Det antikristliga kontrollsamhället byggs nu upp - Holger Nilsson                              


Publicerad augusti 2004

 

EU är på väg emot det antikristliga kontrollsamhället som Bibeln förutsagt och varnat för. Stadigt, steg för steg, så byggs detta upp. I år tas nya steg. Allt går mot den fullfjädrade kontrollen över medborgarna. Vi är snart framme vid detta. Det finns ett genomtänkt uppbyggande av detta kontrollsystem och snart har snaran dragits åt kring medborgarna. Då är det för sent att ta sig ur detta. Bytet är fångat och vilddjuret, Antikrist, står redo att ta sitt byte. Detta är på inte sätt någon skrämselpropaganda, som de som inte vill inse verkligheten, brukar avfärda alla allvarliga budskap med. Man kan aldrig göra sig en större björntjänst än att på det sättet vifta bort såväl de profetiska varningar vi har i Bibeln, som den verklighet som nu alltmer bekräftar dessa. Vi skall här visa på vad som är på gång i EU. Vi har sparat en TT-artikel som var införd i Smålands-Tidningen den 4 november 2001.

Rubriken såg ut så här:

EU bevakar världen

Sedan inleds artikeln så här:

”Från 2008 kan forskare och beslutsfattare i EU ha tillgång till ett globalt övervakningssystem. Data från satelliter och jordbaserade instrument ska föras samman i en övervakningscentral. Det är kontentan av ett beslut som EU:s forskningsministrar tog nyligen. Projektet kommer att utarbetas som ett samarbete mellan EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.”

 

Detta skrevs alltså 2001, sedan dess har arbetet på övervakningssystem utvecklats hela tiden. En del anar inget av vad som håller på att ske. Den som har fått profetisk undervisning om att en stormakt skall uppstå i den yttersta tiden och att den kommer att genomföra ett kontrollsystem av aldrig tidigare skådat slag, ser nu den bilden formas mitt framför våra ögon. Det finns även icke kristna som ser vad som håller på att hända och inser faran i det som nu utvecklas. En av dessa är Pär Ström. Han är författare till boken Övervakad.


Pär Ström ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev som heter Big Brother Bullentin. Vi skall här återge en del från nyhetsbrevet utgivet den 26 mars. Så här lyder inledningen:

 

”Igår antog EU:s stats- och regeringschefer ett åtgärdsprogram mot terrorism. En av punkterna man vill genomföra är obligatorisk lagring av ”trafikdata” från telefon- och datatrafik. Om detta förverkligas är det ett mycket långtgående steg, eftersom det rör sig om mycket känslig information som i så fall lagras om hela EU-befolkningen.”

Lite längre fram i nyhetsbrevet ges exempel på vad som hör till detta begrepp ”trafikdata”:

- Vilka internetsajter vi besöker, och när.

- Vilka sökord vi matar in i Google och liknande sökmotorer, och när - Vilka vi skickar epost till eller tar emot epost från, och när, samt rubriken.

- Vilka vi ringer (eller faxar) till eller tar emot samtal från, och när (gäller både fasta nätet och mobiltelefoner)

- Var vi rör oss geografiskt, och när, med mobiltelefonen igång (alltså promenader och resor)

- Vilka vi skickar SMS till, eller tar emot SMS från, och när.

Denna information kan sammantaget ge en mycket detaljerad bild av en människa, och avslöja hennes innersta hemligheter i termer av vänner och relationer, åsikter, intressen, hälsa och planer. Det finns till exempel redan programvaror som utgående från en datamängd av det aktuella slaget utför så kallad ”social mapping”, vilket innebär att en karta ritas upp som grafiskt visar människors umgängeskrets och vänskapsband.”

Slut citat.

 

Det diskuteras vidare i nyhetsbrevet om hur lång tid myndigheterna tänker kräva att trafikdata ska sparas. Skulle det bli som i Italien som redan kring nyår antog en lag om obligatorisk lagring av trafikdata, så handlar det om 5 år.

