EU:s vilddjursnatur visar sig alltmer - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad juni 2002

 

"Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet." Upp. 13:1.
Utvecklingen i Europa mot den vilddjursstat som det profetiska ordet tecknar, blir alltmer tydlig. Vilddjuret kommer att tysta och krossa allt motstånd i sin maktfullkomlighet. Uttrycken för att lägga motståndarna under sina fötter kommer allt tätare. Många gånger sker det genom små steg som gör att gemene man inte ser faran och vad slutet av detta blir.
Den som har förmåga att lyssna till de olika signaler som går ut ser dock vart vi är på väg. Den 12 juli 01,  kunde man i radions nyhetsprogram få bekräftelse på något av det ovannämnda. Där framkom att man diskuterar att upprätta register över anhållna demonstranter. Som bekant ökar demonstranterna och protesterna mot EU. Nu vill man alltså försöka att  få kontroll över sådana yttringar. 


Samma dag kunde man höra att den belgiske utrikesministern förde fram åsikten att länder i EU inte skulle få genomföra folkomröstningar om man inte var säker på utgången! 
Man undrar först om man hört rätt. Det verkar bara vara så att dessa folkomröstningar skall ge sken av att man har något att säga till om och att man kan välja väg.
Den belgiska utrikesministerns uttalande debatterades i P 1:s program Studio Ett. En av de medverkande i programmet stämplade hans inställning som ett antidemokratiskt tänkande och att det var allvarligt för hela EU-konstruktionen.
Han trodde vidare att den uppfattningen som utrikesministern i Belgien hade, var en spridd uppfattning bland EU-topparna. Debattören påpekade även att när Sverige gick till folkomröstning om EU var det stående argumentet: "Det är ingen oro för Sveriges del, vi har ju vår vetorätt." Men nu är det så att det inte finns någon vetorätt för småstater. 
Vi har sett allvarliga tendenser på frihetens begränsningar sedan Sverige beslutade att gå med i EU. Där det fortfarande finns någon frihet, där skall också denna tyglas och omintetgöras. 
Vi har sett detta i exemplet med Irland. Irland var nämligen det enda land inom EU som genom en folkomröstning skulle säga sin mening om Nice-fördraget. När nu irländarna hade oförskämdheten att säga nej till Nice-fördraget, då fördes åsikten fram, som vi här har omtalat, att länderna i EU inte skulle få ha folkomröstningar om man inte var säker på utgången! Det kommer inte att ha någon betydelse vad folket har för uppfattning. 


EU:s  utrikesministrar har samfällt förklarat att Nice-fördraget skall drivas igenom utan förändringar. Detta innebär att folket i medlemsländerna får sedan tycka vad de vill, t ex irländarnas nej saknar betydelse. 
Nice-fördraget är som ett steg emot Europas förenta stater. Det är också början på att bygga upp en militär stormakt. Nu börjar vilddjursnaturen visa sig allt tydligare. När detta blir uppenbarat, då börjar en del att dra öronen åt sig. Man börjar nu inse vart EU är på väg.

En av dessa är den åldriga politikern Ingrid Segerstedt Wiberg. Hon klargjorde i somras att hennes största misstag var att hon trott på EU. Hon förklarar nu att EU är inget fredsprojekt sedan EU börjat militariseras.Vi kommer ihåg argumenten när det gällde folkomröstningen om EU. Då var ett av de starkaste argumenten för EU, just att det var ett fredsprojekt.

 

En annan som också gett uttryck för liknande tongångar som Segerstedt Wiberg, är Siewert Öholm. I en krönika i Nya Dagen skriver han om detta under rubriken: "Allt oftare ångrar jag mitt ja till EU.": I krönikan skriver Öholm bl a: "Jag trodde jag röstade ja till ett gigantiskt fredsprojekt. Jag har i stället medverkat till att en ny

europeisk armé växer fram." Fredsprojekt - det var så EU presenterades och fördes fram för folket.

Nu börjar den verkliga bilden visa sig på område efter område - vilddjursnaturen. Fredsprojektet kommer att visa sig lika falskt som den ledare som kommer att ställas fram för folket - Antikrist, vilddjuret personifierat. 
Europas folk har blivit bedraget, några börjar nu inse det. Europas folk har gått i fällan. Nu behöver Europa profetröster som kan leda folket i denna situation.
Vi varnade kraftigt för denna utveckling i Europa redan före folkomröstningen, både i tidningar och radio. Förkunnare världen över har också belyst och insett vart Europa är på väg.

 
I Sverige är det dock tämligen tyst på detta område. Kanske vill man inte beröra frågan för att någon skulle kunna uppfatta det som en synpunkt på det politiska skeendet. Vi skulle heller inte skrivit en rad om detta, om inte Bibeln varnat för den stormakt som skulle uppstå i tidsålderns avslutning, och som vi nu ser inför våra ögon. Vi skriver inte om detta utifrån någon politisk ståndpunkt, det vill vi försäkra. Det är utifrån det profetiska ordet som vi skriver om detta.
Det är nu dags att också förkunnarna i Sverige tar bladet från munnen och ikläder sig den profetiska roll som vi är satta till att vara. Vi är inte kallade till att vara svans utan huvud. Vi skall med andra ord inte låta oss ledas utan vara ledare och vår ledstjärna är det profetiska ordet - 2 Petr. 1:19.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com