lördag 21 juli 2018 kl. 19:48 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


UE nadal - Holger Nilsson

UE nadal w kierunku Stanów Zjednoczonych Europy - Holger Nilsson


Opublikowany w marcu 2006 roku

Parlament Europejski w Strasburgu

Sygna³y, w których UE jest na dobrej drodze, nadal s¹. Sygna³y te daj¹ nam wiadomoœci, ¿e to, co widzimy teraz w Europie, bêdzie nadal rozwijaæ siê supermocarstwa, jak opisuje Biblia i ostrzega.

W ubieg³ym roku zosta³a zakoñczona, a nowe zaczê³o siê takie sygna³y bêd¹ opisane powy¿ej. SVT Aktualnoœci Broadcast 30 grudnia jako przeprowadzi³a wywiad z premierem Belgii. W swojej ostatniej ksi¹¿ce, on wyznacza wiêcej energii do UE.
„Stanów Zjednoczonych Europy?” Zwraca siê reporter. „Tak, Stany Zjednoczone Europy” potwierdza premierowi podczas uœmiech roz³o¿onych na ustach. Nastêpnie dowiadujemy siê, ¿e wa¿nym krokiem w tym kierunku jest propozycja, aby wszyscy obywatele UE musz¹ p³aciæ specjalny podatek bezpoœrednio do Brukseli. Powinno to byæ bezpoœredni zwi¹zek miêdzy obywatelami a Uni¹ Europejsk¹, og³osi³ go.
Ponadto stwierdzono, ¿e wniosek ten uzyska³ poparcie kilku innych liderów, takich jak kanclerz Niemiec Angela Merkert i austriackiego kanclerza Wolfganga Schüssel.
To, co widzimy jest to, ¿e potêg¹ w Europie zmierzaj¹ce do przodu i ¿e obywatele powinni byæ zwi¹zani jeszcze do supermocarstwa. To nie wró¿y dobrze bior¹c pod uwagê, ¿e to, co my rozumiemy siê odbyæ zgodnie z prorocze s³owa.
¯e nie jest to tylko propozycja, ale odosobnionym oznacza³o powa¿nie, byliœmy póŸniej potwierdzone.
Nowo mianowany prezydentem UE, Austrii Wolfgang Schüssel wyg³osi³ mowê otwarcia w Parlamencie w dniu 18 stycznia. Potem nawet przyniós³ ideê specjalnego podatku UE. Przemówienie by³o po entuzjastycznych oklasków poza parlamentem. Ka¿dy jednak rozumieæ prorocze ostrze¿enie dla tego rozwoju, nie uczestniczy w tym entuzjazmem.
Ci¹g dalszy na rozwój Europy. Kierujemy siê proroczy czujnoœci.

Powiadom znajomego

druk Wydrukuj!


© www.flammor.com
Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018