måndag 23 juli 2018 kl. 05:41 v. 30 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Dþihadas - Neðventas karai - Holger Nilsson

Dþihadas - ðventvagiðkà karas

Islamistai yra musulmonai, kurie ypatingu bûdu yra uþ persekiojimo ir þudymo þydø ir krikðèioniø pasaulyje.

Ðie islamistai mano, kad jø religija vardu atlikti savo religines pareigas. Jie paskelbë dþihadà ir jø kova su krikðèioniø ir þydø, jø akyse, netikëlius, palaiko Koranas. Pavyzdþiui, ðis eilëraðtis:
Sura 47: 4 "Kai jûs susitinkate juos, kurie yra Infidels, todël galvos nupjovimas juos, kol jûs samdyti skerdynës tarp jø! Beat juos grandinëmis! "
Musulmonai, kurie neturi tokio paties poþiûrio kaip ðiø islamistø, dabar reikia kelti savo balsus ir labai atimti ið jø. Jø religija bus kitaip visiðkai praranda savo patikimumà.
Islamistai atlieka þiaurø persekiojimà ir matome pëdsakø tai daugelyje vietø. Sirijoje islamistø grupuotës atëjau á ðalá ir padaryti gyvenimà nepakeliamà tiek krikðèioniø, kaip ir kitø grupiø. Deja, ji yra toli nuo vien, kurioje jie veikia. Taigi raðë politologas Lisbeth Lindeborg á Dagens Nyheter redan13 2005 rugpjûèio:
"Visur Europoje ið ðiaurës á pietus, ið vakarø á rytus, randame islamizmas atðakas miestuose ir bendruomenëse."
Islamistø tikslas yra ádëti visà pasaulá pagal musulmonø. Tai karinga islamizmas yra treèias totalitarizmas, sako politologas Lisbeth Lindeborg. Kiti, kas ji eiliðkumas nustatytas yra faðizmas (áskaitant nacizmo) ir komunizmas. Ðiø ideologijø, ji sako, kad islamas yra labiausiai pavojinga.
"Daily Telegraph" pabrëþia dþihado teroristams ir savo tikslus taip: "Jø nekilnojamojo darbotvarkë yra pratæsti islamo teritorijà visame pasaulyje ir sukurti pasaulinës kalifatà remiantis ðariato teisæ." Tai nauja grësmë kuri atsirado pasaulyje, daugelis nemato, tai ar já veltui, taèiau naujoji ataka bus nuolat pripaþinti ðià tikrovæ!


Holger Nilsson

Sun, 18 Jan 2015 15:18:46 +0100 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018