Europa mot profetians uppfyllelse - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad maj 2004

 

Ju mer tiden går uppenbaras verkligheten om stormakten i Europa. Bilden som alltmer tonar fram visar allt tydligare på den profetiskt förutsagda bild som Bibeln ger.
Det ges en bild av ett vilddjur som utövar sin makt över dess medborgare. Denna bild gav vi redan före EU-omröstning 1994 och varnade i så väl denna tidning samt även i profan media för vad utveckling kommer att leda till.
En del lyssnade, andra föredrog att lyssna till politikers bild av framtiden och röstade in Sverige i EU.
Det finns nu många som ångrar att de lyssnade till politikerna. I programmet Uppdrag granskning, som visades i TV 1 vecka 7, spelades det upp vad dessa utlovat.
En intervju visades bl a med Thomas Östros, där han kraftfullt slog fast följande: ”Svensk alkoholpolitik skall bestämmas i Sverige och inte i Bryssel”
Detta uttalande kan i dag ses som ett stort skämt. Nu vet vi hur det blev med det - Intet! Nu flödar spriten in över våra gränser. Inte på över hundra år har svensken druckit så mycket.
Nu börjar skörden av detta synas. Alkoholskador som kostar samhället enorma summor.

Resultatet blir att samhällsekonomin försämras och välståndet minskar i detta land Men var det inte välståndet som skulle öka om vi gick med i Europaunionen?
 

Men ekonomin är inte det värsta, det är att många människors för tidiga död genom den stora alkoholförtäringen som vi fått tack vare vårt EU-medlemskap. Sveriges medlemskap orsakar människors död! Detta är en mycket allvarlig konsekvens, som det i dag tigs om.   TV-programmet var dock mycket avslöjande.
Avslöjande var också IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlssons uttalande om hur människor förleddes att tro på det som sades från olika politikers håll. Han sa rent ut att han trodde att EU-omröstningen inte hade fått den utgången om vi inte invaggats i trygghet om alkoholpolitiken.


Att Sverige fördes in i EU genom utspel som vilseledde väljarna är mycket allvarligt!
Vi borde få chansen till en ny omröstning. Politikerna vågar nu inte ens ge svenska folket möjligheten att folkomrösta om den nya EU-grundlagen som håller på att utarbetas. Flera länder i Europa skall få det, men inte Sverige.
Politikerna vet att många är missnöjda och känner sig förda bakom ljuset.
Vi hade inte behövt vara med i EU om man i Sveriges land hade lyssnat till Bibelns profeter istället för dagens politiker!
I Upp.13 kan vi se att stormakten i Europa tecknas som ett vilddjur som får makt.
Detta syftar både till den stormakt, som Bibeln säger skall uppstå på det gamla romarrikets territorium, dels också till hur vilddjuret blir personifierat genom den ledare som framträder och utövar makt på ett negativt sätt.
Hade vi i detta land lyssnat till profetiornas budskap, hade Sverige varit utanför stormakten i Europa. I Norge har man varit mer benägna att göra det och resultatet är att Norge är utanför!
Norge har haft två folkomröstningar i denna sak och vid bägge tillfällena har man sagt Nej.
Det är mycket anmärkningsvärt det som den norske författaren Toralf Gilbrant säger i sin bok EU i politik och profetia. På sidan 15 skriver han följande: ”Utan tvivel var det religiösa synsätt som blev ´tungan på vågen´ och avgjorde den norska EU-omröstningen 1972.”
 

Det var alltså det kristna synsättet på de bibliska profetiorna som avgjorde detta val. Den citerade boken kom ut före den andra omröstningen 1994. Hade den kommit ut efter omröstningen skulle nog återigen samma sak kunnat skrivas om att det kristna synsättet som avgjorde valet. Det var återigen så att de kristna i Norge på ett tidigt stadium lyfte fram Bibelns varningar för att ansluta sig till stormakten. Detta gav sånt eko att man i norsk TV, rikskanalen, redan den 12/1 1992 hade i det stora debattprogrammet ”Antenn ti”, en debatt med rubriken: ”EG och vilddjuret!” I detta program lyftes Bibelns profetior fram.
 

Så betydelsefullt var detta för Norges del, så att det spelade en avgörande roll i folkomröstningen.
Det kunde också avgjort valet i Sverige om vi hade förkunnat och nått ut med budskapet även i det här landet!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com