Jesus kommer snart! - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad mars 2002

 

 

Alltmer tyder på att vi lever i den yttersta tiden innan Jesu andra tillkommelse. Det är de olika tidstecknen som finns angivna i vår Bibel som anvisar detta.
Det finns förutom dessa bibliska profetior, profetiska budskap som frambärs. Dessa skall naturligtvis prövas, men å andra sidan skall man inte förakta profetiskt tal säger skriften: 1 Tess.5:20-21.
Vi skall i vår serie Profetiska utsagor, denna gång presentera en profetia som talar om att vi lever i den sista tiden. Den kan på så sätt ses som ytterligare en fingervisning utöver de tidstecken som vi ser i vår tid.
Det är en äldre kristen, Gösta Tidefors i Mölndal som sänt oss följande berättelse om det profetiska budskap som han i ett möte i Mölndal lyssnade till. Så här är hans berättelse om detta: 
”Det har nu gått 40 år sedan vi i vår församling, Pingstkyrkan, Mölndal, fick lyssna till ett högst märkligt budskap från Herren.


Det var så att på våren 1961 hade vi besök av kinamissionären Einar Karlsson.
Efter en gripande förkunnelse om sitt missionsarbete följde ett budskap i tungor genom äldstebroder Hugo Thulin och uttydningen gavs genom Einar Karlsson, då han ännu var kvar i talarstolen.
I detta märkliga budskap framhöll Herren att: 
”HAN  I DEN GENERATION SOM NU ÄR (en generationstid ca 33 år) SKALL UTFÖRA SINA VÄLDIGA GÄRNINGAR,   -    TY I DEN KOMMANDE (den därpå följande) SKALL JESUS HÄMTA SIN BRUD.
Detta  budskap gjorde mig särskilt förundrad, ty det framhöll en särskild tidsangivelse av generationstider.

Varför jag nu efter gångna 40 år tar mig för att skriva härom, är att en generationstid nu gått och vi har kommit in i den därpå följande generationen, då Jesus skall hämta sin brud, enligt detta profetiska budskap. 
Det är för mig nu högst angeläget att nå ut med det budskap vi fick lyssna till söndagen 19 mars 1961. Genom detta budskap kunde man förvänta sig stora händelser. 
Detta har i sanning uppfyllts med det stora tidstecknet Israel, ty två av de största händelser i dess historia har nu gått i uppfyllelse.


Det första var då de 1967 fick tillbaka sin gamla huvudstad Jerusalem.
Sedan har vi den andra stora händelsen som gått i uppfyllelse. Det är den stora invandringen ”det andra exodus”. (Hur judarna drar ut från länder för att återvända tillbaka till sitt gamla fäderneland).
Det är vad världen fått bevittna och det är det största sedan uttåget ur Egypten för cirka 3500 år sedan. Jer. 23:7-8.
Dessa stora händelser skedde nu i den första generationstiden. Vi  har nu kommit in i den generationstid under vilken, enligt det profetiska budskapet, Jesus skall hämta sin brud. 
Inför vad som nu sker i vår tid och vår generation, frågar man sig: Har det tagits för lite del av det profetiska ordet, så man står frågande inför vad som nu sker?
Man frågar sig även: Förhåller man sig väckelse genom att ej ge akt på tidstecknen, vilka borde vara en källa till väckelse, som aldrig tidigare?
Därför är det högst viktigt för oss att akta på det profetiska ordet, ty det är Guds röst i tiden.
                                                                        *
Det budskap som vi här tagit del av stämmer till eftertanke. 
Bibeln säger att vi inte kan veta ”dagen eller stunden” för Jesu tillkommelse. Mark.13:32
Det som står i denna vers är att vi inte kan veta dag eller stund, alltså en närmare tidsprecision är omöjlig att förutsäga.
Däremot framgår det av Jesu undervisning om tidstecknen, att de ger orientering om när  vi kan vänta att han kommer igen - annars vore ju  hans undervisning om tidstecken utan  någon mening. 
Tidstecknen är ju för att vi skall få visshet om vilken tid det handlar om. Det slår Jesus fast: ”När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.” Mark. 13:29.

 

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com