Det innebär alltså att myndigheter skulle upp till 5 år efteråt, skulle kunna se efter var en person befann sig med mobiltelefonen en speciell dag!

 

Med anledning av de åtgärder som nu föreslagits i EU, kommenterar Pär Ström det på följande sätt:

”Det är en sak att sätta en misstänkt person under digital övervakning, men det är en helt annan sak att i förebyggande syfte övervaka hela Europas befolkning.” Hur sant är inte detta och hur ytterst anmärkningsvärt är det inte att man nu börjar övervaka hela Europas befolkning. Det borde leda till de mest våldsamma protester! Det är under täckmanteln ”terroristbekämpning” som man nu sätter övervakning på EU:s medborgare. Den som lyssnade på P1-radions program Studio Ett den 26 mars, kunde där få beskedet att: ”Drygt 30 av EU:s 57 åtgärder har ingen betydelse för terrorister. Man får med andra grupper i detta kontrollnät” Detta besked gavs av Janne Flyghed i detta program. Flyghed är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Det är alltså mer än hälften av dessa EU:s åtgärder som inte berör terrorister! Men ändå förs de fram som argument för att genomföra dessa. Det handlar om att kontrollera EU:s medborgare. Vad innebär det för framtiden?

 

Vi har under en längre tid varnat för den stormakt som nu uppstått i Europa och att den kommer att genomföra ett gigantiskt kontrollsystem. På något sätt måste ju detta system kunna motiveras för att medborgarna skall finna sig i det. Nu när det sker, så smälter detta in på ett naturligt sätt i den samhällsbild som vi fått. Ytterst få protesterar. Ytterst få förstår vad detta betyder för framtiden. Men den som har studerat det profetiska ordet ser och förstår vad som nu är i görningen, och hur slutet blir. Det är den moderna tekniken som gjort att denna enorma kontroll över medborgarna kan nu bli en verklighet.

 

En generation tidigare hade det inte varit möjligt. Ja, även för endast en del år sedan hade det inte heller varit det.

Den moderna tekniken som prisas av så många, har samtidigt blivit det redskap som gör det möjligt till denna gränslösa övervakning. En som insett detta är en av våra främsta experter på detta område, Jan Fresee. Fresee är datainspektionens förre chef.

Jan Freese, till vänster

I ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon den 27 april, som handlade om övervakning p g a mobiltrafik, sa Freese angående detta: ”Genom telefonen kan du i stort sett göra allt. Inga gränser. Allt är möjligt. Avslagen telefon kan man avlyssna”

Vi citerade Freese i Flammor nr 4,1998. I det citatet konstaterar han redan då: ”Skulle alla möjligheter som finns, utnyttjas - framstår Orwells 1984 som rena idyllen.”

 

Det vi har skrivit om i denna artikel är en bild av den otroliga värld som vi nu befinner oss i. Hade någon sagt detta för bara några år sedan, så hade den nog inte blivit trodd. Än värre är det när man inte vill tro på den bibliska profetian om ett kontrollsamhälle som skall skapas i den yttersta tiden.Nu har dock verkligheten hunnit ifatt den profetiska förutsägelsen, detta oavsett om man vill tro det eller ej. Detta visar på att vi lever i den yttersta tiden och vi kan förstå att vi med hast har närmat oss både Antikrist framträdande och Jesu andra tillkommelse. Det är därför som vi har tagit med dessa redogörelser om vad som håller på att hända i den europeiska stormakten, alltså att försöka väcka inför vad dessa tidstecken vill säga.

 

I den bibelbok som ger oss den profetiska bilden av yttersta tidens stormakt och kontrollen över medborgarna, Uppenbarelseboken, sägs bland annat i dess inledning: ”saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den.” Upp.1:4. Här får var och en pröva sig om vederbörande lyssnar och tar vara på profetians ord om vad som skall ske i den yttersta tiden. Det är en viktig fråga, ty det handlar om salighet eller ej. Därför är det bekymmersamt att det förkunnas så lite om profetians ord som finns i Uppenbarelseboken. Hur skall då folk kunna ta vara på dess budskap om man inte får höra det?

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com