Snabba steg mot Antikrists rike - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad februari 2004

 

Vi vill med ovanstående rubrik visa på den utveckling som talar för att vi snabbt går mot profetiornas förutsägelser om Antikrists rike. Utvecklingen av såväl det profetiskt förutsagda antikristliga riket och märket går vidare. Utvecklingen kommer att leda fram till att dessa kommer att mötas vid den rätta tidpunkten. Det är mycket som tyder på att vi har närmat oss denna med hast.
 

När stormaktsriket är fullbordat och den tekniska utvecklingen kommit fram till slutmålet, dit den nu är på väg, så har vi också nått slutmålet för den profetiska förutsägelsen. Då kommer Antikrist stå redo att träda fram!
Det borde egentligen inte vara svårt att se att det förhåller sig så. Den som studerat det profetiska ordet får bekräftelse på bekräftelse, om vart vi är på väg.

       Här nedan ser vi rubriker som är förminskade, de är från LO-tidningen den 15 augusti. Rubriksättning är till en artikel skriven av Martin Lindblom.

 

Artikeln handlar om det konstitutionsförslag för EU som nu är högaktuellt. Så här skriver artikelförfattaren:
”Konstitutionsförslaget ger alltså EU-institutionerna monopol på all viktigare lagstiftning, avgörande inflytande över penningpolitiken, starka instrument för att koordinera ekonomisk-, social- och arbetsmarknadspolitik, kontroll över utrikespolitiken och skapar förutsättningar för upprättandet av ett gemensamt försvar. Kan man då längre hävda att EU i grunden är ett mellanstatligt samarbete? Med makt över lagarna, valutan och utrikespolitiken (inklusive krigsmakten) har EU fått alla de attribut vi brukar förknippa med en stat.”
       Vidare sägs i denna artikel: ”Konstitutionen utökar EU:s  befogenheter på ett 30-tal områden. Någon tydlig avgränsning av vad som är överstatens kompetens och vad som är medlems-staternas görs inte.” Slut citat.
I en utfrågning i riksdagen den 12 november så sades att EU kan utvidga sin kompetens utan att medlemsländerna tillfrågas!


Läs gärna om vad som sägs här ovan igen! Det är oerhörda saker som nu håller på att ske.
Många är nu tagna på sängen och överraskade av vad som sker. Inte kunde man tänka det som sägs här ovan, när man gick till omröstning om svenskt medlemskap i EU.
Redan 1994 varnade vi för vad som skulle komma. De som studerat Bibelns profetior är inte överraskade.
Samtidigt kan sägas att den som nonchalerar Bibelns profetiska undervisning, den anar förmodligen ingenting!
Det är nämligen så att utvecklingen på såväl det politiska området som det tekniska, smälter på ett sätt helt naturligt in i samhällsbilden. Det kommer aldrig att i nyheterna, som ges genom media, basuneras ut att det som nu sker är en profetisk uppfyllelse.


Denna undervisning måste ske från kristna talarstolar, annars är risken stor att även Guds folk i okunnighet och förblindelse inget förstår av det profetiska skeendet och går rakt in i det antikristliga systemet, intet ont anande.
Vi lever i den sista tiden. Den församling som är en beskrivning av den andliga situationen för den tiden finns i det sista sändebrevet, det till församlingen i Ladiocea. Detta finns att läsa i Upp. 3:14-22.
I denna hälsning från Jesus, ges rådet att man skaffar sig ett andligt seende, ”så att du kan se” Upp. 3:10. Detta råd kan inte nonchaleras! Det kommer från Jesus själv.
 

Utan det andliga seendet ser man på dagens händelser bara som något som rapporteras av media.
I Uppenbarelseboken, finns beskrivningen av såväl det antikristliga riket som det antikristliga kontrollsystemet, med det så kallade antikristliga märket. Utan att ta vara på denna boks innehåll, eller bortförklara dess profetior, så kommer beredskapen att vara lika med noll. Likaså kommer det andliga seendet att saknas.
 

Det återstår nu för oss att välja väg. Skall vi upplysa om vad profetiorna har att säga om de händelser som nu utspelas inför våra ögon, eller skall vi försumma den undervisning som Gud givit oss i sitt ord?
Ansvaret är stort inför detta val.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com