Varningens finger

Mene, mene tekel u-farsin,
så löd texten skriven av Guds finger,
genom hårda hjärtan den trängde in
och ännu budskapet i örat ringer.

Tydningen av skriften var ju klar:
Du är vägd på våg och befunnen för lätt,
och där satt en skara med tydligt svar
hur det blir om man inte lever rätt.

Ty med heliga ting man ej kan leka
för ostraffat ej man sådant kan göra,
och plötsligt man satt med ansikten bleka
därför att domen man nu fick höra.

Idag har ännu ej fingret skrivit sin text
och människor smädar, bespottar och ler,
allt medan syndamåttet stadigt har växt
dock finns en som allt både hör och ser.

En gång öppnas böcker där allt har skrivits
då skall vi få böjas för det som är rätt,
och vi skall bedömas för livet som givits
- må då vårt liv ej befinnas för lätt.

Skriv ut Skriv ut!


© www.flammor.com