fler profetiors uppfyllelse i vår tid. När det gäller landet Israel, var det bara för ett sekel tillbaka, till stora delar ett ökenområde. När sedan judar från olika delar av världen flyttade till detta landområde började de att bevattna och odla upp ökenområden. På detta sätt gick de profetiska förutsägelserna, som talade om detta, i uppfyllelse. Så här lyder några av dessa profetior: ”Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.” Jes. 35:1. ”Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård.” Jes. 51:3. Dessa ökenområden i Israel som förvandlats till bördig mark, predikar också till vår tid om profetiornas uppfyllelse! Ja, mer än så, man kan med egna ögon se resultat av hur Israels land har förvandlats från öken till områden där man i dag bl a odlar frukter. Dessa frukter sänds sedan till olika länder i världen. Man kan säga att dessa frukter blir som vittnesbörd om profetiornas uppfyllelse. Så här lyder nämligen profetians ord: ”I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.” Jes. 27:6. Det är hela 80 % av den odlade frukten som sänds på export, på så sätt fylls världen med deras frukter, precis som profetian säger! Detta sker genom att folket, efter en nära 2000-årig förskingring, är tillbaka i det land där de tidigare bodde. Bara detta är helt unikt, nämligen att ett folk som varit bosatta i olika länder under så lång tid, fortfarande existerar som folk. Vi behöver inse hur unikt detta är. Ett folk som förlorat sitt land eller blir innevånare i ett annat land, överlever som folkslag högst tre-fyra århundraden innan de assimilerats. Så har alltså inte skett med judarna, de har förblivit som folk emot alla odds. Det finns faktiskt en garant för att de skulle bestå som folk, den garanten är Gud. Han har lovat att detta folk inte skall upphöra så länge som skapelseordningen består. Denna garanti kan vi läsa om i Jer. 31:35-36: ”Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.”

Inga andra folk har fått en sådan garanti utställd. Inga andra folk har heller fått så mycket löften av Gud själv. Den är Han som själv står bakom dessa, det är därför som de kan uppfyllas oavsett om omständigheterna talar emot dessa löften. De har alltså fått löftet av Gud att återvända till sitt forna hemland. Att detta skett i vår tid, efter denna långa tidsperiod som förflutit sedan landet upphörde, är något som borde leda till att vi förstår hur unik vår tid är.

Ben Gurion läser upp Israels självständighetsförklaring 1948

Det var många turer innan nationen kunde återupprättas, men när det väl hände så skedde det med hast. Det var när David Ben Gurion reste sig upp på sabbatsaftonen den 14 maj 1948 i Tel Aviv och sade: ”Jag vill läsa upp Israels oavhängighetsförklaring.” På en enda dag förändrades bilden, judarna fick ett hemland att återvända till. Det judiska folket och staten reste sig ut ur historiens dunkel och steg fram på världsarenan.

Profeten Jesajas ord fick då sin uppfyllelse, han hade profeterat om detta under, hur landet skulle komma till liv med hast: ”Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?” Jes. 66:8. Det var inte bara att landet skulle komma till liv på en dag som Jesaja profeterat om, han profeterade också i samma andetag ”när födslovåndor börjar”. Klockan sex på morgonen dagen efter den nya statens bildande, ljöd sirenerna över Tel Aviv, det första egyptiska angreppet mot Israel var ett faktum. Det visade sig att Egypten inte var ensam i sitt anfall på den nyutropade staten, flera arabstater hade som målsättning att krossa den nya statsbildningen direkt. Dessa stater var Libanon, Syrien, Transjordanien och Irak. Födslovåndorna hade börjat… Dessa våndor har sedan fortsatt. Israel har tvingats in i ett flertal krig under sin relativt korta existens. Inte ett enda av dem hade man önskat. I princip kan man säga att landet inte haft en dag av verklig fred sedan dess tillblivelse. Likväl har man lyckats överleva och man kommer i fortsättningen också att göra det. Gud har nämligen inte låtit staten återuppstå för att förgöras. Syftet är ett högre.

