Tystnadens sång  

 

Jag skulle vilja tvätta bort alla ord

alla ord som jag dränkes av

från det evigt brusande mediahav.

 

Jag skulle vilja tvätta bort alla ord

som under dagen tränger sig på

borta och där hemma i hemmets vrå.

 

Jag skulle vilja tvätta bort alla ord

som strömmar från luftens korridor

och träffar mig där jag vandrande går.

 

Jag skulle vilja tvätta bort alla ord

samt vandra de ljudlösas gång

och lyssna till tystnadens bländande sång.

Skriv ut Skriv ut!


© www.flammor.com