EMU kan bana väg för Antikrist - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad november 2003

 

Vart leder EMU-projektet som nu Europas länder samlas kring?
Ja, låt oss lyssna till några röster om vad de säger i denna fråga. Fler och fler röster talar om att EMU och euron bara är ett steg på väg mot ett federalt Europa - ett Europas förenta stater.
Carl Bildt gjorde detta i en artikel i Dagens Nyheter för en tid sedan. Nu börjar också svenska röster att tala om detta. Tidigare har vi hört det från andra håll i världen. Nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman, har uttryckts sig så här:
”Jag tror att EMU i nuvarande form är en omöjlighet. Endera bryter valutaunionen snart samman eller så leder den till något slags Europas förenta stater.”


Bernard Connolly var tidigare chefsanalytiker vid kommittén som övervakade den europeiska växelkusrsmekanismen, (ERM), Han besökte före folkomröstningen Sverige. I en TT-artikel i Smålands-Tidningen den 26 augusti, hävdar han att: ”EMU har alltid varit att skapa en ekonomisk, politisk och militär supermakt.”
Vidare anser Connolly att: ”Euron kommer att leda till sammanbrott, politisk oro, gatukravaller och på sikt till att demokratierna i Europa bryter samman. Den ekonomiska kraschen kommer att leda till att demokratin ifrågasätts.”
 

EMU är verkligen ett riskprojekt. Connolly är mycket dyster i sin framtidsbild av projektet. Han talar alltså om ett ekonomisk krasch som han tror leder till att demokratin ifrågasätts.
Det skulle leda till en framtida diktators möjlighet att få makten över folket. I en artikel i Kristdemokraten den 15 augusti,  så sägs det i den att:
”EMU är en struktur, som i sig själv gör det väldigt lätt för en framtida diktator att ta över Europa genom ekonomisk kontroll av dess invånare.”
Pusselbitarna faller på plats! Det är ett tänkt scenario, vi får se hur detta kommer att gestaltas.
Att det kommer en superledare med onda avsikter, det är i alla fall säkert, ty så säger profetian.
Vägen för Antikrist att träda fram, synes nu vara banad.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com