Det ligger en förkunnelse i Israels återupprättelse som stat och folkets församlande dit. Det är en förkunnelse som nått hela världen. Den blir ett tecken för folken världen över, att Guds löften om att det som skulle ske, nu är en verklighet. Det blir en förkunnelse om en Gud som finns och vars ord man kan lita på, även om det mänskligt har verkat som att detta aldrig skulle kunna hända. Profeten Jesaja har talat om att detta tecken skulle bli synligt för världens folk. Så här profeterade han: ”Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.” Jes. 11:12. Profeten beskriver alltså det som att Gud ”skall resa ett baner för hednafolken”. Detta har rests i vår tid för att vi skall observera det. Kan vi omfatta hur stort detta är? Ett baner (”fälttecken”, Bibel 2000), är något som trupper höjde upp för att soldaterna skulle ha ett riktmärke. Det höjdes upp så att alla skulle se det. På samma sätt har det som nu skett med Israel och församlandet av judarna, blivit ett baner för världens alla folk. Det är meningen att detta skall vara ett profetiskt riktmärke och en förkunnelse. Även Jeremia profeterade om denna förkunnelse: ”Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” Jer. 31:10. Vi ser alltså att detta är Herrens ord till folken i världen och Han bjuder att detta skall förkunnas även till de mest avlägsna folk eller som det uttrycks ”kustländerna i fjärran”. Vi kan då fråga oss om vi lytt Herrens uppmaning att göra det? Betraktar vi situationen i Sverige, kan vi bara konstatera att vi varit dåliga på att följa denna Herrens uppmaning.

Det är ju egentligen en allvarlig sak, att försumma det som Herren bjudit oss att göra. Förkunnelsen om Israel och det som profetiskt sker kring detta land, har varit mycket blygsam om man ser till kristenheten i stort i Sverige. Vad kan det bero på? Att det finns ett motstånd mot Israel i Sverige, det är väl kartlagt. Enligt en undersökning som presenterades i Dagens Nyheter den 25 april 2005, var det bara 8 % av svenskarna som sympatiserade med Israel. Kan det vara så att man väjer för att tala om Israel, därför att man vet att det finns ett stort motstånd mot detta land? I så fall sätter man mänsklig hänsyn före det som Gud har bjudit. Att göra så är ju att svika kallelsen från Gud på grund av mänskliga hänsynstaganden. Vi behöver inse detta och sluta gömma oss bakom allehanda ursäkter. Nu är det dags att träda in i en profetisk funktion och tala det som Herren bjudit oss. Profeterna tog inga hänsyn till vad människor tyckte och tänkte, de bar fram ordet som Gud givit dem. Detta är att vara en profetröst i tiden. Det är kanske inte alla gånger det lättaste, men det är vad Herren bjudit oss att vara och därför är det viktigt att göra upp med mänsklig feghet och att vara Herren trogen. Om vi förkunnar det som vi är uppmanade att göra, så blir en profetisk förståelse upprättad. Denna förståelse, inte minst kring tidstecknet Israel, borde leda till att vi inser vad detta är tecken på, nämligen att vi lever nära Jesu andra tillkommelse. Det som nu sker är signaler till denna händelse, inte bara för världens befolkning i stort men också för folket som bor i den återupprättade staten. David Ben Gurion verkar ha förstått den profetiska betydelsen av vad som hände 1948, han sa då: ”Vårt nya land uppfyller Hesekiel kapitel 37 och vi kan höra fotstegen av Messias.”

Vi kan också säga att vår Messias, Jesus Kristus, är nära! Det är budskapet som nu når oss genom det som skett i vår tid. Inser vi att mångtusenåriga profetior nu går i uppfyllelse? Gör vi inte det, är det dags att vakna upp inför detta!


Holger Nilsson

2008-11-01 | Permalänk |
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Sök på Flammor
Flammor på Youtube - följ!
Predikantpool
Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!

NU - kraftigt nedsänkt pris!

Senaste artiklarna
Pastorsutbildningen
Det har i den kristna debatten på senare tid, allt mer kritiserats den past...
Öppet brev till pastorer
Bästa pastor! Situationen för den kristna tron i vårt land är allt annat...
Nu är det omvändelse som gäller!
Nu är det dags att sluta att skjuta på beslutet – omvänd dig medan du...
Jesus förvandlar liv!
Genom historien finns det miljontals människor, som ärligt och uppriktigt k...
130 000 raketer mot Israel!
Vilket land skulle stå ut med att ha cirka 130 000 raketer riktade mot sig?...
Närradiosändning i Vetlanda
Premiärsändning på YouTube från Holgers närradioprogram i Vetlanda. Tryck på spe...
Flammor som pdf
Nu går det även att prenumerera på Flammor som pdf. Vi vänder oss särski...
Populära artiklar
Kontakta oss
Om du har frågor om Flammor, är det bara att kontakta oss!Det gå...
Kampen om Jerusalem och tempelplatsen - Holger Nilsson
Kampen om Jerusalem och tempelplatsen - Holger Nilsson Pu...
ISRAEL
130 000 raketer mot Israel!
Israel 70 år 2018
Israel 70 år
Israel 70 år
Israel 70 år
Debatt på sandaren.se
Insändare i Sändaren
Insändare i Hallmedia
Ryssland hotar Israel
Gud räddade Israel 1973
Dramatik i Israel
Palestinskt dubbelspel
Judarna flyr nu till Israel
Betald terrorism i Palestina - Holger Nilsson
Ett Guds under i Gaza-kriget - Holger Nilsson
Betald terrorism i Palestina - Holger Nilsson
Uppfostrade till att hata - Holger Nilsson
Guldgossarna Abbas och Arafat - Holger Nilsson
Palestinierna avlönar terrorister - Holger Nilsson
En ständig kamp mot Israel - Holger Nilsson
Striden om Tempelberget - Holger Nilsson
Hamas bär det totala ansvaret - Holger Nilsson
Hamas stadgar - Holger Nilsson
Hamas dödar sina egna barn - Holger Nilsson
Hamas lär barn att döda judar - Holger Nilsson
Hamas och Gaza - Holger Nilsson
Hamas väljer krigets väg - Holger Nilsson
Förbundsarken återupptäckt? - Holger Nilsson
Ett nytt tempel i Jerusalem - Holger Nilsson
Guds kärlek till judarna - Holger Nilsson
Fynd i Israel bäddar för konflikt - Holger Nilsson
Nu formas Gogs krigståg - Holger Nilsson
Ledaren för Gogs krigståg? - Holger Nilsson
Ödesdigert beslut - Holger Nilsson
Antisemitismen ökar kraftigt - Holger Nilsson
Spänningen stiger i Mellanöstern - Holger Nilsson
I Egypten ber man om judarnas död - Holger Nilsson
Fel väg valdes i FN - Holger Nilsson
Irans hot mot Israel - Holger Nilsson
Hatet mot judarna - Holger Nilsson
Vem ligger bakom hatet mot Israel? - Holger Nilsson
Genom vilka redskap uttrycks hatet mot Israel? - Holger Nilsson
Ödesmättad kamp om Jerusalem - Holger Nilsson
Vem har rätten till Jerusalem? - Holger Nilsson
Begäran om Palestinsk stat - Holger Nilsson
Palestinsk stat - ett ogrundat krav! - Holger Nilsson
Arabisk revolution - får Israel betala priset? - Holger Nilsson
Palestinier och Hamas avslöjar sig - Holger Nilsson
Israel lever på en vulkan - Holger Nilsson
Israel - ett profetiskt tecken - Holger Nilsson


Tidsmaskin


Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018